Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Sephoris-de-geboortestad-van-de-Heilige-Anna-moeder-van-de-Maagd-Maria
      Sephoris: de geboortestad van de Heilige Anna, moeder van de Maagd (...)

Sephoris: de geboortestad van de Heilige Anna, moeder van de Maagd Maria

NAZARETH – Sephoris ligt ongeveer tien kilometer van Nazareth. In het nationaal park liggen de ruïnes van de stad die vanaf 55 na Chr. als hoofdstad van Galilea fungeerde en die hoofdzakelijk door Joden werd bewoond. Pelgrims van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem mochten onder leiding van de deskundige gids en leidsman, confrater Daniel Van Steenberghe, in april 2018 deze archeologische site nog bezoeken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 september 2018
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken klik op onderstaande afbeelding

De geschiedenis van Sephoris gaat terug tot de Hellenistische periode in de eerste eeuw voor Christus. De naam “Sephoris” is ontleend aan het Hebreeuwse “Tsippori” en verwijst naar de ligging van de stad, die als het ware net als een vogel op de top van de heuvel is neergestreken. De zogenaamde “parel van Galilea” was eens een welontwikkelde regio waar mensen van uiteenlopende origine, cultuur en religie vreedzaam samenleefden.

Archeologische ontdekkingen legden de belangrijke overblijfselen bloot die uit verschillende perioden dateren en brachten tevens straten en zuilen aan de oppervlakte die de kenmerken hebben van de antieke Romeinse architectuur. Men vond er tevens een oud stelsel van watertoevoer alsook een amfitheater dat naar alle waarschijnlijkheid door Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote, werd gebouwd. Maar men trof er op de heuvel evengoed nog constructies aan uit de tijd van de Kruistochten. Van hieruit had men een fascinerend panorama over Sephoris en zijn omgeving.

Maar de archeologische site verrast evenzeer door de prachtige mozaïeken die men zowat overal heeft bloot gelegd. Het "Huis van de Nijl” is een oude synagoge met tal van voorstellingen die de oude Joodse traditie weer tot leven brengen. Zo zijn er de voorstellingen van de engel die een bezoek brengt aan Abraham en Sara, van het offer van Isaac, een dierenriem met de namen van de maanden in het Hebreeuws, alsook voorstellingen van de dagelijkse offers aan Jahweh. In de overblijfselen van wat eens een luxueuze Romeinse villa moet zijn geweest, zijn er anderzijds ook nog mozaïeken die scènes voorstellen ter ere van de god Dionysos of Bacchus, alsook de beeltenis van een zogenaamde tovenares, ook wel de “Mona Lisa van Galilea” genaamd.

Men denkt dat er bij de begintijd van het christendom hier een Joods-christen gemeenschap leefde die Jezus als Messias heeft erkend. Tegelijk beschouwt men Sephoris als de stad waar de Heilige Anna, de moeder van de Maagd Maria zou zijn geboren. Deze traditie wordt mee ondersteund door het bestaan van een kerk met drie beuken uit de tijd van de Kruistochten, die aan haar is toegewijd. De ruïnes van deze kerk bevinden zich dicht bij het nationaal park op gronden die door de Custode van het Heilig Land in 1841 werden aangekocht.

Br. BRUNO VARRIANO, ofm
Behoeder en Rector van de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth

“De verhalen die ons over de geboorte van Maria vertellen, ontlenen wij aan het proto-evangelie van de Heilige Jacobus. Hij situeert de geboorte van Maria in de buurt van de tempel in Jeruzalem. Maar een andere traditie situeert de geboorte dan weer in de buurt van Sephoris. Dit is zo zeker voor wat de geboorte van de Heilig Anna betreft, maar misschien ook wel voor de geboorte van Maria. Maar het meest zekere verhaal blijft ongetwijfeld dat uit het proto-evangelie van Jacobus.”

Volgens Broeder Bruno Varriano is in Sephoris niet alleen de Heilige Anna geboren, maar eveneens de Maagd Maria. Maar de tekst die wij als referentiepunt gebruiken, is het verhaal van het proto-evangelie dat eerder naar een symbolische nabijheid van de tempel in de heilige stad zou verwijzen. Dit is wellicht een theologische indicatie van de geboorteplaats van de Maagd Maria die ons helpt om haar als “de nieuwe tempel” te beschouwen, “de moeder van het mens geworden Woord”. Het is echter in ieder geval zeker dat Maria een groot deel van haar leven in Nazareth heeft doorgebracht.

Br. BRUNO VARRIANO, ofm
Behoeder en Rector van de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth

“Wat betreft de incarnatie en het ja-woord van Maria vinden wij overeenstemming in alle bronnen. Er heerst omtrent dit onderwerp een consensus omdat Nazareth een kleine stad was en geenszins een ontwikkelde hellenistische stad zoals Sephoris er een was. Nazareth vormt dus de synthese van de verhalen in het proto-evangelie van de Heilige Jacobus als in het evangelie van de Heilige Lucas en dit wordt door de archeologie (de woorden “khaire Maria”, de Domus Ecclesiae, de Byzantijnse kerk, de franciscaanse kerk en de huidige basiliek) onderbouwd.”

De bronnen in de historische literatuur en de archeologische opgravingen maken het ons mogelijk om enige voeling te krijgen met het dagelijks bestaan van Maria en zo daarin haar menselijke natuur te herkennen.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter