Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Palmzondag-in-aanwezigheid-van-de-gelovigen-van-Jeruzalem
        Palmzondag in aanwezigheid van de gelovigen van Jeruzalem

Palmzondag in aanwezigheid van de gelovigen van Jeruzalem

De Latijnse Patriarch, Mgr. Pierbatista Pizzaballa, ging voor in de liturgie van Palmzondag aan het Heiligdom dat het Graf van Jezus bevat. In de namiddag had in een eerder beperkte versie de processie op de Olijfberg plaats, “maar toch is het belangrijk om deze door te laten gaan om zo tekenen van een beginnend normaal leven te geven,” vertelde de Patriarch. “Op die manier willen we tevens het vertrouwen laten groeien in een hervatting van het gewone leven.”


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 april 2021
  • réagir
  • 0 stem

Met wijd open deuren werden de priesters en de gelovigen in de Basiliek van het Heilig Graf verwelkomd om er op Palmzondag de diensten mee te vieren. Op die manier werd de Goede Week in Jeruzalem ingezet. Dit was dus wel heel anders dan het jaar voordien. Toen bevond het land zich in de beginfase van de gezondheidscrisis en moest de voorziene liturgie achter gesloten deuren plaats vinden. Ondanks het feit dat het Heilig Land nog steeds voor bedevaarders gesloten is, heeft de massale vaccinatiecampagne er toch voor gezorgd dat de gewone activiteiten in Jeruzalem stilaan kunnen hervat worden. Zodoende zijn ook de vieringen van de Goede week voor de lokale christenen en de leden van de religieuze gemeenschappen uit de regio toegankelijk.

De kleine processie in het Heilig Graf

In aanwezigheid van een kleine feestelijke delegatie ging de Latijnse Patriarch, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, voor in de liturgie van Palmzondag. Deze vond plaats voor het heiligdom dat het Graf van Jezus huisvest. “Vandaag zijn wij hier samen op de plaats waar Christus is gestorven en verrezen. Deze viering is een prelude voor het Paasgebeuren van onze Heer. Hij hield zijn intocht in Jeruzalem, Zijn stad, om er het mysterie van Zijn Lijden, van Zijn dood en van Zijn Wederopstanding te volbrengen. Vanuit een groot geloof en met een bijzondere devotie volgen wij vandaag de Heer in de volle herinnering aan Zijn Blijde intrede die de aanvang tot onze redding is. Zo worden ook wij deelgenoot aan het Kruis en kunnen we zo ook participeren aan de Verrijzenis en het Leven.” Met dit gebed vroeg de Latijnse Patriarch de aanwezigen om in een kleine processie binnen de basiliek mee te gaan in de voetsporen van Jezus in Jeruzalem.

In volle vreugde zwaaiden de gelovigen met de pas gewijde palmen en olijftakken en ondertussen trokken zij, zoals de traditie het wil, driemaal in processie rond het Heiligdom. Daarna kon de H. Mis een aanvang nemen waarin het lijdensverhaal in drie stemmen in het Latijn werd gezongen. Na het Evangelie liet Mgr. Pizaballa de nodige ruimte voor een moment van stilte en bezinning.

Vanop de Olijfberg

In aansluiting van de ochtendviering bij het Heilig Graf vormt op Palmzondag de namiddagprocessie van de Olijfberg een van de momenten waar jaar na jaar het meest wordt naar uitgekeken. Na de onderbreking van vorig jaar omwille van de gezondheidscrisis, kon het grootste evenement voor de christenen van de Heilige Stad dit jaar toch enigszins vrij plaats vinden.

De kerk van Bethfage is een heiligdom boven op de Olijfberg en bevindt zich precies op de plaats waar de menigte ooit Jezus bij Zijn Blijde Intrede in Jeruzalem heeft toegejuicht. Vanuit deze kerk vertrok op Palmzondag de processie neerwaarts in de richting van de stad. De Patriarch hield even halt bij het Heiligdom van Dominus Flevit. Dit is een jonge traditie die vorig jaar voor het eerst plaats had en die “op vraag van de inwoners en de parochie van Jeruzalem voortaan steeds zal herhaald worden,” verklaarde de Patriarch. Dit is immers de plaats waar Jezus Jeruzalem overschouwde en weende over de stad (“Dominus Flevit” betekent “de Heer heeft geweend”). Vanop die plaats zegende Mgr. Pizzaballa de stad Jeruzalem. De processie eindigde niet zoals gewoonlijk aan de Sint-Annakerk, maar verspreidde zich na het binnentrekken van de Leeuwenpoort in de kleine straatjes van de Oude Stad.

Dagen van hoop

“Wij zullen een Goede Week kennen die een stuk rustiger en serener zal verlopen dan vorig jaar, ook al gelden er ook nu nog altijd enige restricties,” stelde de Latijnse Patriarch. “Maar we mogen evenmin vergeten dat een groot deel van ons bisdom ten gevolge van het coronavirus nog steeds in dramatische omstandigheden moet leven. Dat is zo voor Palestina en voor Jordanië het geval. Wij kunnen ons evenwel verheugen in het feit dat wij in Jeruzalem de vieringen op een vrij normale manier mogen beleven,” zo stelde hij.

tekst: Beatrice Guarrera – Jérusalem
bron: Vatican News
eigen foto en vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter