Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/President-Rivlin-ontvangt-de-geloofsbrieven-van-de-Nieuwe-Nuntius
        President Rivlin ontvangt de geloofsbrieven van de Nieuwe Nuntius

President Rivlin ontvangt de geloofsbrieven van de Nieuwe Nuntius

JERUZALEM – Naar aanleiding van het in ontvangst nemen van de geloofsbrieven van de nieuwe Apostolische Nuntius formuleerde de Israëlische President Rivlin een uitnodiging aan de paus om in Israël de 70ste verjaardag van de Hebreeuwse staat mee te komen vieren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

Het was in een ontspannen en bijzonder hartelijke sfeer dat de Israëlische president Rivlin op 29 november, na het horen van de getuigen ook de geloofsbrieven van de nieuwe Apostolische Nuntius in ontvangst nam. Volgens de traditie had deze ontmoeting plaats in de presidentiële residentie te Jeruzalem. De Apostolische Nuntius voor Israël was de laatste van de ambassadeurs die de president die morgen mocht ontvangen. De ambassadeurs van Zweden, Portugal en Uruguay gingen hem vooraf. President Rivlin zou de ambassadeur van de Heilige Stoel een bijzonder warm onthaal bezorgen. Mgr. Leopoldo Girelli toonde zich volgens ooggetuigen bijzonder aangenaam verrast door de eenvoud en het enthousiasme vanwege het Israëlische staatshoofd.

De president nam als eerste het woord: ”Het is hier dat alles eens begon. Dit land verbindt ons allen en heiligt ons, Joden, christenen en moslims. De kwestie heeft weliswaar een politieke invulling gekregen, maar Jeruzalem is en blijft in de eerste plaats de stad van God.

Vervolgens benadrukte hij zijn waardering voor de inspanningen en het engagement van Paus Franciscus voor het bevorderen van de verstandhouding tussen de verschillende religies. Hij ging verder met: ”Er is slechts één God. Het is aan ieder om deze volgens zijn eigen traditie te vereren, maar het is de plicht van ons allen om elkaar daarin te respecteren. Wij zijn immers kinderen van God. Ik had reeds de eer om de paus in het Vaticaan te bezoeken. Wij hadden het over de noodzakelijke inspanningen om tot een grotere samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen in het Heilig Land te komen, alsook over de inspanningen die Israël moest ondernemen om de kloosters op de oevers van de Jordaan verder te ontwikkelen ten einde de bedevaarders van over de hele wereld meer ter wille te zijn.” ”Wij doen er in Jeruzalem alles aan opdat elkeen volgens zijn eigen geloofsovertuiging zou kunnen bidden,” benadrukte de president.

De Nuntius dankte op zijn beurt de president en zei: “Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u, Mijnheer de President, de groeten en de zegen van de Heilige Vader over te maken. Paus Franciscus draagt het Heilig Land in zijn hart en is het Israëlische en het Palestijnse volk zeer nabij.” Hij voegde hier nog aan toe: “De Paus houdt eraan het belang van de dialoog en de wederzijdse verdraagzaamheid te onderstrepen. Alleen dank zij deze dialoog kunnen we tot vrede en veiligheid komen.”

Nadat hij een toast op de paus had uitgebracht, nam de president de gelegenheid te baat om de Heilige Vader naar Israël uit te nodigen, naar aanleiding van de feestelijkheden bij de 70ste verjaardag van de Israëlische Staat. Hij besloot met de woorden: “De Paus heeft een boodschap voor álle volkeren der aarde. Hij zet zich ten volle in voor de strijd tegen het antisemitisme.”

Mgr. Girelli werd op 13 september 2017 door Paus Franciscus tot Apostolische Nuntius in Israël aangesteld. In deze hoedanigheid verenigt hij de functie van Apostolische Afgevaardigde voor Jeruzalem en voor Palestina. Bij ontstentenis van een Palestijnse Staat is deze titel het equivalent van Nuntius. Mgr. Girelli is aldus de facto ook de ambassadeur voor Palestina. Hij zou dus zijn geloofsbrieven eveneens aan President Mahmoud Abbas overhandigen.

Ten aanzien van de journalisten dienen de titels van apostolisch mandataris en apostolische nuntius soms samen te worden beschouwd, maar ze mogen geenszins tot verwarring leiden. Wanneer de vertegenwoordiger van de Paus in Jeruzalem of in de Palestijnse gebieden vertoeft, dan draagt hij de titulatuur van Apostolisch Afgevaardigde en wordt zijn residentie “Apostolische Delegatie” genoemd. Deze bevindt zich op de Olijfberg in Jeruzalem. Eenmaal in Israël wordt hij Apostolische Nuntius genoemd. Zijn residentie is dan de Apostolische Nuntiatuur en deze bevindt zich in Jaffa in de schaduw van het Franciscanerklooster van de Heilige Petrus. De facto resideert de nuntius doorgaans in Jeruzalem.

Bron: terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter