Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Pater-Neuhaus-neemt-de-bescherming-van-14-Filipijnse-adolescenten-op-zich
        Pater Neuhaus neemt de bescherming van 14 Filipijnse adolescenten op (...)

Pater Neuhaus neemt de bescherming van 14 Filipijnse adolescenten op zich

ISRAEL – Pater David Neuhaus, Latijns Patriarchaal Vicaris voor de Hebreeuws sprekende katholieken, publiceerde op 9 februari in de krant HaAretz een open brief aan M. Aryeh Deri, Israëlisch Minister van Binnenlandse Zaken. Daarin interpelleert hij de minister over het decreet betreffende de kinderen van asielaanvragers. Deze kinderen van ingeweken arbeiders die in Israël zijn geboren, worden hierdoor als het ware veroordeeld om onwettig in Israël te verblijven en worden samen met hun gezinsleden met onmiddellijke uitdrijving bedreigd. In zijn brief herinnert P. Neuhaus aan het feit hoe de Filipijnen in de jaren ’30 ruim 1.300 Joden hebben opgevangen die toen uit Europa waren weggevlucht.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 februari 2017
  • réagir
  • 0 stem

“Waarde Heer Aryeh Deri,

Het ligt niet in mijn gewoonte om mij op politiek terrein te begeven. Desondanks acht ik het wezenlijk dat U, achtenswaardige Minister van Binnenlandse Zaken, in deze aangelegenheid kennis maakt met de heer Manuel Quezon, een gewezen minister van de Filipijnen. Om heel eerlijk te zijn had ik vroeger zelf nauwelijks enige notie van het bestaan van deze minister. Maar ik werd uitgenodigd om de première bij te wonen van een nieuwe documentaire die de rol van dhr. Quezon in de redding van 1.302 Joden ruimschoots belicht. Het ging om Joodse vluchtelingen die net voor en tijdens de Shoah Nazi-Duitsland waren ontvlucht.

De film “Open Door” is een realisatie van de vermaarde Filipijnse regisseur Noel Izon. Het is een documentaire die bijzonder aangrijpende interviews bevat met de laatste Joodse overlevenden die door tussenkomst van de Filipijnse overheid aan de Nazivervolging wisten te ontsnappen. Bejaarde mannen en vrouwen vertellen, vaak zeer geëmotioneerd, over die catastrofale jaren, over de tijd toen ze zelf nog maar amper een kind waren. Ze vertellen hoe ze toen, ver weg van het oorlogvoerende Europa, in de Filipijnen een veilig onderkomen vonden. Een oude Joodse man verklaart: “Ik bewaar niet zomaar mijn Filipijns paspoort, maar ik heb er op aangedrongen dat mijn kinderen hun Filipijns Paspoort zouden vernieuwen. Dit land is niet mijn vaderland, maar wel mijn adoptieland.”

Oorspronkelijk had dhr. Quezon zich voorgenomen om nog meer Joden op te nemen. Maar de voortwoedende oorlog beperkte zodanig de mogelijkheden om weg te trekken, dat het uiteindelijk bij dit kleine aantal van 1.302 is gebleven. Zij kwamen op de eilanden terecht die samen de Filipijnen uitmaken. De vriendschapsbanden van dhr. Quezon met de Amerikaanse ambassadeur en met sommige Joodse inwijkelingen die nog vóór de oorlog op de Filipijnen waren aangeland, lagen mee aan de basis van dit gedurfd en edelmoedig initiatief. Hij zou de vluchtelingen niet enkel opvangen, hij zou tevens voor menswaardige huisvesting en werk zorgen en hen de mogelijkheid bieden om zo lang als nodig op de Filipijnen te blijven.

Waarde Heer Deri. Ik wil u ten zeerste aanbevelen om met aandacht kennis te nemen van de geschiedenis van dhr. Quezon. Ik wil u bovendien persoonlijk aanspreken, zowel in uw hoedanigheid als Jood, als Israëli en als mens. Ik wil met aandrang een oproep tot u richten. Ik doe dit in naam van 14 elfjarige Filipijnse kinderen. U hebt beslist dat er in de Israëlisch Staat voor hen geen plaats is. En toch zijn deze jongeren in Israël geboren, ze spreken quasi alleen Hebreeuws en ze beschouwen dit land als hun vaderland. Deze jongeren hebben maar één droom: ze willen hier een thuis uitbouwen en zij willen hun bijdrage leveren tot de ontwikkeling en de vooruitgang van dit land. Ik voeg hier nog aan toe dat zij allen Filipijnse roots hebben.

De generatie van hun grootouders heeft destijds de deuren wijd geopend om de Joden in de Filipijnen te verwelkomen. Ze hebben hen zo de kans geboden om aan de Shoah te ontsnappen. De ouders van deze kinderen zijn naar hier gekomen om onze bejaarden, onze mindervaliden en onze zieken te verzorgen en dat doen ze dag aan dag met heel veel liefde en toewijding. Velen onder hen hebben zelf hun bejaarde ouders, hun gehandicapte en zieke verwanten en kennissen achtergelaten om hier voor onze mensen te zorgen. Deze kinderen zien zichzelf als een deel van wie en wat wij zijn.

Waarde Heer Deri, ik ben er zeker van dat deze herinnering aan het verleden het ons mogelijk moet maken om ons eigen hart en onze geest open te stellen. Het moet ons tot het besef brengen dat wij, door het verdrijven van deze kinderen en tal van kinderen van andere Filipijnse vluchtelingen die hier worden tewerkgesteld, ons tot een wrede en onmenselijke daad verlagen. Dit betekent verraad ten aanzien van vroeger gestelde acties van goedheid en generositeit. Ik bid u, Mijnheer de Minister, bekijk a.u.b deze film en verander het decreet.

Hartelijke groeten,

E.H. David Neuhaus S.J., Latijns Patriarchaal Vicaris.

PS: Ik kan u niet beloven u niet opnieuw te schrijven met soortgelijke vragen betreffende andere asielaanvragers in dit land. Denk bijvoorbeeld aan diegenen die de genocide in Darfour zijn ontvlucht, aan diegenen die aan het rampzalig regime in Eritrea en de bijhorende gevangenneming en folteringen zijn ontsnapt. Dat zijn de ware broeders en zusters van de Joden die destijds ook wisten te ontkomen en hier wel een opvang kregen gewoon omdat zij Joods waren. Wat moet er met hun broeders en zusters gebeuren die hetzelfde lot beschoren waren?

Oorspronkelijke Engelse tekst naar het Frans vertaald door de redactie van het Latijns Patriarchaat voor www.lpj.org

Vertaling uit het Frans: l.d.s.

Lees de Open Brief HaAretz

Zie ook de documentaire Open Door

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter