Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/President-Abbas-ontmoet-de-Paus-in-Rome
        President Abbas ontmoet de Paus in Rome

President Abbas ontmoet de Paus in Rome

ROME – Paus Franciscus heeft op zaterdag 14 januari in de privévertrekken van het apostolisch paleis de Palestijnse President Mahmoud Abbas in audiëntie ontvangen. Vervolgens heeft de president de nieuwe Palestijnse ambassade bij de Heilige Stoel ingehuldigd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 16 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

De ontmoeting tussen de Paus en President Abbas duurde een twintigtal minuten. Ze kadert in het vredesproces in het Nabije-Oosten en in de hoop op een hervatting van de Israëlisch-Palestijnse dialoog. Deze zou moeten een einde maken aan het overheersend geweld dat de oorzaak is van het onaanvaardbaar lijden van de burgerbevolking. De komst van Abbas is hun derde ontmoeting sedert het eerste bezoek van de paus in 2014 aan Israël en de bezette gebieden. In 2015 bracht de Palestijnse leider naar aanleiding van de heiligverklaring van twee Palestijnse religieuzen een tegenbezoek aan het Vaticaan.

De relatie tussen het Vaticaan en de Palestijnse Autoriteit kwam in 2015 bij de ondertekening van een akkoord in een tweede fase. Dit akkoord kwam twee jaar nadat Palestina door het Vaticaan als staat werd erkend tot stand en heeft ertoe geleid dat er bij het Vaticaan een Palestijnse ambassade zou worden opgericht. Tegelijk was het akkoord oorzaak van grote woede bij Israël, die het bovendien helemaal niet kon appreciëren dat de Paus bij hun ontmoeting in mei 2015 M. Abbas als een “Engel van de Vrede” wist te betitelen.

Het communiqué dat de Heilig Stoel na de recente ontmoeting heeft gepubliceerd, onderlijnt de noodzaak om een “rechtvaardige en duurzame oplossing” te vinden. Het sprak tevens de hoop uit dat het met de hulp van de internationale gemeenschap mogelijk moet zijn om “een gunstig klimaat te scheppen opdat in het belang van de vrede moedige beslissingen zouden kunnen worden genomen.” In de loop van het onderhoud werd ook de nadruk gelegd op het groot belang van het vrijwaren van de heilige plaatsen, dit zowel voor Joden, christenen als moslims. Na zijn onderhoud met de Heilige Vader had Mahmoud Abbas ook nog een ontmoeting met Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris van de Heilige Stoel, alsook met Mgr. Paul Gallagher, hoofd van de Vaticaanse diplomatie.

Wij willen er ook nog op wijzen dat onder de geschenken die de Palestijnse President met de Paus heeft uitgewisseld, zich een steen van Golgotha bevond. Deze kwam uit de Basiliek van het Heilig Graf.

Nadat de president van de Paus en zijn medewerkers afscheid had genomen, begaf hij zich niet zover van het pauselijk paleis om er de eerste Romeinse Palestijnse ambassade in te huldigen. Deze bevindt zich in de Via di Porta Angelica, 63, praktisch aan de overkant van de Sint-Annapoort.

Tijdens de korte persconferentie die op de inhuldiging volgde, herhaalde President Abbas zijn protest tegen de overplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

TD

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter