Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Religieuzen-werden-opgeleid-in-het-beheer-van-projecten
        Religieuzen werden opgeleid in het beheer van projecten

Religieuzen werden opgeleid in het beheer van projecten

JERUZALEM – Het bisdom Stockholm (Zweden) heeft voor de Unie van de Religieuzen van Jeruzalem de financiering op zich genomen van een vormingsweek rond het beheer van projecten. In totaal konden een twintigtal religieuzen een reeks conferenties volgen, die hun in de wereld van het management en zijn interne werkingsmechanismen introduceerden. Voor velen was dit een tot dan toe onbekende, ja zelfs duistere wereld.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Een twintigtal religieuzen, afkomstig uit verschillende kloostergemeenschappen van Jeruzalem, kwamen gedurende een week bijeen bij de Zusters van Combonie om er een tot dan toe onuitgegeven lessenreeks bij te wonen.

Deze keer ging het in de lessen niet om theologie, metafysica, Bijbelstudie of liturgie, maar betrof het een vorming in het beheer van projecten. De lessen werden met brio door een meester in het vak gedoceerd. Professor Charles Camara van het Bureau van Projecten in Stockholm nam deze uitdaging op zich. Hij stelde alles in het werk om het domein van het beheer en de boekhouding, zeg maar de wereld van het management, voor de zusters toegankelijk te maken.

Op die wijze konden de religieuzen bijvoorbeeld het belang van een audit leren kennen, maar raakten ze eveneens vertrouwd met de eigen mechanismen van het beheer van een project. Zo was er aandacht voor de evaluatie van budgetten, de exploitatiekosten, het beheer van de giften...

Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris van Jeruzalem, woonde de afsluiting van de vormingsweek bij en assisteerde op vrijdag 5 juni bij de uitreiking van de diploma’s. De religieuzen konden hem deelgenoot maken aan hun grote tevredenheid wat betreft de voorbije cursussen door hem in hun talrijke ontdekkingen te laten delen.

De bisschop heeft hen hierin verder aangemoedigd, zeker nu de Kerk meer dan ooit op de transparantie inzake de aanwending van haar gelden in het algemeen en de openheid inzake haar projecten wordt aangesproken. “In navolging van de openheid die Paus Franciscus ten aanzien van de Bank van het Vaticaan en ten aanzien van de Religieuze Werken (OIR) wil hanteren, moeten wij in staat zijn eveneens aan de aan ons gestelde vragen en eisen te beantwoorden. Wij moeten een onberispelijk voorbeeld van transparantie en ethiek zijn,” zo stelde de bisschop.

Tegelijk sprak Mgr. Shomali de wens uit om in de toekomst nog meer van dit soort initiatieven te kunnen begroeten om aldus een nog groter aantal religieuzen met dit domein vertrouwd te maken.

Bron: Myriam Ambroselli voor : www.lpj.org
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter