Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Tabgha-drie-arrestaties-en-de-opstart-van-een-fondsenwerving
        Tabgha: drie arrestaties en de opstart van een fondsenwerving

Tabgha: drie arrestaties en de opstart van een fondsenwerving

TABGHA – Een maand na de misdadige brandstichting in het heiligdom van Tabgha heeft de Israëlische politie bevestigd dat er op 29 en 30 juli drie verdachten in staat van beschuldiging zijn gesteld. Ondertussen werd er door een rabbijn een fondsenwerving opgestart ten behoeve van de restauratie van de kerk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Op 18 juli l.l. viel de kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha op de noordwestelijke oever van het meer van Tiberias, ten prooi aan een misdadige brandstichting. Een groot deel van het klooster werd op die wijze vernield. De schade beloopt miljoenen shekels. Er werden op een nabijgelegen muur tevens hatelijke graffiti in het Hebreeuws ontdekt.

Vorige woensdag, 29 juli, heeft de Israëlische politie bevestigd dat twee jonge verdachten werden opgepakt die ervan verdacht worden de brand te hebben aangestoken. Een derde verdachte werd een dag later eveneens in staat van beschuldiging gesteld. Volgens een communiqué van de politie was deze misdadige actie het gevolg van hatelijke motieven tegen het christendom.

De Shin Bet, dit is de binnenlandse inlichtingendienst van Israël, deelde mee dat de drie mannen deel uitmaken van “een radicaal ideologische groepering, die sedert 2013 actief is en die tevens van andere anti-christelijke activiteiten en daden van agressie tegen Palestijnse burgers worden verdacht.” Nog steeds volgens de Shin Bet heeft een internetsite die nauw bij de groep aanleunt, een oproep gelanceerd tot de “strijd tegen de afgoderij en de aanwezigheid van de kerkgemeenschappen in het Heilig Land.”

Deze brand heeft de emoties in het Heilig Land hoog doen oplaaien. De patriarchen en de kerkleiders van Jeruzalem hebben met klem deze onaanvaardbare schending van het heiligdom veroordeeld. Zij riepen de Israëlische autoriteiten op met ijver en gestrengheid tegen daders van dergelijke acties die reeds jaren plaats vinden, op te treden. Enkele dagen na de brand gaven een 3.000-tal mensen vóór het heiligdom uiting aan hun verontwaardiging.

Inmiddels valt evenwel ook een mooi initiatief van solidariteit te noteren: het betreft dit van het Elijah Interfaith Institute, een collectief dat tal van vertegenwoordigers van diverse confessionele strekkingen verzamelt die zich in een interreligieuze dialoog engageren. Dit werd door de Rabbijn Alon Goshen Gottstein opgericht. Deze laatste nam tevens het initiatief tot een inzamelactie met als doel: fondsen verzamelen voor de restauratie van het heiligdom van Tabgha. De campagne werd enkele dagen geleden opgestart en draagt de goedkeuring van Yuli Edelstein, woordvoerder van de Knesset. De promotor van deze actie, Rabbijn Alon Goshen Gottstein betreurt en veroordeelt de heropleving van de anti-christelijke vandalendaden in het Heilig Land en geeft duiding aan de inzamelactie: “Deze campagne heeft niet enkel tot doel de beschadigde kerk te restaureren, maar wil tevens een boodschap voor de hele wereld zijn. Het judaïsme dat kerken en moskeeën afbrandt, is niet dat van ons,” bevestigt hij. “De actie is een manier waarop wij onze concrete steun betuigen aan de vriendschap onder de verschillende religies.”

Bronnen: LeFigaro, www.lpj.org, The Jerusalem Post

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter