Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Veroordeling-vanwege-de
        Veroordeling vanwege de kerkleiders ten aanzien van het onteren van het (...)

Veroordeling vanwege de kerkleiders ten aanzien van het onteren van het kerkhof van Kfar Ber’im

COMMUNIQUE - 15 april 2015: de christelijke kerkleiders van Jeruzalem hebben met klem het onteren van het maronitisch kerkhof van Kfar Brer’lim in Galilea veroordeeld. Zij betreuren tevens het gebrek aan reacties en bijpassende maatregelen, dit zowel vanwege justitie als vanwege de politie. Hieronder volgt de integrale tekst van het communiqué, via het Frans uit het Arabisch vertaald.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 25 april 2015
  • réagir
  • 0 stem

“Wij hebben deze morgen kennis genomen van onterende handelingen vanwege onbekenden op het kerkhof Kfar Bir’im, waar graven en kruisbeelden werden vernietigd. Het is overigens niet de eerste agressie tegen het kerkhof van dit niet langer bewoonde dorp.
De president van Israël heeft gisteren een bezoek gebracht aan de kerkleiders van Jeruzalem, ten einde hen zijn blijken van verbondenheid over te maken, dit naar aanleiding van het Paasfeest dat we recent hebben gevierd. Bij die gelegenheid onderstreepte hij dat om het even welke aanval tegen de christelijke of islamitische heilige plaatsen te vergelijken valt met een aanslag die de heilige plaatsen van de joden zou treffen.
Wij hebben de laatste jaren onophoudelijke soortgelijke verklaringen beluisterd, maar ondertussen zijn dergelijke gewelddaden zich blijven voordoen terwijl we nog nooit enige ernstige maatregel hiertegen hebben kunnen vaststellen; niet op het niveau van het vervolgen van de misdadigers en hun wandaden vanwege de justitie, niet op het niveau van enige opvoeding tot respect van de anderen en hun heilige plaatsen.
Daarom verwachten wij van de Israëlische overheid dat zij in de verlaten dorpen, en dit vooral in Kfar Bir’im en Ekret, de justitie zou handhaven. Op z’n minst verwachten wij dat de beslissing zou gerespecteerd worden die in 1952 (!!!) door het Hooggerechtshof van Israël werd gepubliceerd. Wij eisen dan ook onverkort van de overheid dat zij gerechtheid laat gelden en dat ze alle nodige maatregelen zal nemen ten einde herhaling van dergelijke misdaden tegen heilige plaatsen te beletten.
De Raad van Katholieken in het Heilig Land drukt zijn totale solidariteit uit met de vroegere bewoners van dit verlaten dorp en vooral met de families van de overledenen wiens graftomben vorige nacht werden vernield. De leden van de Raad bidden de Allerhoogste en Almachtige, opdat de verantwoordelijken de ernst van hun wandaden zouden beseffen en vervolgens de nodige maatregelen zouden nemen om agressie die heilige plaatsen viseert, te doen stoppen.”

Bron:www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter