Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-heeft-het-ontslag-aanvaard-van-Mgr-Marcuzzo
        Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van Mgr. Marcuzzo

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van Mgr. Marcuzzo

JERUZALEM – Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem heeft via haar website de mededeling verspreid dat Paus Franciscus op 31 augustus l.l. het ontslag heeft aanvaard van Mgr. Marcuzzo. Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo was hulpbisschop voor Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 september 2020
  • réagir
  • 0 stem

31 augustus 2020

Waarde bisschoppen, priesters, religieuzen,
Dierbare gelovigen,

Moge de Heer u vrede brengen!

Zoals op 29 augustus 2020 werd meegedeeld, heeft Paus Franciscus het ontslag aanvaard van Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo in zijn hoedanigheid van hulpbisschop voor het Bisdom Jeruzalem, behorende tot het Latijns Patriarchaat.

In de eerste plaats houden wij eraan Mgr. Marcuzzo van harte te danken en hem onze bijzondere erkentelijkheid te verwoorden voor zijn voortdurende bereidwilligheid en zijn permanente dienstverlening. Zonder ophouden stond hij met volle inzet ten dienste van ons bisdom, het bisdom dat hij van in zijn jeugd een warm hart toedroeg en waaraan hij heel zijn leven heeft gewijd. Ons bisdom kon ten allen tijde op zijn positieve en bijzonder waardevolle bijdrage rekenen en hij stond steeds klaar om de vele pastorale activiteiten in het bisdom te ondersteunen. Tegelijk hanteerde hij ook een volle openheid ten aanzien van alle katholieke Kerken in het Heilig Land.

Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden binnen het bisdom willen wij hier ook meedelen dat Mgr. Marcuzzo als Vicaris Generaal in functie aanblijft tot aan de aanstelling van de nieuwe Patriarch die niet te lang meer zal uitblijven.

Wij wensen u allen een goede opstart van de pastorale activiteiten die ons ongetwijfeld voor even grote uitdagingen zullen plaatsen zoals dit ook vorig jaar het geval was.

Met alle oprechte wensen in Christus.

+ Pierbattista Pizzaballa
Apostolische Administrator

Bron: Latijns Patriarchaat van Jeruzalem – 31 augustus 2020

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter