Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Taybeh-een-nieuwe-binnenplaats
        Taybeh: een nieuwe binnenplaats voor het "Huis der Parabels"

Taybeh: een nieuwe binnenplaats voor het "Huis der Parabels"

TAYBEH - De Latijnse parochie Taybeh geniet onder Belgische pelgrims een ruime bekendheid. In deze parochie werd recent de voltooiing van de binnenplaats van het Huis der Parabels ingewijd. Dit huis bevindt zich in het centrum van de parochie. De renovatiewerken zijn een realisatie van ingenieurs van het Latijns Patriarchaat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 maart 2015
  • réagir
  • 0 stem

De parochie Taybeh

Taybeh situeert zich zowat 30km ten noorden van Jeruzalem, op het grondgebied dat door Cisjordanië en Palestijna wordt bezet, en op een zestigtal kilometer van Amman in Jordanië. Het dorp telt 1.300 inwoners, allen christenen van de Byzantijnse, Orthodoxe en Roomse ritus. Het dorp torent hoog boven de Jordaanvallei uit, aan de rand van Samaria en Judea. Van uit de verte ziet men reeds z’n drie klokkentorens, z’n vierkante huizen en de ruïnes van het kasteel van Bonifatius van Montferrat.

De site haalt haar naambekendheid niet zozeer uit Bijbelse aanhalingen. De traditie identificeert het dorp met de locatie Ofra (Efron of Efraïm), hetgeen door recent exegetisch onderzoek wordt bevestigd. Het woord “Ofra” ligt evenwel slecht in de oren, de wortels van het woord “afrit” betekenen in het Arabisch immers “boosaardige demon”. Onder het bewind van Saladin werd de oorspronkelijke naam dan ook geruild met de meer geruststellende benaming van “Taybeh”, hetgeen “goede naam” betekent.

De Latijnse parochie telt 192 families en een school met 482 leerlingen. Een derde hiervan is moslim en komt uit de naburige gemeenten. De school heeft een veelheid aan spirituele en sociale activiteiten, die elk lid van de samenleving toelaat aan zijn eigen geloofsbeleving te participeren. Vanaf hun kindertijd worden de jongeren in scoutsgroepen voor jongens en meisjes opgenomen. Dit is evenzeer het geval voor de christen jongeren die volgens leeftijd worden opgedeeld.

Taybeh beschikt ook over een synodaal comité en een vereniging voor christen vrouwen. De veelheid aan activiteiten verwelkomen een 900-tal personen. De Latijnse parochie van Taybeh wordt als een van de meest actieve binnen het vrijwilligerswerk beschouwd, alsook als initiatiefnemer van talrijke projecten en van drie programma’s voor ouderen en voor jeugd. Deze zijn tevens gericht op het creëren en in stand houden van kleine bedrijven en kunstambachten.

Het Huis der Parabels

Het Huis der Parabels is een traditioneel Palestijns huis van ruim 300 jaar oud en ligt in het Latijns klooster. De zalen situeren zich op twee verdiepingen. De zaal op de bovenste verdieping richt zich tot families en is - zoals eertijds de graanschuren (Lc 12: 16-21) - in twee ruimten onderverdeeld. De benedenverdieping kan aan kleine en grote dieren onderdak bieden. Het huis met z’n huisraad en landbouwmeubilair illustreert de context van de parabels van Christus en biedt tevens een beeld van hoe de grot van Bethlehem er mogelijks heeft uitgezien.

Heden ten dage wordt in tal van gidsen een bezoek aan het Huis van de Parabels aangeprezen voor ieder die dit Palestijns dorp dat voor 100% uit christenen bestaat, aandoet.
Mede als gevolg van het grote belang van het Huis der Parabels voor de Kerk, de pelgrims en de parochianen, werden de renovatiewerken aan de binnenhof in het begin van de maand oktober 2014 aangevat. De ruimten rondom het huis verkeerden in slechte staat en werden hoegenaamd niet gebruikt.

Het project bestond erin deze ruimten volkomen te renoveren en een binnenhof en amfitheater te bouwen waar verschillende groepen pelgrims die het huis bezochten even konden vertoeven om er - alvorens binnen te gaan - de uitleg te beluisteren. De binnenruimte is immers relatief klein om (grotere) groepen op te vangen.
Een kleine Bijbelse tuin was eveneens in het project vervat. Daarin lag de nadruk op enige traditionele beplanting uit de periode van Jezus. Het betreft ondermeer olijfbomen, palmbomen, wijnstokken, granaatappelbomen, enz... Wat de infrastructuur betreft, werd in een nieuw verlichtingssysteem, in elektriciteit en stromend water, alsmede in een nieuwe toegang voorzien.

De nieuwe binnenkoer kan dus door de groepen aangewend worden om er even te verpozen en er lectuur over het huis te beluisteren. De koer leent zich evenzeer voor het opvoeren van kleine concerten, theaterstukken, koralen, zomerse kampactiviteiten, feesten naar aanleiding van het einde van de studies alsook tal van voorstellingen die aan de bezoekers van de parochie worden gepresenteerd.
"Het verheugt ons deze ruimte aan de parochie te kunnen schenken en we hopen dat elkeen hier volop zal weten van te genieten."
Deze informatie werd ons verstrekt door Père Aziz Halawe, pastoor van de parochie Taybeh.

vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter