Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Protestactie-van-de-christelijke-scholen-tegen-politieke-discriminatie
        Protestactie van de christelijke scholen tegen politieke discriminatie

Protestactie van de christelijke scholen tegen politieke discriminatie

Jeruzalem – De christelijke scholen van Israël hebben op 27 mei 2015 een protestactie zonder voorgaande georganiseerd. Zij willen hiermee ruchtbaarheid geven aan de politieke discriminatie waarvan zij het voorwerp uitmaken en die door de regering op het getouw wordt gezet.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 30 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Ongeveer 700 leerkrachten, ouders vergezeld van hun kinderen en religieuzen verzamelden op 27 mei om 11u. lokale tijd voor het Lev Rampaleis, zetel van het Ministerie van Onderwijs. Zij droegen grote borden en spandoeken met zich mee en verspreidden pamfletten waarin zij de reden van deze tot dan toe onuitgegeven protestbetoging toelichtten.

“Het betreft een vreedzame en respectvolle actie waarin wij meedelen dat wij als christelijke scholen dezelfde behandeling als de andere onderwijsinstellingen wensen te krijgen, dit zowel vanuit het oogpunt van de financiering als voor wat betreft de vrijheid van onderwijs.” Dit verklaarde E.H. Abdel Masih Fahim, Directeur van het Bureau van de Christelijke Scholen, aan het agentschap Fides.

De christelijke scholen van Israël tellen ruim 300.000 leerlingen, waarvan enkel de helft christen is. Het grootste deel van deze scholen bestond reeds vóór de stichting van de Israëlische staat. De scholen kunnen excellente onderwijsresultaten voorleggen en geven hun leerlingen tegelijk een degelijke vorming in christelijke waarden. In het bijzonder wordt veel aandacht besteed aan de naastenliefde, de vergevingsgezindheid en de verdraagzaamheid. Doorheen hun dagelijkse bezigheden wordt de leerlingen een bijzondere gevoeligheid voor co-existentie en een fundamentele afkeer van elke vorm van sektarisme bijgebracht.

Naar aanleiding van deze manifestatie is een communiqué uitgegeven waarin wordt vermeld dat de christelijke scholen tot de categorie van scholen behoren die vanwege het Ministerie erkenning genieten, maar slechts deels gesubsidieerd worden. De overige kosten worden op de ouders verhaald.

Het Ministerie van Onderwijs is reeds gedurende jaren bezig met het beschikbaar budget voor de christelijke scholen te verlagen. De voorbije tien jaar betrof dit maar liefst een vermindering met 45%. Dit heeft de scholen in een situatie gebracht dat zij steeds hogere schoolkosten aan de gezinnen moeten aanrekenen. De vermindering van de toelagen vormt zodoende vooral voor de ouders uit de Arabische bevolkingsgroep een zeer zwaar juk, aangezien hun inkomen zich ver beneden het nationaal gemiddelde situeert.

Een comité dat door de christelijke scholen in Israël werd aangesteld, heeft gedurende acht maanden met de minister onderhandeld. Zijn voorstel bestond er in om de christelijke scholen tot publieke scholen om te vormen. Dit beschouwen de Inrichtende Machten van de christelijke scholen (de Kerk, kloosters…) evenwel als het feitelijke einde van het organiseren van onderwijs dat door de christelijke waarden is geïnspireerd. Dit zou meteen ook voor de christelijke minderheid in het Heilig Land een fatale slag betekenen. In het licht van deze gebeurtenissen werden de onderhandelingen met de Overheid dan ook gestaakt.

“Men probeert de christelijke basisscholen eveneens een standaardonderwijssysteem op te leggen. Dat is reeds door de Hebreeuwse scholen en de Arabische staatsscholen overgenomen,” verklaart Vader Abdel Masih Fahim aan Fides. Dit systeem zou de specificiteit van het opvoedingsproject van de christelijke scholen helemaal vernietigen. Ook de leerkrachten van de christelijke scholen voelen zich gestraft in vergelijking met hun collega’s in de scholen van de andere onderwijsverstrekkers, zeker voor wat hun rechten als werknemers betreft.

De bischoppen William Shomali en Giacinto Boulos Marcuzzo van het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem namen eveneens aan deze protestactie deel.

Bron: “Agence Fides”

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.



Actua

newsletter