Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Protest-tegen-de-wet-Israel-natiestaat-van-het-Joodse-volk
        Protest tegen de wet “Israël, natiestaat van het Joodse volk”

Protest tegen de wet “Israël, natiestaat van het Joodse volk”

JERUZALEM – Hier volgt het officiële communiqué van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem als reactie op de wet “Israël, natiestaat van het Joodse volk”.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

De fundamentalistische wet “Israël, natiestaat voor het Joodse volk” die recent is aangenomen, is een bron van grote bezorgdheid. Ook al lijkt het erop dat de wet op aangeven van Binnenlandse politiek is aangenomen, toch laat de wet na om de fundamentele rechten van de lokale bevolking en andere minderheden die in het land leven, te waarborgen. De Palestijnse burgers van Israël vertegenwoordigen 20% van de bevolking en worden op een flagrante manier door deze verklaring uitgesloten.

Het is onbegrijpelijk dat een fundamentele wet bewust een hele bevolkingsgroep negeert, precies alsof de leden van deze groep nooit hebben bestaan. En ook al zou deze wet niet meteen concrete implicaties inhouden, dan nog betekent hij een ondubbelzinnig signaal aan de Palestijnse burgers van Israël dat zij in dit land niet thuis horen. Het Arabisch wordt als taal gedegradeerd van officiële taal tot taal “met een speciaal statuut”. Bovendien wordt er met deze wet ook aangegeven dat men wil verder werken aan de ontwikkeling van Joodse kolonies, zonder ook maar enigszins melding te maken van de ontwikkeling van het land in functie van de overige bewoners of zonder enige garantie op een volledige gelijkheid in politieke en sociale rechten, op het afwijzen van discriminatie omwille van geslacht, afkomst of religie.

Deze fundamentele wet beoogt eerder uitsluiting dan integratie. De wet werkt eerder controverse in de hand dan enige consensus en hij bevordert eerder een kortzichtige vriendjespolitiek dan dat hij grondwettelijke wortels zou hebben die voor alle fracties binnen de samenleving aanvaardbaar zouden zijn.

Deze discriminerende wet doet niet alleen openlijk geweld aan resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar tevens aan de eigen onafhankelijkheidsverklaring van Israël zelf. De resolutie waarborgde immers de oprichting van een Joodse staat onder voorwaarde dat de burgerrechten van de Arabieren die daar leefden integraal zouden gewaarborgd worden. In de onafhankelijkheidsverklaring engageerden de stichters van Israël zich klaar en duidelijk en zonder enige dubbelzinnigheid om het welzijn van álle inwoners te bevorderen en om voor allen een gelijkheid van politieke en sociale rechten te garanderen, dit zonder enige discriminatie onder geslachten, afkomst of religie.

Tenslotte is deze wet een regelrechte tegenspraak met de fundamentele wet “Vrijheid en Waardigheid van de Mens” die in 1995 werd goedgekeurd en die het respect voor en de waardigheid van elke persoon garandeerde. Daar waar discriminatie heerst, verdwijnt alle gevoel voor waardigheid. Met andere woorden: de nieuwe wet bevestigt dat er geen gelijkheid in rechten is tussen Joden en Arabieren en weigert zelfs het bestaan van deze laatsten resoluut te erkennen.

Het volstaat niet om individuele rechten toe te kennen en deze met woorden te garanderen. Elke staat die onder zijn bewoners minderheden telt, heeft tot plicht hun collectieve rechten te erkennen en moet hun collectieve identiteit beschermen, met inbegrip van hun religieuze, etnische en sociale tradities.

De christen burgers van Israël delen als gevolg van deze wet dezelfde bezorgdheden als elke andere niet-Joodse gemeenschap. Ze doen een oproep aan alle burgers van Israël die nog in het concept van fundamentele gelijkheid tussen de burgers van eenzelfde natie geloven om hun protest tegen deze wet te uiten en te waarschuwen voor de gevaren die er voor de toekomst van het land in vervat liggen.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter