Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Sacramentsdag-bij-het-Heilig-Graf
        Sacramentsdag bij het Heilig Graf

Sacramentsdag bij het Heilig Graf

JERUZALEM – Op donderdag 4 juni vierde de Kerk het feest van Sacramentsdag. Bij die gelegenheid trok de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, samen met zijn geestelijken en de franciscanen van de Custodie van het Heilig Graf naar de Basiliek van de Verrijzenis om daar Eucharistie te vieren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 5 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het was 8u30 in de morgen toen de seminaristen van Beit Jala vanuit het Patriarchaat samen de Patriarch en de franciscaner broeders naar de Basiliek van de Verrijzenis trokken. Daar zouden zij de ochtend in gebed doorbrengen.

Ieder jaar viert de Kerk op de eerste donderdag na de zondag van de Heilige Drievuldigheid het feest van Sacramentsdag. Dan wordt hulde gebracht aan het Offer van Verlossing van Jezus Christus, de Zoon van God. Op die wijze viert de Kerk in Jeruzalem het Nieuw en Eeuwig Verbond dat de Gekruisigde en Verrezen Christus heeft ingesteld.

Vóór het Graf van Christus en op nauwelijks enkele passen van de plaats waar Christus zijn offer op de Berg Golgotha heeft volbracht, namen ontelbare priesters, seminaristen, religieuzen en kloosterlingen, alsook een grote groep van lokale en niet-lokale gelovigen deel aan de pontificale mis die door zijn Heiligheid Patriarch Twal werd voorgegaan.

In zijn homilie bracht Mgr. Twal (in het Italiaans) het klassieke beeld in herinnering dat ons door de Schrift wordt voorgehouden en dat door de kerkvaders en kerkleraars wordt gebruikt. Het betreft het beeld van het manna dat in de woestijn over het joodse volk neerviel en dat als het ware een voorafspiegeling was van het ware “hemelse manna” dat het Lichaam van Christus is. “Ook wij, op onze aardse pelgrimstocht naar Jeruzalem en vanuit Jeruzalem, reiken onze handen ten hemel en worden we nog dagelijks bij de heilige communie door dit hemels brood gevoed,” verklaarde de Patriarch. “Want geen enkele (levens)weg,” vertelde Mgr. Twal, “is gevrijwaard van valkuilen, moeilijkheden en onbegrip. Maar wie het geloof bewaart, zal, gevoed door het hemels manna, zijn zo begeerde doel bereiken.” Daarbij herinnerde hij aan het feit dat onze weg en onze zending in het Heilig Land en in heel het Midden-Oosten nu méér dan ooit met moeilijkheden bezwaard wordt.”

Aan het einde van de Mis werd iedereen uitgenodigd om aan de kaarsenprocessie rond het heiligdom van het Heilig Graf deel te nemen. De Patriarch droeg het heilig Sacrament en ging voorop.
Tenslotte kon elkeen het Heilig Sacrament aanbidden en driemaal op rij de zegen ontvangen: eenmaal vóór het Heilig Graf, eenmaal aan het Altaar van de Verschijning en een derde keer in de Kapel van het Heilig Sacrament.

Het Lichaam van Christus herdenken, precies op dié plaats waar Christus’ lichaam aan het kruis werd gekluisterd, in het graf werd gelegd en op de derde dag verrees, mag terecht als een Gods geschenk worden beschouwd, dat alleen voor de inwoners van en de pelgrims aan het Heilig Land is weggelegd.

Firas Abedrabbo voor www.lpj.org

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter