Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Palmzondag-Jezus-de-Prins-van-de-Vrede-betreedt-Jeruzalem
        Palmzondag: Jezus, de Prins van de Vrede, betreedt Jeruzalem

Palmzondag: Jezus, de Prins van de Vrede, betreedt Jeruzalem

JERUZALEM – Op zondag 20 maart had de jaarlijkse palmprocessie plaats. Deze pro-cessie gaat van Bethfage naar de Sint-Annakerk en betekent voor de Latijnse Kerk het begin van de Goede Week.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 23 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

De processie wist zich dit jaar door een indrukwekkende veiligheidsapparaat omringd. Ongeveer 15.000 gelovigen vertrokken in processie van aan de kerk van Bethfage. Dit dorp ligt in de buurt van de Olijfberg. Hier zouden volgens de overlevering, de volgelingen van Jezus het ezelsveulen hebben geleend, waarmee hun Meester zich naar Jeruzalem wou begeven. Vandaar trokken ze naar de Sint-Annakerk in de Oude Stad: “Dit is een unieke belevenis. Het is immers alleen in Jeruzalem dat men de plaatsen waar Jezus langs kwam, kan aanraken. Het is ook alleen daar dat men deze locaties vandaag weer kan tot leven wekken. Jezus verschijnt als de Koning van de Vrede. Hosanna voor Jezus en vrede op aarde aan allen die hier komen: pelgrims en lokale lieden, allen levende stenen in dit prachtig land,” vertrouwde P. Georgio Kraj, ofm en Overste van het klooster van Nicosia in Cyprus, aan de micro van het Christian Media Center toe.

“Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna Zoon van David!”

Patriarch Mgr. Fouad Twal sloot de stoet, omringd door de Apostolische Nuntius Mgr. Giu-seppe Lazzarotto, door Pierbattista Pizzaballa, Custode van het Heilig Land, Mgr. Josef Jules Zerey, Melkitische Aartsbisschop van Jeruzalem, door de Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina, Mgr. William Shomali, door de Patriarchaal Vicaris voor Israël, Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, door Patriarchaal Vicaris voor de katholieken uit Hebron, P. David Neu-haus, en door Fr. Stéphane Milovitch, Beschermer van het Klooster van de Verlosser in Jeru-zalem. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem was eveneens vertegenwoordigd.

Toch viel ook de afwezigheid van enkele Latijnse parochies te noteren. Heel wat christenen verkozen uit vrees voor aanslagen om thuis te blijven. Jeruzalem werd er de voorbije tijd im-mers meermaals mee geconfronteerd.

De processie eindigde aan het Klooster van de Heilige Anna, in de buurt van de Leeuwen-poort (of de Sint-Stefanuspoort). Voor de slotzegen nodigde Mgr. Fouad Twal de gelovigen uit om zich voor Gods Barmhartigheid open te stellen: “Vandaag zet onze processie de gave van het Heil voor het voetlicht: Jezus, de Prins van de Vrede, betreedt Jeruzalem, een stad die nooit vrede heeft gekend. Jezus heeft de angst door middel van de Liefde overwonnen, omdat ware Liefde de angst verbant.” De patriarch stelde tegelijk dat ondanks het huidige geweld, “deze processie precies vreugde, en zeker niet de angst uitstraalt.”

’s Morgens ging Mgr. Fouad Twal in de Basiliek van het Heilig Graf voor in de palmprocessie rond de Steen van de Zalving en in de pontificale mis aan het altaar van de Heilige Maria Magdalena. In zijn homilie riep hij het beeld op van de tocht van Jezus en zijn volgelingen naar Jeruzalem, een spirituele weg die de christenen ook heden nog in de voetsporen van Christus bij zijn intrede in de Heilige Stad moeten gaan: “Jezus, het geofferde Lam, trekt vrijwillig naar het oord van Zijn Offerande. Maar Zijn weg eindigt niet op de Calvarieberg. Door Zijn dood en verrijzenis brengt God weer de verzoening tussen Hem en de mens tot stand. Doorheen zijn Lijdensweg opent Jezus weer de poort naar de hemel. (...) In het voet-spoor van Christus gaan, betekent niet dat men op zoek gaat naar een aards oord, maar naar een hemelse stad. Deze bestemming moet in onze harten groeien om midden deze wereld een tegenstroom te vormen.”

De feestdag werd afgerond met de niet minder traditionele parade van groepen scouts die van de Leeuwenpoort naar de Nieuwe Poort trokken.

Thomas Charrière voor www.lpj.org
Foto’s: Andres Bergamini & Thomas Charrière
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter