Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-en-de-Koning-van-Marokko-ondertekenen-een-oproep-voor-Jeruzalem
        Paus Franciscus en de Koning van Marokko ondertekenen een oproep voor (...)

Paus Franciscus en de Koning van Marokko ondertekenen een oproep voor Jeruzalem

RABBAT – Paus Franciscus en Koning Mohammed VI van Marokko hadden op zaterdag 30 maart 2019 een privé-ontmoeting in Rabbat. In het verlengde van dit onderhoud maakten zij een gemeenschappelijke oproep voor Jeruzalem bekend.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 2 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Naar aanleiding van het Pausbezoek aan Marokko hebben Paus Franciscus en Koning Mohammed VI een gemeenschappelijke oproep ondertekend. Hierbij beklemtonen zij “de erkenning van de eenheid en het sacraal karakter van de stad Jeruzalem / Al Qods Acharif. Tegelijk zijn zij de spirituele betekenis en de bijzondere roeping van de Stad van de Vrede indachtig”.

“Wij onderkennen het belang om de Heilige Stad Jeruzalem / Al Qod Acharif als collectief erfgoed van de hele mensheid en zeker van de gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten en wij willen dat dit zou gevrijwaard blijven. De stad dient een ontmoetingsplaats te blijven en is tevens het symbool van vreedzame co-existentie. Het is de stad waar zich een wederzijds respect en onderlinge dialoog kan ontwikkelen.
Vanuit deze doelstellingen dienen het multiculturele karakter, de spirituele dimensie en de bijzondere culturele identiteit van Jeruzalem / Al Qod Acharif niet enkel gevrijwaard te blijven maar moeten deze blijvend bevorderd worden.

Daarom spreken wij de nadrukkelijk wens uit dat de Heilige Stad ten volle de garantie blijft genieten van volkomen vrije toegankelijkheid voor alle gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten en dat elkeen onbeperkt de mogelijkheid blijft behouden om er zijn eigen cultus te beoefenen. Op die manier kunnen al deze gelovigen vanuit Jeruzalem / Al Qod Acharif hun gebed tot God, de Schepper van ons allen, richten. Moge dit een smeekbede zijn voor een toekomst vol vrede en broederlijkheid op aarde.

Een engagement van onbeperkte duur om de vrede in Jeruzalem te beveiligen

De kwestie Jeruzalem vormt reeds sedert decennia de kern van de relaties tussen Marokko en de Heilige Stoel. Daarom heeft destijds Paus Johannes Paulus II reeds van bij de aanvang van zijn pontificaat een levendige briefwisseling met de Marokkaanse Koning Hassan II, vader van de huidige Koning Mohammed IV, omtrent dit onderwerp gevoerd. Reeds in 1980 heeft hij Koning Hassam II in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Al Qod-Comité op het Vaticaan ontvangen. Johannes Paulus II richtte zich bij die gelegenheid rechtstreeks tot de koning met de woorden: “Zijne Majesteit had het vandaag met mij over een zeer delicate kwestie waar heel wat volkeren op aarde mee begaan zijn. U bent hier de woordvoerder van een groot aantal moslimlanden die hun oordeel over het probleem Jeruzalem willen kenbaar maken.”
“Ik beschouw ons onderhoud dan ook als bijzonder nuttig,” voegde Paus Johannes Paulus II hier nog aan toe. “Het lijkt me dat de Heilige Stad voor alle gelovigen van de drie grote monotheïstische godsdiensten en voor de hele wereld een heilig erfgoed vertegenwoordigt. Dit is heel zeker het geval voor zij die er leven. Het is dus nodig dat men er een nieuw elan kan vinden, dat er een nieuwe benaderingswijze komt die in daden van oprechte en diepe broederlijkheid wordt vertaald, in de plaats van voortdurend de nadruk op de verschillen te vestigen. Dat men God mag bijstaan in het tot stand brengen van een oplossing voor het probleem en dat die snel tot stand zou mogen komen. Dat deze oplossing definitief mag zijn en de rechten van allen zou respecteren. Wij hopen dat wij dit verlangen eindelijk in vervulling mogen zien gaan! Daarom durf ik te wensen dat de gelovigen van de drie godsdiensten er zouden in slagen om samen, in het belang van de toekomst van de wereld die ons allen zo dierbaar is, op hetzelfde moment hun gebed tot de unieke God te richten.”

Deze gedeelde bezorgdheid heeft er deze twee leiders toe gebracht om wederzijdse respectvolle relaties aan te knopen die uiteindelijk mochten uitmonden in het bezoek van Paus Johannes Paulus II in 1985 aan Casablanca.

De aandacht van Paus Franciscus voor de kwestie Jeruzalem

Ook Paus Franciscus heeft bij herhaling meermaals zijn aandacht voor Jeruzalem kenbaar gemaakt. In zijn wensen aan het diplomatiek korps voor het jaar 2019 drukte Paus Franciscus zijn hoop uit dat de dialoog tussen Israël en de Palestijnen zou hervat worden en dat zo uiteindelijk een akkoord tot stand zou komen dat een vreedzaam samenleven zou mogelijk maken.

Op 6 december 2017 reageerde Paus Franciscus ook met felheid op de aankondiging van de Amerikaanse President Donald Trump dat hij de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verhuizen. Op die manier zouden de Verenigde Staten te kennen geven dat zij Jeruzalem de facto als hoofdstad van Israël erkennen. “Ik kan mijn diepe bezorgdheid niet verzwijgen voor de situatie die de laatste dagen rond Jeruzalem werd geschapen,” verklaarde de Paus toen tijdens de algemene audiëntie. “Ik doe een felle oproep opdat iedereen zich zou engageren om het Status Quo van de stad te respecteren, dit in overeenstemming met de van toepassing zijnde resoluties van de UNO.”

“Jeruzalem is een unieke stad. Deze stad is heilig zowel voor Joden, christenen als moslims die er de heilige plaatsen van hun respectievelijke religie vereren. De stad heeft bovendien een bijzondere roeping voor de vrede,” verduidelijkte de Heilige Vader verder nog.

Bronnen:
vaticannews.va
lefigaro.fr
AFP
lalibre.be

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter