Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Patriarch-Twal-erkent-het-verdrag-tussen-de-Heilige-Stoel-en-de-Palestijnse
        Patriarch Twal erkent het verdrag tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse (...)

Patriarch Twal erkent het verdrag tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat

ROME – De Latijnse Patriarch Twal heeft vanuit de eeuwige stad, waar hij deelnam aan de festiviteiten ter ere van de heiligverklaring, de inhoud erkend van het verdrag tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat. Daarbij drukt hij de hoop uit op vrede en rechtvaardigheid in de regio.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 25 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Zoals we reeds eerder aangaven, heeft de bilaterale commissie van de Heilige Stoel en van de Palestijnse Staat hun werkzaamheden rond een plenair akkoord op woensdag 13 mei 2015 beëindigd. Het resultaat van hun werk onder leiding van Mgr. Camilleri, Vice-Secretaris voor de verhoudingen met de staten, en de Palestijnse ambassadeur Rawan Sulaman, Adjunct-Minister voor Buitenlandse Zaken, zal eerlang aan de betrokken autoriteiten voorgelegd worden. Daarna zal een datum voor de ondertekening van het verdrag worden vastgelegd.

Sedert november 2012, datum van de toekenning van het statuut van waarnemende staat, niet-lid van de Organisatie van de Verenigde Naties, gebruikt het Vaticaan in al zijn officiële documenten, in zijn communiqués over het land (zoals bijvoorbeeld in het officieel programma van de reis van de paus naar het Heilig Land in mei 2014), steevast de titulatuur van “Palestijnse Staat”. Mahmoud Abbas begaf zich sedert de erkenning in de UNO reeds tweemaal naar het Vaticaan. Hij werd er telkens ontvangen en officieel als “President van de Palestijnse Staat” aangesproken. Het was ook met deze titel dat hij op zaterdag 16 mei door Paus Franciscus warm werd onthaald. De dag daarop woonde hij de heiligverklaring van de Palestijnse heiligen Mariam Bawardy en Marie-Alphonsine bij.

Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem, heeft op zijn beurt de “bereikte vooruitgang in het leven en het werk van de Kerk in Palestina” met veel sympathie en warmte begroet. “Dit akkoord,” onderlijnde de patriarch, “is tevens een nieuw teken van hoop en vertroosting voor het Palestijnse volk, een bijkomende vooruitgang op de weg van de rechtvaardigheid en dus ook voor de vrede.

Ondanks de grote moeilijkheden die in de regio ons deel zijn, staan we op de internationale scene niet alleen. De Heilige Stoel, maar ook de hele wereld, begint steeds meer aan onze zijde te staan. Deze aankondiging op de vooravond van de heiligverklaring van twee van onze Palestijnse dochters, moedigt ons aan om te volharden en te blijven geloven in een haalbare vrede voor iedereen, dit ondanks alle moeilijke omstandigheden waar we nu mee te kampen hebben. Want de vrede betreft nooit één enkel volk.”

En de patriarch voegde er aan toe: “Wij hopen dat, eens het akkoord zal ondertekend zijn, ook de Arabische Liga present zal zijn en dat het als model voor veel andere landen zal dienstig zijn.”

Het Vaticaan moedigt reeds gedurende decennia de twee-staten-oplossing aan. Hiervan getuigen heel wat toespraken en officiële documenten van de pausen. Dit verdrag sluit bovendien perfect aan bij vele kwesties die nauw met het dagelijkse leven van de christenen in het Heilig Land verbonden zijn. Het blijft evenwel afwachten of het aangekondigde akkoord met Palestina enig impact zal hebben op de beginnende bilaterale onderhandelingen tussen de Heilige Stoel en de Israëlische Staat die slechts moeizaam vooruitgaan.

Is de herkenning van de Palestijnse Staat door het Vaticaan niet meteen een nieuw gegeven, dan bevat de aankondiging van woensdag 13 mei op zijn minst enkele nieuwe elementen. Het diplomatiek akkoord en de spoedige ondertekening ervan vertegenwoordigen een belangrijke bijkomende stap, al was het maar omwille van het gebruik van de term “Palestijnse Staat” in dit sleuteldocument, dat van levensbelang is voor de relaties tussen de Heilige Stoel en de Palestijnen. Het betreft bovendien een document dat zoveel concrete aspecten van het leven van de Katholieke Kerk in Palestina regelt. “Zoals alle verdragen van de Heilige Stoel met andere staten, wil ook dit akkoord het leven, de activiteiten en de juridische erkenning van de Katholieke Kerk bevorderen, teneinde haar dienst aan de gemeenschap doeltreffender te laten verlopen?” preciseerde Mgr. Antoine Camilleri in de Osservatore Romano.

Zonder de eigenlijke inhoud van het akkoord, die nog niet publiek werd gemaakt, te onthullen, heeft Mgr. Camilleri toch reeds de belangrijkste aspecten voorgesteld. De inleiding en het eerste hoofdstuk behandelen de fundamentele principes en normen die een kader voor samenwerking tussen beide partijen moeten waarborgen. “Daar wordt bijvoorbeeld onze wens uitgedrukt om uitzicht op een oplossing te krijgen betreffende de Palestijnse kwestie alsook in het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dit in het kader van een twee-staten-oplossing en de resoluties van de internationale gemeenschap.”
Volgt dan een tweede hoofdstuk, dat heel grondig en gedetailleerd is uitgewerkt. Dit behandelt de godsdienst- en gewetensvrijheid. Dit bevat ook enkele delen over de verschillende aspecten van het leven en de werkzaamheid van de Kerk in de Palestijnse gebieden: haar vrijheid van handelen, de personele kwesties, haar jurisdictie, het statuut van de cultusplaatsen, de bescherming van haar sociale en caritatieve activiteiten en het recht om haar communicatiemiddelen te ontwikkelen.
Een volgend hoofdstuk behandelt de fiscale kwesties en de regeling rond haar eigendommen. Tenslotte herinnerde de Vice-Secretaris van de betrekkingen van de Heilige Stoel met de andere Staten nog even aan de unieke waarde van dit akkoord dat de aanwezigheid van de Kerk regelt in het land waarin het christendom is ontstaan.

Bronnen: Osservatore Romano & www.lpj.org

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter