Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/The-Walled-Off-Hotel-Banksy-1227
      #The Walled Off Hotel – Banksy

#The Walled Off Hotel – Banksy

HEILIG LAND – Het was amper een uurtje omweg naar The Walled Off Hotel dat zich aan de voet van de scheidingsmuur in Bethlehem bevindt. Het is bedacht en gefinancierd door Banksy. Daar kregen we het genoegen om even binnen te dringen in de wereld van deze befaamde “streetartiste” wiens de identiteit met mysteries wordt omhuld.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 18 december 2017
  • réagir
  • 1 stem

De straatkunstenaar Banksy werd omstreeks 1974 in Bristol geboren, de hoofdstad van de Street Art. Over zijn identiteit is weinig gekend, maar hij dringt met zijn sjabloonschilderingen en collages (omwille van de snelle uitvoeringsmogelijkheden) voortdurend in de publieke ruimtes binnen met de bedoeling de oorlogszuchtige politiek aan de kaak te stellen en op te roepen tot het bewerken van vrede. In zijn werken wordt vaak de absurditeit aangetoond van machtsmisbruik en van het aanwenden van brute kracht. Hij doet dit door deze in confrontatie te brengen met de broosheid van een kind of het simpel verlangen naar vrijheid.

Vanuit deze gedrevenheid moet ook zijn strijd tegen de “muur der schande” worden beschouwd die in 2005 een aanvang nam. Toen schilderde hij reeds fresco’s aan Palestijnse zijde van de muur en maakte hij van het beton een “artistiek canvas”. Dit gebeurde onder de woedende blikken van Israëlische soldaten. Tegenover de bewering dat zijn werk niet meteen legaal kon worden genoemd, stelde hij dat de muur dit in het raam van het internationaal recht evenmin was. Een uitdaging! Een aanklacht! Een engagement!

Via dit hotel gaf Banksy zijn militante muurkunst in Cisjordanië een verlengstuk met “het verschrikkelijkste uitzicht ter wereld”. Het hotel bevindt zich letterlijk aan de voet van de muur en opende in maart l.l. de deuren. Verwijzend naar de grote Waldorfketen is het een brede parodie die zowat schippert tussen provocatie, poëzie en valse naïviteit. In de welkomhall wordt men reeds meteen geconfronteerd met het beeld van engelen die zuurstofmaskers dragen en met een voorstelling van Christus die door middel van lasers met de dood wordt bedreigd. Bewakingscamera’s hangen als jachttrofeeën aan de muur. Aan de wand is er een triptiek die een gesluierde jongeman voorstelt, die geen granaat maar een ruiker bloemen weggooit. Zowat overal toont Banksy beelden van de bedreigde vrede, zoals bijvoorbeeld met die duif die enerzijds een olijftak in de bek heeft, maar tegelijk ook een kogelvrije vest draagt.

In dit hotel, waarvan de naam refereert naar het “ingemetseld” karakter van het gebouw, bevindt zich een galerie voor tijdelijke tentoonstellingen van opkomende Palestijnse artiesten. Er is tevens een museumruimte die gewijd is aan de geschiedenis van de muur en aan de penibele situatie van de Palestijnen. Men kan er een klein traject volgen vol met getuigenissen en voorwerpen die van de grote ongelijkheid in burgerschap in Israël getuigen. Het museum wil zo “de stem van de Palestijnen” vertolken en wijst heel duidelijk op de elementen die beide volkeren vandaag grondig verdelen en stelt deze aan de kaak. Banksy wijst elke etiket af en droomt van een echt samen-leven. Hij neemt afstand van gelijk welke partij, behalve dan van deze van de vrede, de eenheid en een schitterende toekomst.

De dag na ons bezoek had in de befaamde street artiste de voorstelling plaats van haar meest recente werk, dit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Balfour Verklaring. Hier werd een ware sorry-ceremonie Britse stijl georganiseerd omwille van het document waarin de Britten hun verlangen bezegelden om een nationale Joodse en Palestijnse thuis tot stand te brengen. Ze zetten hiermee tegelijk de deur open voor het creëren van de staat Israël. In de loop van dit “anti-feest” werd vanonder de kleuren van de Union Jack een nieuwe muurschildering onthuld die een gravure “Er… SORRY” voorstelt, verwijzend naar het monogram van Koningin Elisabeth II.

Ongetwijfeld is niet iedereen het met Banksy eens, maar wij kunnen ons in ieder geval gelukkig prijzen omwille van de media-aandacht die hij wist te wekken voor die schandalige muur die al onze nationale instanties choqueert.

Florence Otten

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter