Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ridderwake-2019
        Ridderwake 2019

Ridderwake 2019

BRUSSEL – In overeenstemming met de oude traditie had op de vooravond van de plechtige investituur in de kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning aan de Zavel een ridderwake plaats. Deze werd voorgegaan door Mgr. Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

De ridderwake was in opeenvolgende delen opgesplitst.

Liturgie van het Woord

De ridderwake begon met een intense liturgie van het Woord. De betekenis hiervan is het engagement van de kandidaat-ridders en dames in het Woord van God te verankeren. De drie lezingen (Isaïs 54, 1-5; Efeziërs 6, 10-18 en Korinthiërs 8, 1-14) werden afgewisseld met psalmen die in dialoog tussen de kerkgemeenschap en cantor Peter Broos werden gezongen. Confrater Broos had voor de gelegenheid enkele prachtige melodieën gecomponeerd. Dit eerste deel werd afgesloten met een prachtig homilie van Mgr. Delville dat zich op twee delen van het evangelie toespitste (Mc 15, 33-47 en 16, 1-8), enerzijds de dood van Jezus en anderzijds de aankondiging van Zijn Verrijzenis.

Zegening van de eretekens en de mantels

Na het zingen van de litanie van alle heiligen (Gélineau) sprak Mgr. Delville over de eretekens en de mantels die door de ridders en de dames zullen worden gedragen de zegen uit.

Ondertekenen van de geloften

Conform de rituelen legden de kandidaat-ridders en dames vervolgens hun geloften af. Deze betreffen het engagement dat zij aangaan alvorens tot de Orde toe te treden. Elke kandidaat beloofde in het bijzonder “met alle krachten de christenen in het Heilig Land en het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door middel van gebed, persoonlijk engagement en de nodige materiële en financiële middelen te ondersteunen…”

Daarna begaf de een na de ander zich naar het altaar om er de tekst van hun geloften te ondertekenen. Het koor onder leiding van dhr. Laurent Fobelets zong ondertussen a capella het lied van de geloften. Een gratievol moment.

Bevorderingen

De Landscommanderij sprak vervolgens haar dank en waardering uit voor enkele leden die zich op een of andere wijze maar steeds heel discreet door hun dienstbaarheid voor de Orde en de christenen in het Heilig Land wisten te onderscheiden. Het betrof:
Monsieur Baudouin DERRIKS (Chevalier Grand-Croix)
Baron Jean-Pierre van ZUYLEN van NYEVELT (Grootofficier)
Docteur Bernard ARS (Commandeur)
Maître Olivier de CLIPPELE (Commandeur)
Monsieur Michel de LANTSHEERE (Commandeur)
Madame Sabine de CLIPPELE (Dame de commanderie)

Aanbidding van het Heilig Sacrament

Deze ingetogen ridderwake werd met de Aanbidding van het Heilig Sacrament besloten.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter