Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Vastenboodschap-van-de-Grootmeester-SPGM5
        Vastenboodschap van de Grootmeester! SPGM5

Vastenboodschap van de Grootmeester! SPGM5

ROME – Hier volgt de vastenboodschap van Kardinaal Filoni, Grootmeester van onze ridderorde


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 15 maart 2020
  • réagir
  • 0 stem

Vastenboodschap - 2020

De vasten is een speciaal moment voor alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het is de periode die ons dag na dag meevoert naar het Mysterie van het Kruis, van het Graf naar de Verrijzenis van Christus. Het Graf staat symbool voor het einde van het leven van Jezus, maar de ontdekking van het Lege Graf staat symbool voor het feit dat Christus is teruggekeerd naar het glorievolle leven, waar, mannen en vrouwen, volgelingen van de Heer, Hem verrezen en leven zullen ontmoeten.

Deze periode is ons dan ook bijzonder dierbaar. Het is mijn wens dat elkeen onder ons hiervan zou profiteren om over de betekenis van ons lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf na te denken.

De oprichting van de Orde beantwoordt aan het verlangen om bekwamen mannen en vrouwen aan te trekken die willen meewerken aan een nobel doel dat alle christenen van alle tijden nauw aan het hart ligt: hulp verlenen aan het Heilig Land en zijn culturele, spirituele en sociale instellingen, dienst verlenen aan de Kerk en de christen gemeenschappen die daar leven in respect voor de fundamentele rechten van de mens en zo de dialoog in de verscheidenheid willen bevorderen en zich voor de vrede willen engageren. Jezus herinnert er ons aan dat zij die werken aan de vrede kinderen van God zullen genoemd worden (cfr. Mt 5, 9). Deze deugd die de weerspiegeling is van ons ideaal gaat ons allen aan en wil ons in alle ernst engageren. Ze vormt tegelijk onze criteria om te vergelijken en te oordelen.

Wat ons lidmaatschap van de Orde betreft, gaat het niet zomaar om ons verlangen erbij te horen. Dat volstaat niet. Het is noodzakelijk dat elk lid waardigheid vertoont en de juiste attitude aan de dag legt om er deel vanuit te maken. In de grond moet men stellen dat – eerder dan onze beschikbaarheid – er vooral een roeping tot dit lidmaatschap moet aanwezig zijn. De aanstelling van een dame of ridder komt immers effectief vanuit de autoriteit van de Kerk. Ze is niet het gevolg van enig sociaal statuut of uit een of ander familiaal geslacht. Ze ontstaat vanuit de maturiteit van meelevende christenen die hun bijdrage willen leveren voor het welzijn van het Heilig Land. Dit is het land van Jezus onze Verlosser die Zijn aanwezigheid, Zijn woord en Zijn offer is geheiligd.

Daarom wens ik bij deze gelegenheid dat ieder van ons zou nadenken over de wijze waarop hij of zij kan bijdragen om van onze Orde een instelling te maken die in staat is om haar doelstellingen te bereiken.

Ieder van ons moet voelen of wij dat laatste ter harte nemen. Men moet voelen – en dit wars van elke verlangen naar perfectionisme – of de Orde weldegelijk “mijn orde” is en wel in die mate waarin men de gulheid, de vriendschap en de achting in zich draagt. Ik zou zelfs stellen dat het lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in ieder van ons een soortgelijke verbijstering in zich draagt zoals eens Maria Magdalena en de leerlingen voor het lege graf en daarna bij de ontmoeting met de verrezen Heer beleefden. Dit bezorgde hen immers een immense vreugde.

Ik dring erop aan dat het gebed altijd een voorname plaats in het leven van de Dames en Ridders mag innemen. Dit brengt ons, net als de naastenliefde, immers steeds dichter bij Christus. Dit is immers de ware roeping van elke christen. De vrijgevigheid ontspruit immers uit de overtuiging om zorg te dragen van zichzelf om tevens ook de anderen te helpen. Ik hoop dat deze overwegingen ons tijdens deze vasten mogen begeleiden naar een Zalig Paasfeest. Het is de weg die door de Kerk ten bate van onze heiliging werd ingesteld.

Een goede vastentijd.

Fernando Cardinal Filon

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter