Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Vicariaat-van-Jordanie-vijf-jaar-steun-aan-Irakese-vluchtelingen
        Vicariaat van Jordanië: vijf jaar steun aan Irakese vluchtelingen

Vicariaat van Jordanië: vijf jaar steun aan Irakese vluchtelingen

AMMAN – Sedert de komst van de Irakese vluchtelingen in 2014 in Jordanië werkt het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem continu om hun dagelijkse levensomstandigheden te verbeteren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 juni 2019
  • réagir
  • 0 stem

De regering van Jordanië heeft de Irakese vluchtelingen toegang verleend tot de openbare dienstverlening inzake gezondheidszorg en onderwijs, maar de mogelijkheden van de overheid zijn evenwel vrij beperkt gebleven. Dankzij de vrijgevigheid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, van Caritas Jordanië en van het Vaticaan is het mogelijk om de vluchtelingen op tal van terreinen hulp en ondersteuning te bieden. Op die manier wordt hen ook de kans geboden hun geloof te blijven belijden.

Wij moeten de jongeren opnieuw hoop bieden, oudere mensen helpen, open staan voor hun toekomst en kwistig de Liefde verspreiden. Wees arm onder de armen. We moeten de verstotenen opnemen en de vrede prediken” aldus Paus Franciscus.

In Jordanië worden de Irakese oorlogsvluchtelingen als gasten beschouwd. Dit statuut garandeert hen in de praktijk veiligheid en respect. Maar desondanks vertoeven zij in een legale zij het dan grijze zone. Het uitblijven van een duidelijk juridisch statuut dat hun bestaansmogelijkheden goed zou vastleggen en tegelijk zou rekening houden met de precaire toestand van het land, heeft tot gevolg dat een groot aantal Irakezen zich in een uiterst moeilijke situatie bevinden.

Het engagement van tal van vrijwilligers en van de vele Jordaanse gezinnen die hun solidariteit willen uiten, heeft het mogelijk gemaakt dat er een veelheid aan activiteiten op stapel wordt gezet die de zorgen en het lijden van de vluchtelingenfamilies pogen te verlichten.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem heeft zich van meet af aan in de stroom van vrijgevigheid geëngageerd om voor onderdak in te staan en om de vluchtelingen toegang te verlenen tot de dienstverlening waarvoor doorgaans door de overheid wordt ingestaan. Het bisdom van het Heilig Land is inderdaad in gang geschoten om onder meer de kinderen onderwijs te bezorgen. Het betaalt het schoolgeld voor 1.100 leerlingen, vervoer voor 750 scholieren en het vergoedt de kosten voor boeken en schooluniformen van 1.100 jongeren. Daarbij organiseert het praktische levenslessen voor 450 scholieren.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem bood bovendien in haar parochies ook nog eens onderdak aan 220 Irakese families en levert ook nog hulp aan zowat 11.235 gezinnen die uit Irak verdreven werden. Het doet dit bijvoorbeeld door middel van het betalen van voedsel, kleren, onderdak, medicijnen, ziekenhuiskosten en transport.

Dit project van hulp aan de vluchtelingen werd in 2014 opgestart ten einde de vluchtelingen de kans te geven om door middel van kerkbezoek, het volgen van religieuze bezinningen, het verzorgen van het Paasfeest en Kerstmis en het bijwonen van spirituele concerten hun christen identiteit te bewaren.

Met Kerstmis richt het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem zich elk jaar op het organiseren van tal van activiteiten waarbij onder meer door middel van een toevloed van kerstgeschenkjes ook in de vele vluchtelingencentra bij de gezinnen, en zeker bij de kinderen, een feestelijke sfeer wordt gecreëerd.

Ondanks het feit dat de economische, sociale en politieke situatie van de vluchtelingen zeer moeilijk is, maakt de steun van de Ridderorde, van verschillende NGO’s en de inspanningen vanwege het Latijns Patriarchaat het toch mogelijk dat de vluchtelingen met meer sereniteit naar de toekomst kunnen kijken en de hoop blijven koesteren om in de diaspora toch nog naar iets beters te blijven uitkijken.

Irénée Julien-Laferrière voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter