Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Verklaringen-van-de-Latijnse-Patriarch-van-Jeruzalem-betreffende-de-muur-van
        Verklaringen van de Latijnse Patriarch van Jeruzalem betreffende de muur (...)

Verklaringen van de Latijnse Patriarch van Jeruzalem betreffende de muur van Jeruzalem

JERUZALEM – Mgr. Fouad Twal, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, reageert op de bouw van de scheidingsmuur tussen de Joodse en Arabische wijken in de Oude Stad van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 30 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

De bouw van een scheidingsmuur tussen de Arabische en Joodse wijken van Jeruzalem “... stemt ons triest en vervormt de aanblik van de Heilige Stad. Indien de politiek van opsplitsing en (af)scheiding zich verder zet, zal op de duur elkeen in Jeruzalem een eigen muur in zich dragen, een eigen versperring hebben die hem van de anderen zal afsluiten...” Dit is de me-ning van Z.H. Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem over de betonnen muur die door de Israëlische politiek is opgetrokken tussen de Arabische wijk Jabal Mukkaber en de Joodse kolonie van Armon Hanatziv.

De Israëlische autoriteiten verantwoorden dit bouwsel met het argument dat zij op die manier willen beletten dat de Palestijnen nog langer stenen en molotov cocktails zouden kunnen gooien. “...dit betreft een ongeloofwaardige argumentatie en deze maakt in feite deel uit van een politiek van het willen opdelen en versnipperen van de Heilig Stad. Men wil hiermee tege-lijk de toegang tot de Heilige Plaatsen steeds verder bemoeilijken. Eens hanteerden de Joden de slogan dat Jeruzalem als Heilige Stad één en ondeelbaar is. Vandaag bouwden ze zelf nieuwe betonmuren... Natuurlijk kan elke mening worden opgeofferd en worden tegengespro-ken indien dit maar in de eigen politieke strategie past...” verklaarde de Latijnse Patriarch van Jeruzalem.

Sedert het begin van de maand oktober heeft de nieuwe spiraal van geweld die in het Heilig Land is losgebarsten, reeds de dood van tenminste 43 Palestijnen van van 7 Israëli veroor-zaakt.
“In een democratisch land,” onderlijnt de Patriarch, “wordt elke misdaad gerechtelijk ver-volgd en bestraft en wanneer een rechter een veroordeling uitspreekt, wordt die door elkeen aanvaard. Momenteel hebben alle burgers in Israël het recht het vuur te openen. Er hebben lynchpartijen en standrechtelijke executies plaats. Het buitensporig gebruik van macht is altijd een teken van zwakte. Het veronderstelt sterke zenuwen en een heldere geest om dit te erkennen en om de oorzaken van deze vlaag van geweld weg te nemen en om aldus samen het profiel van Jeruzalem als stad van vrede te verdedigen. Dit zou in het voordeel van iedereen spelen.

Bron: Agence Fides
Vertaling l.d.s

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter