Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Tweede-oproep-van-de-Kerken-om-het-Status-Quo-in-Jeruzalem-te-respecteren
        Tweede oproep van de Kerken om het Status Quo in Jeruzalem te (...)

Tweede oproep van de Kerken om het Status Quo in Jeruzalem te respecteren

JERUZALEM – Op 4 september 2017 reageerden de leiders van de dertien kerken van Jeruzalem gealarmeerd op de herhaalde gewelddaden tegen het Status Quo. Deze vormen een bedreiging voor de integriteit van de heilige stad en het welzijn van de christen gemeenschappen in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

“De wandaden tegen de christen gemeenschap in Jeruzalem, treffen niet zomaar een enkele Kerk. Ze raken allen.” Dit is de kern van de boodschap die in minder dan twee maand tijd een tweede waarschuwing bevat vanwege de Kerken in het Heilig Land. Het betreft de aantasting van het Status Quo dat het beheer van de Heilige Plaatsen regelt en de rechten en de privileges van de verschillende Kerken heeft verzekerd. “Samengevat gaat het om een geheel van regels die onder de religieuze autoriteiten en bij de regeringen universeel erkenning genieten en die ook door de burgerlijke autoriteit in de regio worden ondersteund.” Dat verklaren de patriarchen en de leiders van de 13 kerken en christen gemeenschappen van Jeruzalem in een verklaring die zij op 4 september gezamenlijk onderschreven en die op de website van het Latijns Patriarchaat verscheen. Onder de ondertekenaars bevinden zich Theofilus III, de Grieks Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, alsook Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land.

Reeds op 19 juli drukten de Kerken van Jeruzalem in een eerste verklaring hun bovenmatige bezorgdheid uit over de spanningen die in de buurt van de esplanade van de moskeeën steeds verder opliepen. Tegelijk gaven zij uiting aan hun vrees dat Israël het Status Quo volledig naar zijn hand wou zetten. Zo had Benjamin Netanyahu, Premier van de Israëlische staat, naar aanleiding van de aanval op twee Israëlische politieagenten op 14 juli, het bevel gegeven om door middel van bijkomende camera’s en metaaldetectoren de veiligheidsmaatregelen drastisch te verhogen. Hij nam dit besluit zonder vooraf de WAQF te raadplegen. Deze organisatie is belast met het waken over de goederen van de moslims onder Jordaans gezag en staat zodoende ook voortdurend in overleg met de Palestijnse autoriteiten. Later werden de veiligheidspoortjes wel opnieuw verwijderd.

Meer recent nog zou de affaire van de Jaffapoort opnieuw heel wat deining veroorzaken. Deze werd veroorzaakt door een vonnis van het districttribunaal van Jeruzalem. De uitspraak bepaalde dat de erfpacht (langdurig gebruiksrecht dat de facto enige overeenstemming met een verkoop vertoont) die een vijftien jaar eerder tussen het Grieks-Orthodox Patriarchaat en de Israëlische organisatie Ateret Cohanim werd afgesloten, rechtsgeldig was en dat er hierbij geen sporen van enige corruptie werden teruggevonden. Het betreft hier drie historische gebouwen in het christelijk stadsdeel: het Hotel Petra en het Imperial Hotel, alsook een residentiële woning in de Oude Stad in de buurt van de Jaffapoort. De drie gebouwen behoren tot het Grieks-Orthodox patrimonium. Ter informatie: Ateret Cohanim werd in 1978 gesticht en is een organisatie van Ultra nationalistische Joden die ijvert voor de volledige Joodse bezetting van Oost-Jeruzalem. Haar doel is om Palestijnse huizen in te palmen ten voordele van Joodse kolonisten. Hun transacties worden gekenmerkt door volkomen geheimhouding. De organisatie wordt ervan beschuldigd om stelselmatig mee te werken aan de “judaïsering” van de historisch christen, Armeense en moslimwijken in de Heilige Stad. “De beslissing van 1 augustus oveschrijdt alle grenzen en kan geenszins vanuit politiek oogpunt verantwoord worden,” meent de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theofilus III. Deze religieuze hoogwaardigheidsbekleder stelde op 13 augustus in een eerder zeldzame persconferentie te Amman dat de drie betreffende contracten onwettig waren en dat de vrijspraak in duistere en frauduleuze omstandigheden was tot stand gekomen. Hij bestempelde het vonnis dan ook als “partijdig” en “politiek geïnspireerd”. Hij voegde hier in één adem aan toe dat “deze rechtsbeschikking niet enkel het patriarchaat treft, maar tegelijk het hele christelijk deel van de Oude Stad in het hart raakt Ze zou ongetwijfeld zware negatieve gevolgen hebben voor de christen aanwezigheid in het Heilig Land.”

“Bijkomende agressie”

Vanuit het adagio “Eendracht maakt macht” verenigen de kerkleiders van Jeruzalem zich “eendrachtig en vastberaden” in de oppositie “tegen elke actie, van welke overheid of groepering ook, die raakt aan de rechten, akkoorden of reglementen die reeds gedurende eeuwen het samenleven regelen.” Zij aarzelen niet om alles wat aan de rechten van het Status Quo raakt, als een bijkomende agressie te kwalificeren.

In de ogen van de 13 kerkleiders en vertegenwoordigers van de christen gemeenschappen dreigen de aanslagen de christen aanwezigheid in de Heilige Stad verder te verzwakken en raken zij aan de integriteit van alle christenen. Ook het onrechtvaardig en onrechtmatig vonnis tegen het Orthodox Patriarchaat betreffende de gebouwen aan de Jaffapoort plaatsen zij in deze context. Mede daarom herhalen zij hun tegenkanting tegen elk voorstel van de Knesset dat vanuit politiek oogpunt wordt gemotiveerd en dat de rechten van de Kerken op hun eigendommen zou inperken.

De Grieks-Orthodoxe Patriarch heeft zich in een aankondiging in de Palestijnse krant Al-Quds geëngageerd om bij het Israëlisch Hooggerechtshof tegen het bewuste vonnis beroep aan te tekenen. Tegelijk kondigde hij aan “alle wettelijke middelen uit te putten en de nodige financiën aan te wenden om deze transactie van onroerend goed ongedaan te maken.” Hij krijgt hiervoor de ruggensteun van de overige leiders van de christen Kerken die in volkomen unanimiteit verklaren hem in deze actie te zullen steunen.

In een – men kan dit niet genoeg beklemtonen – scherpe waarschuwende toon gaan zij verder: “Wij bevestigen klaar en duidelijk dat een krachtige en energieke christen gemeenschap een wezenlijk element is in de samenstelling van onze gediversifieerde maatschappij en dat de bedreiging van de christen gemeenschap alleen maar de reeds onrustbarende spanningen verder zal doen toenemen. Deze zijn immers in de recente turbulente periode weer nadrukkelijker voelbaar.” De christen Kerken richten zich tot alle regeringsleiders, tot alle gelovigen en alle mensen van goede wil van over de hele wereld en vragen hen hun blijvende steun. Zij dringen er op aan dat “zij niet genoeg kunnen benadrukken hoe nefast de systematische aanvallen op het Status Quo wel zijn. Ze zijn een regelrechte aantasting van de integriteit van Jeruzalem, van het welzijn van de christen gemeenschappen en van de stabiliteit van onze samenleving.”

Christophe Lafontaine voor TerraSanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter