Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Toespraak-van-Kardinaal-Peter-Erdo-aan-Reuven-Rivlin-President-van-Israel
        Toespraak van Kardinaal Peter Erdö aan Reuven Rivlin, President van (...)

Toespraak van Kardinaal Peter Erdö aan Reuven Rivlin, President van Israël

JERUZALEM – Hieronder volgt de toespraak van Kardinaal Peter Erdö, gericht aan Reuven Rivlin, President van Israël. Deze werd op 16 september uitgesproken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 28 september 2015
  • réagir
  • 0 stem

Zijne excellentie, Mijnheer de President,

In naam van de Raad van de Europese Bisschoppen dank ik u van harte ons te willen ontmoeten en dat u onze vergadering wil ontvangen. Het is een voor de vertegenwoordigers van de katholieke bisschoppen van Europa een bijzondere gelegenheid dat zij elkaar in Jeruzalem ontmoeten. Dit bezoek biedt hen ook de gelegenheid om hieraan een religieuze pelgrimstocht te verbinden. Het is in dit land dat Jezus, onze Heer en Meester, heeft geleefd. Het is ook hier dat wij die mensen kunnen ontmoeten die zich met Hem verbonden weten, en met wie wij evenzeer vanaf het begin en voor altijd onverbreekbaar verbonden zijn.

De voorbije dagen hebben wij de christenen van het Heilig Land onze nabijheid kunnen betuigen. Wij hebben de dynamiek en de levenskracht van de Israëlische staat en zijn volk kunnen bewonderen; en wij hebben ons tevens kunnen bezinnen over onze ervaringen met de interreligieuze dialoog.

Bij de gelegenheid van onze ontmoetingen is het altijd mogelijk om onze ervaringen uit de verschillende landen met elkaar uit te wisselen. Deze lopen van Ierland tot Rusland, van Turkije tot Noorwegen. Indien onze gedachten door vervolgde christenen in bepaalde regio’s worden in beslag genomen, dan zoeken we tegelijk naar de beste middelen om onze solidariteit uit te drukken met allen die er nood aan hebben.

De kennis over en het begrip voor de anderen zijn van bijzonder belang om tussen mensen met een verschillende cultuur en een verschillende godsdienst constructieve en vredevolle relaties op te bouwen. Daarom geloven wij dat het belangrijk is dat de samenleving in onze landen en onze christenen in het bijzonder een realistische en empathische kijk op de geschiedenis van Israël en het Joodse volk krijgen. Tegelijk bevinden we ons in een dialoog tussen de geschiedenis enerzijds en de fundamentele vraagstukken over het menselijk leven anderzijds. Ook vandaag zijn de traditionele idealen van het Joods-christelijk erfgoed nog steeds essentieel en bijzonder waardevol voor de gehele mensheid.

Mijnheer de President, van harte dank voor het bezoek dat u aan de Heilig Vader hebt gebracht en voor de opening die u hebt gemaakt om voor de talrijke praktische problemen tot een oplossing te komen. Wij hebben de bezorgdheden van onze christen broeders in het Heilig Land begrepen en wij spreken de hoop uit dat u voor deze problemen de passende oplossingen zult vinden, zeker voor deze die het onderwijs betreffen.

Wij wensen vrede en voorspoed aan het Israëlische volk, aan het Heilig Land en aan het geheel van het Midden-Oosten.

Shalom al kol Israel!

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter