Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Pour-l-amour-de-Jerusalem-Fouad-Twal-922
      Pour l’amour de Jérusalem (Fouad Twal)

Pour l’amour de Jérusalem (Fouad Twal)

BOEK – In eenheid met de stem van de psalmist schreef Mgr. Flouad Twal een werk dat vóór alles een oproep en een schreeuw wil zijn ter ondersteuning van een verscheurde stad. Mgr. Twal was gedurende acht jaar Patriarch van Jeruzalem en is nu sedert enige maanden op emeritaat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 13 december 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Bid voor Jeruzalem, bid om vrede en laat uw vrienden daar veilig zijn” (Ps 122, 6)

Kleine kudde

In zijn “Pour l’amour de Jérusalem” blikt Mgr. Twal op zijn traject terug om zo de recente geschiedenis van het Heilig Land even te overlopen en deze vanuit zijn ervaringen tot leven te laten komen. Het is het verhaal van het bedoeïenenkind uit een christen stam in Jordanië; van een jonge seminarist in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, die als student naar Rome werd gezonden, de stad waar de diplomaten van de Heilige Stoel worden opgeleid.
Ondanks het feit dat hij geruime tijd ver van zijn geboorteland verwijderd leefde, bleef de drang naar vrede en rechtvaardigheid voor dit zwaar beproefde land diep in hem verankerd. Toen hij in 2005 naar Jeruzalem terugkeerde, werd hij eerst tot bisschop-coadjutor aangesteld om reeds drie jaar later tot Patriarch te worden benoemd. Bij zijn terugkeer vond hij het Heilige Land meer verdeeld dan ooit tevoren. Het was door een hoge scheidingsmuur compleet misvormd en werd door diep onbegrip gebrandmerkt.
Vastberaden liet hij geen gelegenheid onverlet om in naam van “die kleine kudde” christenen het woord te voeren. Het is een kudde die nauwelijks 2% van de Israëlische en Palestijnse populatie uitmaakt. Maar hij hield evenmin op te onderlijnen dat Jeruzalem een stad van diversiteit moest zijn, een model van vreedzame samenleving. Het was tevens zijn overtuiging om dicht bij zijn gelovigen te staan. Hij wou hen aanmoedigen te volharden, dit ondanks de vaak heel moeilijke dagelijkse situatie en een verstikkende en vastgelopen politieke werkelijkheid in het eindeloze Israëlisch-Palestijns conflict.

Waar het hart van de mensheid klopt

In zijn boek schetst hij een scherp beeld van een staat waar geen toegevingen worden gedaan en hij richt de aandacht op enkele grote actuele kwesties. Maar in zijn scherpzinnigheid is hij tegelijk hoopvol. Ten aanzien van de toch wel zeer onzekere toekomst voor de Palestijnse christenen, blijft Mgr. Twal geloven dat er een wederopstanding mogelijk is en hij verwijst hierbij naar Christus. Hij richt zich hiervoor tot de Internationale gemeenschap, en in het bijzonder tot Frankrijk, Israël en de Palestijnen en vraagt hen de krachten te bundelen om van Jeruzalem weer de hoofdstad van de mensheid te maken.
Wie van het Heilig Land houdt, vindt in dit boek een verzameling van familieverhalen, van een veelheid aan ritussen, van de complexiteit van de interreligieuze relaties, maar evengoed van de politieke impasse. Men ontdekt er de visie van diegene die er eens als pastor van een minderheidskerk fungeerde, maar evenzeer het verhaal van de “levende stenen”, al die mensen die er dag aan dag de Heilige Plaatsen tot leven brengen. Zij die de werkelijkheid van deze regio nog niet of misschien nog te weinig kennen, zullen aan “Pour l’amour de Jérusalem” ongetwijfeld een geschikte introductie in de lokale problematiek hebben en er misschien zelfs een voorzet aangereikt krijgen om een eerste reis of pelgrimstocht naar het Heilig Land te ondernemen.
Maar allen die er ooit komen, zullen meteen beseffen dat in Jeruzalem, de stad die door zovele wordt beheerd, maar tegelijk zo zwaar wordt beproefd, dat precies in dat Jeruzalem het hele hart van heel de mensheid klopt. Onder de zo heldere hemel kan elke pelgrim, elke toerist, ja zelfs de gewone nieuwsgierige alleen maar wensen dat deze stad vrede zou kennen.

Marie Malzac voor www.la-croix.com

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter