Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Synode-De-Paus-roept-op-te-bidden-voor-vrede-in-het-Nabije-Oosten
        Synode: De Paus roept op te bidden voor vrede in het Nabije (...)

Synode: De Paus roept op te bidden voor vrede in het Nabije Oosten

ROME – Kardinalen, bisschoppen, patriarchen en leken van over de hele wereld zijn momenteel in Rome verzameld. Daar heeft sedert 5 oktober de tweede sessie plaats van de Synode over het gezin. Het is bij hen dat de paus op vrijdagmorgen de oproep lanceerde om voor de vrede in het Nabije Oosten te bidden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

De synodevaders hadden een eerste intense werkweek voor de boeg. Deze speelde zich af in een combinatie van algemene vergaderingen en werkgroepen die volgens taal zijn samengesteld. Een eerste synthese van de voorbije werkzaamheden binnen deze groepen werd deze morgen voorgesteld. Dit gebeurde in de synodezaal, in aanwezigheid van Paus Franciscus. Tijdens het ochtendgebed deed de paus een warme oproep aan de synodevergadering om voor de vrede in het Nabije Oosten te bidden.

De smart van Paus Franciscus

De Pontificale vorst bevestigde dat hij met pijn en grote onrust de gebeurtenissen in Syrië, Irak, Cisjordanië en Jeruzalem van nabij volgt. “Wij zijn getuigen van een escalatie van geweld die onschuldige burgers treft en een humanitaire crisis van ongekende omvang tot gevolg heeft,” voegde hij hier plechtig aan toe.

“De oorlog voert recht naar de vernietiging; hij vertienvoudigt het lijden van de bevolking. De hoop en het welzijn kan slechts door de vrede tot stand gebracht worden,” bracht de paus in herinnering.

Daarom nodigde hij allen uit intens en vol vertrouwen te bidden zodat hun gebed een teken van nabijheid zou zijn ten aanzien van de aanwezige patriarchen en bisschoppen uit deze getroffen regio. Onder hen bevindt zich ook S.B. Fouad Twal, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. Deze laatste verklaarde in een gesprek dat door Radio Vaticaan werd uitgezonden, zijn erkentelijkheid ten aanzien van de Heilige Vader voor zijn warme oproep tot gebed, maar betreurde tegelijk het gebrek aan politieke goede wil onder de betrokken partijen. “Alleen een goede, evenwichtige, eerlijke en vastberaden politiek wil kan deze situatie oplossen,” stelde hij.

Volgens de Patriarch blijven de huidige politici evenwel doof voor elke oproep vanwege de christen gemeenschap. Hij kan alleen maar vaststellen dat hun oproep zelfs nog niet eens in overweging wordt genomen.

De gezinnen in het Nabije Oosten

De explosieve situatie die in de regio heerst, is vaak een onderwerp van gesprek onder de synodevaders, bevestigt S.B. Fouad Twal, die het in de eerste plaats wil hebben over hetgeen de gezinnen en families in het Nabije Oosten overkomt. “Ik kom zeer geregeld tussen in de sessies binnen de kleine werkgroepen, aangezien onze uitdagingen niet dezelfde zijn als deze in de andere landen in Europa en het Oosten. Er leeft wel interesse voor wat bij ons leeft en ik denk dat mijn aanwezigheid op de synode als een verrijking wordt ervaren.”

“Maar wij ervaren onze beperkingen,” erkent de Patriarch, “want het lijkt bijzonder moeilijk de trieste situatie waarin onze gezinnen in het Nabije Oosten leven, te wijzigen. Wij zijn onmachtig de politieke, economische en sociale situatie te verhelpen die in het Nabije Oosten op onze mensen weegt. En dan hebben wij het nog niet over al die gezinnen die de conflicten in Syrië en Irak ontvluchten en die zich in de vluchtelingenkampen bevinden waar elke vorm van recht en bescherming voor gezinnen en kinderen ontbreekt.”

De Synode over het gezin, een kerkelijk gebeuren van het allerhoogst belang dat door de media nauw wordt gevolgd, eindigt haar werkzaamheden op 24 oktober. Gedurende drie weken zullen de synodevaders van over de hele wereld zich dan over de uitdagingen hebben gebogen waartegenover gezinnen zich binnen de context van de Nieuwe Evangelisatie geplaatst weten.

Manuella Affejee voor ww.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter