Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-schrift-brief-aan-Christenen
        Paus schrijft brief aan Christenen in het Midden-Oosten

Paus schrijft brief aan Christenen in het Midden-Oosten

ROME - Paus Franciscus doet in een brief aan de christenen van het Midden-Oosten een oproep voor de vrede in de regio en de versterking van de humanitaire hulp. Daarbij moet het respect voor de menselijke persoon en de identiteit en plaatselijke cultuur van het land op de eerste plaats komen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 24 december 2014
  • réagir
  • 0 stem

Paus Franciscus benadrukt in zijn schrijven dat de recente dramatische gebeurtenissen christenen en de hele wereldgemeenschap bewust hebben gemaakt van het belang van de christelijke aanwezigheid in deze regio. Tegelijk beklemtoont hij dat de terreur een omvang heeft aangenomen, die wij tot voor kort nog onmogelijk hielden. Zo werden burgers op brutale wijze van hun gronden verdreven.

Franciscus heeft nog een speciaal woord van bemoediging voor de jongeren in het Midden-Oosten, opdat zij zowel als mens en als christen zouden groeien. "Wees nooit bang om christen te zijn. Uw relatie met Christus stelt U in staat om met iedereen samen te werken, ongeacht de geloofsovertuiging."

(Kerknet)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter