Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Vandalen-ontwijden-de-Sint-Etiennekerk-in-Beit-Gemal
        Vandalen ontwijden de Sint-Etiennekerk in Beit Gemal

Vandalen ontwijden de Sint-Etiennekerk in Beit Gemal

BEIT GEMAL – Op woensdag 20 september hebben vandalen zich met geweld toegang verschaft tot de Sint-Etiennekerk in Beit Gemal en hebben zij deze kerk ontwijd. Beit Gemal ligt ten westen van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 5 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

Vernielde glasramen, gebroken kruisbeelden, het beeld van de Heilig Maagd verbrijzeld, kelken, cibories en altaargewaden over de vloer rondgestrooid… De Sint-Etiennekerk in Beit Gemal werd in de avond van woensdag 20 september 2017 grondig vernield. Op te merken valt, dat er zich geen hosties in het tabernakel bevonden. “Het gaat hier niet enkel om een daad van vernielzucht, maar het was vooral de bedoeling een daad te stellen tegen het sacrale karakter van de Heilige Plaatsen en tegen het geloof van de mensen,” verklaarde Mgr. Boulos Marcuzzo in een communiqué van het Latijns Patriarchaat. De nieuwe Patriarchaal vicaris voor Jeruzalem en Palestina begaf zich de volgende dag reeds ter plaatse om deze XIXde eeuwse kerk te bezoeken en de schade vast te stellen. Toen hij de immense schade aan de ontwijde voorwerpen had gezien, verklaarde de bisschop onder meer aan het persagentschap AsiaNews dat hij vooral getroffen was “door de fanatieke boodschap die in deze aanval vervat zit (…), door een ideologie die het geloof en de levenshouding van anderen weigert te aanvaarden.” De bisschop verklaarde zich nader: “In het Oude Testament wordt gesteld dat men de beelden die als afgoderij worden beschouwd, moet vernietigen. In dit geval vervalsen deze mensen (nvdr: de aanvallers) de Schrift en promoten zij het fanatisme. Misschien is deze aanval niet direct tegen de christenen gericht, maar het is alvast een boodschap tegen allen die hun ideologie én hun angsten niet delen. Want dergelijke daden tonen precies het gebrek aan respect voor de anderen, hetgeen het samen leven in gevaar brengt.” Van de glasramen die het leven van Christus en van de heiligen voorstellen, werden de gezichten vernield.

De aanval had plaats precies op de dag dat Joden en moslims, elk volgens hun kalender, het nieuwe jaar vierden (Rosh Ha shana voor de enen, Hedjira voor de anderen). AsiaNews vermeldt dat volgens de bisschop dit incident “buitenmatig negatief is omdat het tevens plaats vond op de vooravond van het feest dat een hulde moet zijn aan de vreugde en de samenwerking onder de mensen.” In het communiqué van het Patriarchaat voegt Mgr. Marcuzzo hier nog aan toe dat “het Heilig Land de voordelen geniet van een diep geloof en van haar rijke cultuur. We moeten samen leven binnen een grote diversiteit van gelovigen. Het is levensnoodzakelijk dat elkeen de anderen aanvaardt, dat elkeen ondanks de grote verscheidenheid toch onderling wil samenwerken.” De officiële verklaring van het Patriarchaat besluit: “Onderwijs en opvoeding vormen de oplossing om het wederzijds respect tussen de verschillende religies en culturen bij de jongeren in te prenten.” De Vergadering van Katholieke Hoogwaardigheidsbekleders in het Heilig Land heeft aan de Hebreeuws staat en aan alle betrokken instanties gevraagd “om de aanvallers te straffen en om er bij iedereen op aan te dringen zich ver van dergelijke wandaden verwijderd te houden.”

Ging het om extremistische Joden?

Ook al is de aanslag nog niet opgeëist, toch stelde Mgr. Marcuzzo bij AsiaNews dat dit vandalisme “het werk is van enkele fanatiekelingen”. Het katholiek persagentschap stelde dat het mogelijk om “extremistische Joden” kan gaan. Er werd ondertussen een onderzoek geopend naar de identiteit van de daders. Mgr. Marcuzzo meent dat de aanslag van woensdag kadert in het geheel van enkele episodes uit het recent verleden. “Mogelijks gaat het om extremistische Joden, we weten het niet met zekerheid, en tot op heden heeft het onderzoek nog geen resultaat opgeleverd. Maar het model van de aanslag past volkomen in de aanslagen tegen Tabgha en nog tal van andere christen gebouwen in het Heilig Land.” Ter herinnering vermelden we dat het heiligdom van Tabgha, de plaats waar de Broodvermenigvuldiging plaats had, in juni 2015 aan brandstichting ten prooi viel.

Ter verduidelijking: de Sint-Etiennekerk bevindt zich binnen de ommuring van een klooster van de Salesianen, niet ver van Beit Shemesh, 30km ten westen van Jeruzalem. Zowel het klooster van de Salesianen als het klooster van de Zusters van de Monastieke Gemeenschap van Bethlehem vallen wel meer ten prooi aan afpersingen vanwege Joodse extremisten die uit deze Israëlische stad afkomstig zijn. Twee jaar geleden werden de muren van het gebouw waar de zusters verblijven met godslasterlijke graffiti in het Hebreeuws beklad. In maart was het vandalisme dan weer gericht tegen het klooster van Dei Rafat, waar zich het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina bevindt. Ook dit ligt in de omgeving van Beit Shemesh. Daar werden op de kloostermuren antichristen en anti-Amerikaanse graffiti aangebracht. Deze droegen het merkteken van “TAG Mehir, d.w.z. de prijs die moet betaald worden”. Dit is de naam van een kleine groepering van Joodse extremisten.

Het is bovendien niet de eerste keer dat het vandalisme zich tegen het klooster van de Salesianen richt. Op 27 september 1981 werden door onbekende daders meer dan 30 houten kruisbeelden op het kerkhof in brand gestoken. Acht jaar geleden werd daar onder een tractor een bom gedeponeerd. In december 2015 viel het kerkhof opnieuw aan vandalisme ten prooi en werden van meerdere grafzerken de kruisbeelden in hout en beton vernield. In de nasleep hiervan kwamen een maand later een zestigtal Joden naar het klooster om er hun afschuw en droefenis ten aanzien van dit vandalisme te betuigen. De groepering die aan de basis lag van dit initiatief van solidariteit behoorde tot een organisatie die in 2011 werd gesticht. Deze wou in overleg met organisaties die hetzelfde doel nastreven, de strijd aanbinden tegen alle vormen van racisme in Israël. Deze organisatie heet “TAG Meir” (light tag) en is de opponent van “TAG Mehir” (price tag = de prijs die moet betaald worden), een organisatie van ultranationalistische kolonisten. Deze benaming vormt tevens hun “handtekening” wanneer zij moskeeën of heilige plaatsen van de christenen vandaliseren. Dit was het geval in het Benedictijns heiligdom van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha, in het Cisterciënzerklooster van Latroun en in de Benedictijner abdij van de Hemelopneming van Maria, dat zich op de Sionberg in Jeruzalem bevindt. De politiek van TAG Mehir bestaat erin om zich te wreken op Palestijnse bewoners, op cultusplaatsen van moslims en christenen en op beslissingen van de Israëlische Overheid die zij als vijandig ten aanzien van hun belangen beschouwen.

Bronnen: www.lpj.org en TerraSanat.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter