Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Tabgha-Feest-van-de-vermenigvuldiging-van-de-broden-en-de-vissen
        Tabgha: Feest van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Tabgha: Feest van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen

TABGHA – Op 9 november 2019 verzamelden een tiental mensen in de kerk van de broodvermenigvuldiging in Tabgha, Galilea. Voor alle aanwezige gelovigen werd het een intens moment van diepe vreugde naar aanleiding van de herdenking van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 december 2019
  • réagir
  • 0 stem

De plaats op de noordoostelijke oever van het Meer van Genesareth in Galilea wordt volgens de Bijbelse traditie algemeen als de locatie van de broodvermenigvuldiging beschouwd. Tot 1948 was dit een Palestijns dorp en de Bijbel situeert hier ook de verschijning van Jezus aan Petrus en zes andere leerlingen (Joh 2,1-23). De huidige katholieke kerk werd daar een veertigtal jaar geleden volgens oude plannen opnieuw opgetrokken. Deze plannen stroken volledig met de originele Byzantijnse basiliek die in het jaar 419 door een aardbeving werd verwoest. De kerk en de hele omgeving is vandaag eigendom van de Association Catholique pour la Terre Sainte die door de Aartsbisschop van Keulen wordt beheerd.

Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, ging voor in de H. Mis, in concelebratie met Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina, Père Hanna Kildani, Patriarchaal Vicaris voor Israël, alsook Mgr. Kamal Bathish, Bisschop-Emeritus. De benedictijn Bernard Alter, lokale overste, Fr. Basile Shiel osb, diaken Firas Abedrabbo en de Grieks Melkitische Bisschop van Saint-Jean d’Acre, Mgr. Youssef Matta, gingen mee voor in de Mis. De Eucharistieviering werd opgeluisterd door een klein Duits koor en een groep Maronieten uit Gesh.

De Apostolische Administrator hield zijn homilie in het Engels, maar dit werd door père Hanna Kildani vertaald. Mgr. Pierbattista kwam even terug op het fenomeen van de armoede als context waarin het mirakel van de broodvermenigvuldiging plaats vond. “God heeft nood aan onze armoede als noodzakelijke omgeving waarin Hij wonderen in ons leven voltrekt,” stelde hij en hij wees op de noodzaak om “onze eigen armoede ten dienste van de Heer te stellen”. Mgr. Pizzaballa besloot zijn betoog door op de volgens hem belangrijkste zending van de Kerk te wijzen. “Het is haar opdracht om aan de mensen het brood des levens te geven, Jezus levert geen brood, maar HIJ IS ZELF HET BROOD”.

Vijf grote korven met brood en een bord vol vissen stonden achteraan in de kerk alvorens ze door gelovigen aan de voet van het altaar werden geplaatst. Het merendeel van de aanwezigen waren Palestijnen, waaronder een groep van lokale christenen uit Nazareth, maar er waren ook buitenlandse pelgrims. Zo bijvoorbeeld enkele Fransen uit het Bisdom Nîmes die voor het eerst naar het Heilig Land waren gekomen. “Dit is een unieke gebeurtenis om onze bedevaart mee te beginnen,” vertrouwde een van hen ons toe. Ook viel nog de aanwezigheid van enkele Benedictijner zusters van Onze-Lieve-Vrouw van de Calvarie te noteren. Deze hadden voor deze gelegenheid hun klooster op de Olijfberg verlaten. Verder waren er nog enkele Benedictijner zusters van Christus Koning die in hun site pelgrims huisvesten, alsook Benedictijner vrijwilligers uit het Centre Noé. Na de viering werd in de prachtige tuin naast de kerk aan de aanwezigen nog een maaltijd en een verfrissing aangeboden.

Geoffroy Poirier-Coutansais voor www.lpj.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter