Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Slotverklaring-van-de-Coordinatie-van-het-Heilig-Land
        Slotverklaring van de Coördinatie van het Heilig Land

Slotverklaring van de Coördinatie van het Heilig Land

COMMUNIQUÉ – De coördinatie van de bisschoppenconferenties voor de ondersteuning van het Heilig Land heeft na amper een week reeds haar slotverklaring naar aanleiding van haar jaarlijkse visitatie aan Gaza, Bethlehem en Jordanië voorgesteld. Tegelijk sprak zij haar dank uit aan de Kerk in Jordanië en de NGO’s voor hun immense inspanningen om het lijden en de ontberingen van de Syrische en Irakese vluchtelingen te verlichten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

“U bent niet vergeten”

Verklaring van de Coördinatie van de Bisschoppenconferenties
ter ondersteuning van de Kerk in het Heilig Land, 14 januari 2016

“Men moet er zich opnieuw van bewust zijn dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de anderen en van de wereld en dat het dus de moeite loont om goed en eerlijk te zijn” (Laudato Si 229).

Als bisschoppen van de Coördinatie van het Heilig Land geven wij gehoor aan de oproep van Paus Franciscus in zijn recente Encycliek Laudato Si, en brengen onze onderlinge afhankelijkheid in een mondialiserende wereld in herinnering. Hij heeft ons naar aanleiding van onze visitatie opgeroepen om in dit Land, dat zowel voor de Joden, de christenen als de moslim Heilig is, als Kerk nadrukkelijk onder de zwakken en kwetsbaren aanwezig te blijven. Deze worden al te vaak vergeten. Wij brengen verslag uit van onze ervaringen en van de vele verhalen die wij hebben beluisterd en wij zijn vast besloten zij die geen stem hebben een stem te geven. Het huidige geweld verplicht ons hoogdringend elkeen bijstand te verlenen, met bijzonder aandacht voor de marginalen die ook hopen eens in rechtvaardigheid en vrede te kunnen leven.

Wij houden er aan om aan de christen gemeenschap en aan de jongeren van Gaza te zeggen: “Jullie worden niet vergeten.” De oorlog van 2014 vernielde duizenden gezinnen en hun woningen alsook de hele sociale organisatie in Gaza. Hij betekende tevens de dood van tal van Israëli’s en Palestijnen. Anderhalf jaar later, wanneer men tekenen van hoop en een groeiende veerkracht onder de bevolking kan ontwaren, zijn er nog velen zonder een onderkomen die zwaar door de oorlog getraumatiseerd zijn. De opgelegde blokkade brengt hen in een leven zonder enige hoop. De mensen leven in deze regio werkelijk in een gevangenis. In de parochie van de Heilige Familie vertelde ons iemand: “In dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid is één van de werken van barmhartigheid precies dit van het bezoeken van de gevangenen. Ik ben u dan ook heel dankbaar dat u hier de grootste gevangenis van de wereld komt bezoeken.” Het vermogen van zoveel christenen en moslims om mekaar in deze moeilijke situatie te ondersteunen is een teken van hoop. Dat dit gebeurt op een moment waarin zovelen proberen de leefgemeenschappen uit elkaar te rukken, mag een voorbeeld voor ons allen zijn.

Aan de christen gemeenschap van Beit Jala willen wij zeggen dat wij hen niet vergeten. Daar werden de gronden door Israël voor de verdere uitbouw van de scheidingsbouw in de Cremisanvallei aangeslagen. Dit gebeurde in weerwil van het internationaal recht en het vormt een regelrechte bedreiging voor heel het Heilig Land.

Gedurende heel 2016 zullen we niet ophouden hun verschrikkelijke situatie aan het hele land en aan de hele wereld kenbaar te maken.
Wij houden er aan om aan alle Israëli en Palestijnen die de vrede zoeken te zeggen: “U wordt niet vergeten. Israël heeft onmiskenbaar het recht in alle veiligheid te kunnen leven. Maar de voortdurende bezetting blijft de geesten van zowel de bezetters als diegene die de bezetting ondergaan, steeds verder afstompen. De politieke leiders van de hele wereld moeten het engagement op zich nemen om een diplomatieke oplossing te zoeken opdat de 50 jaar van bezetting zouden ophouden en opdat dit lopend conflict zodanig zou opgelost raken, dat beide volkeren en de drie religies in vrede en rechtvaardigheid zouden kunnen samen leven.”

Aan de christen vluchtelingen die we in Jordanië ontmoetten, zeggen we: “U wordt niet vergeten. Wij hebben vernomen hoe deze mensen onder de trauma’s en de zware moeilijkheden te lijden hebben wanneer zij pogen hun leven weer georganiseerd te krijgen. Voor de meesten onder hen ligt een terugkeer niet meer in het vooruitzicht. Jordanië is volop bezig om deze situatie het hoofd te bieden. Een kwart van haar bevolking bestaat heden immers uit vluchtelingen. De inspanningen van de lokale Kerk en van de NGO’s, die de christen en moslimvluchtelingen ter hulp komen om hun menselijke waardigheid te bewaren, zijn enorm en bewonderenswaardig.”

De internationale gemeenschap moet meer inspanningen leveren om het lijden van de vluchtelingen te verzachten en dient alles in het werk te stellen om de vrede in de hele regio tot stand te brengen.

Aan de priesters, de religieuze gemeenschappen en de leken van de Kerk in Jordanië herhalen wij: “U wordt niet vergeten. De Kerk in Jordanië is levend en in volle groei, maar de christenen zijn bang. Zij vrezen het groeiend extremisme in de regio. Hopelijk opent het in werking treden van het globaal akkoord tussen de Palestijnse Staat en de Heilig Stoel een model van dialoog en samenwerking tussen staten die de godsdienstvrijheid en de gewetensvrijheid voor elkeen respecteert en vrijwaart.

Wij beloven een actieve solidariteit en herhalen het gebed van Paus Franciscus uit Laudato Si: “O God van de armen, help ons allen bij te staan die verlaten zijn en vergeten worden. Zij hebben immers in Uw ogen zo’n grote waarde”.

Bemerking van de redactie

Sedert 1998 heeft de Coördinatie van de Bisschoppenconferenties in solidariteit met de Kerk in het Heilig Land de uitnodiging van de Vergadering van Katholieke Bisschoppen in het Heilig Land beantwoordt. De Coördinatie is vanwege de Heilig Stoel gemandateerd en komt jaarlijks in januari in het Heilig Land samen.
Zij legt de nadruk op het gebed, de pelgrimage en de overtuiging met het doel in volle solidariteit met de christen gemeenschap op te treden. Dit brengt een intense politieke en socio-economische druk met zich mee.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter