Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Professie-van-tien-zusters-van-de-Rozekrans-in-Bethlehem
        Professie van tien zusters van de Rozekrans in Bethlehem

Professie van tien zusters van de Rozekrans in Bethlehem

BETHLEHEM – Op woensdag 15 augustus 2018, bij de plechtigheid ter ere van de Hemelopneming van Maria, hebben tien zusters van de Rozekrans in de Sint-Catharinakerk hun geloften afgelegd. Deze ceremonie werd voorgegaan door Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

Tijdens een ceremonie die door een talrijke groep religieuzen werd bijgewoond en die door Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo werd voorgegaan, hebben tien zusters van de Congregatie Les Soeurs du Rosaire hun geloften afgelegd en hebben zo hun verlangen uitgesproken om zich ten dienste te stellen van hun communauteit en de Kerk.

Op deze bijzondere dag van de Hemelopneming wisten zij zich van de steun van de Heilig Maagd verzekerd en legden zij de gelofte van kuisheid af die hen toelaat om zich grenzeloos voor elkeen open te stellen. Vervolgens legden zij de gelofte van armoede af waarbij zij zich engageerden om niets persoonlijk te bezitten en net zoals Christus, alles uit de handen van de Vader te ontvangen. Door de gelofte van gehoorzaamheid verklaarden zij gehoorzaam te zijn aan de moeder overste en aan de regels van hun religieuze gemeenschap.

Sr. Angela Bishara legde tegenover de Generale Overste, Mère Bebian Zakaria, haar eerste geloften af. De zusters Joanna Kandah, Rwana Ibrahim, Alfonsina Aldaoud en Rita Zeadat legden op hun beurt de eeuwige geloften af. De zusters Theresa Karra’a, Christina Masarweh, Rand Hamarneh, Hanadi Joury en Marian Ba’besh hernieuwden tenslotte hun tijdelijke geloften.

Aan het einde van deze emotioneel geladen plechtigheid nodigde de kloostergemeenschap de aanwezigen uit om aan het feestmaal deel te nemen, zo hun felicitaties aan elk van de zusters over te brengen en van dit moment van grote vreugde te genieten.

De Belgische Landscommanderij feliciteert de tien betrokken zusters en sluit zich aan bij het geluk van hun medezusters en hun familie. Zij dankt tevens God voor het vruchtbaar apostolaat van de Soeurs du Rosaire in het Heilig Land. Zij delen hiermee in charisma van hun stichteres, de heilige Marie-Alphonsine.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter