Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Palestina-het-einde-van-de-bedevaarten-is-een-economische-catastrofe
        Palestina : het einde van de bedevaarten is een economische (...)

Palestina : het einde van de bedevaarten is een economische catastrofe

BETHLEHEM – De toeristische industrie en de bedevaarten vormen een van de steunpilaren van de Palestijnse economie. Tony Khashram, voorzitter van de vereniging van touroperators in Palestina, geeft uitleg bij de gevolgen van het stilvallen van het toerisme en de bedevaarten. Dit is het gevolg van de sluiting van de grenzen bij het uitbreken van de COVID-19 pandemie begin maart 2020. Vooral de christen bevolking is hier het grote slachtoffer van.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 oktober 2020
  • réagir
  • 2 stemmen

Het toerisme en de bedevaarten zijn sedert de maand maart helemaal stilgevallen. Welke zijn hiervan de financiële gevolgen voor deze industrie die het vlaggenschip van de Palestijnse samenleving vormen?

Op het einde van de maand augustus overschreed het verlies voor de toeristische sector in Palestina reeds het bedrag van de 320 miljoen dollar. Het betreft hier dan nog alleen maar de salarissen van de mensen die in het toerisme actief zijn. In de toeristische sector zijn bij de privéondernemingen zowat alle reservaties geannuleerd. Dit betekent dat alle leveranciers van diensten, de hotels, het transport, de handelszaken, de restaurants en de gidsen sedert eind februari zonder inkomen zitten.

Dit zijn de cijfers voor Palestina, een land met minder dan zes miljoen inwoners waar het toerisme de belangrijkste pijler van de Palestijnse economie is. De crisis waar we momenteel door gaan, is dan ook een ware catastrofe. Ze is de ergste die het Palestijns toerisme ooit heeft gekend.

Onder de intifada kregen het toerisme en de bedevaarten ook reeds zware klappen te incasseren. Waarom beweer je dan dat dit de zwaarste crisis is uit de geschiedenis?

Tijdens de intifada zijn het toerisme en de bedevaarten niet echt volledig stilgevallen. In het begin van het jaar 2000 bijvoorbeeld, bij de tweede intifada, constateerden wij een terugval van het toerisme met zowat 90%, maar er was altijd wel nog een minimum aan beweging. En in de daaropvolgende maanden keerden de groepen beetje bij beetje terug. Zo wisten de mensen in de sector te overleven. De luchthaven bleef open, er was al die tijd luchtverkeer en er waren nog wel steeds reizigers.

Bij de huidige crisis kregen wij van vandaag op morgen een terugval met 100% en dit van elke activiteit, zonder dat daar tot op heden ook maar een heropleving op volgde. Het is alsof men tegen alle advocaten van het land op een goede morgen zou zeggen dat ze niet langer hun werk mogen uitoefenen, of dat men het de bakkers onmogelijk zou maken om nog brood te bakken.

Nieuw is ook dat de intifada alleen maar het Heilig Land hebben geraakt en dat in de rest van de wereld het toerisme bleef doorgaan. Het kwam er dus op aan om daar weer aansluiting bij te vinden. Deze keer is heel de wereld stilgevallen en het zal dus veel meer tijd vergen om het ritme, ja zelfs de gewoonte om te reizen, weer terug te vinden.

U hebt in juni aan de krant Al-Hayat verklaard dat de crisis het toerisme in Palestina in volle groeiperiode heeft getroffen. Heeft dit bijzondere gevolgen?

Sedert 2017 heeft het toerisme in Palestina een stevige groei meegemaakt. In 2019 bereikte deze groei zelfs een top. De sector heeft hiervan geprofiteerd om grote investeringen te doen. Zowat in alle regio’s openden hotels en onthaalcentra de deuren, samen goed voor tienduizenden kamers. Heel wat mensen zijn voor deze investeringen bij de banken gaan aankloppen om leningen op lange termijn te krijgen en de banken zijn hier zonder enige reserve op ingegaan.

Dat de crisis precies op dit moment in de ontwikkeling van het toerisme toesloeg, was voor deze investeerders een harde slag. Zeker voor hen die in kleine en middelgrote projecten zoals onthaalcentra en souvenirshops hebben geïnvesteerd. In Bethlehem hebben bijvoorbeeld honderden handelaars tonnen souvenirs voor de bedevaarders gekocht. Sommigen kochten deze goederen op krediet. Vele gezinnen hebben ook een deel van hun gezinswoning tot gastenkamers omgebouwd en zijn hiervoor schulden aangegaan.

De bedevaarten zijn essentieel voor de ondersteuning van de christen aanwezigheid in Palestina en wij moeten dan ook een oproep doen opdat deze zo snel als mogelijk zouden hervatten.

U spreekt over Bethlehem, wordt de christen gemeenschap in het bijzonder door deze crisis getroffen?

Ongeveer 70% van de christenen in Palestina is, hetzij voltijds, hetzij gedeeltelijk, in de toeristische sector werkzaam. Het merendeel van de toeristische agentschappen zijn familiale ondernemingen en dit is ook het geval voor de vele handelszaken die van de bedevaarders leven. De bedevaarten ondersteunen werkelijk de christen aanwezigheid in het Heilig Land. Mijn twee zonen bijvoorbeeld zijn allebei volwassen en werken met mij samen in ons agentschap. Indien het toerisme niet snel herpakt, zullen zij naar het buitenland uitwijken om daar nieuwe kansen te zoeken. En dat is in veel gezinnen het geval.

Maar wat nog belangrijer is, is het feit dat het precies de Palestijnse christenen zijn die als lokale christenen de pelgrims ontvangen. Wanneer nu de christenen in deze sector zouden verdwijnen, dan zullen de pelgrims in de toekomst in lege kerken terecht komen. Dan blijven er nog alleen de “dode stenen” over.

Wat dient er volgens u te gebeuren om het toerisme in Palestina te redden?

Er moet een integraal marketingplan opgesteld worden voor de post-crisistijd , om de toeristen van over de hele wereld weer naar hier te halen en men moet nu al beginnen dit plan op te stellen. De privésector kan dit niet alleen. De Palestijnse overheid moet hiervoor tussenkomen en er de leiding van nemen. Het komt erop aan om de regio als toeristische bestemming te promoten en dat is de taak van de publieke sector, van het Ministerie van Toerisme.

Dat is van dringend nationaal belang omdat het toerisme de pijler is van de Palestijnse economie. Wanneer we de post-crisisperiode nu niet reeds beginnen voor te bereiden, dan zal het toerisme op het moment van de heropening van de grenzen door de Israëlische reisagentschappen ingepalmd worden. Zij zullen kunnen profiteren van de Israëlische controle op het grondgebied, op de Heilige Plaatsen en op de sites.

Welke rol kunnen de Kerken hierbij vervullen?

De Kerken hebben de mogelijkheid om de pelgrims aan te moedigen om het Heilig Land te bezoeken en daarmee moeten ze nu reeds beginnen. De Paus zou zo spoedig mogelijk een oproep moeten lanceren tot bedevaarten naar het Heilig Land. Dergelijke initiatieven zullen hun effect laten voelen tot op het niveau van de lokale Kerken. De bisdommen, de belangrijkste organisatoren van de bedevaarten, die een directe band hebben met de parochies in het Heilig Land, moeten de krachten bundelen om de bedevaarten opnieuw op gang te trekken. Dat zal de reizen naar Palestina aanmoedigen. Het effect hiervan zal zachtjes aan helpen om ook de andere sectoren binnen het toerisme te doen herleven.

Maar ook de lokale Kerken in het Heilig Land moeten hun rol spelen. De verschillende patriarchen, bisschoppen en de Custode van het Heilig Land kunnen de christenen aanmoedigen om op reis te gaan. Ze moeten hiervoor een oproep formuleren om de “levende stenen”, dit zijn de christenen in het Heilig Land, te komen ondersteunen. Dit is een gelijksoortige oproep als deze die de Kerken hebben gelanceerd na de tweede intifada.

Wanneer denk je dat het toerisme in Palestina zal hernemen en hoe kan dit gebeuren?

De huidige omstandigheden, en zeker sedert het begin van de tweede golf van de besmetting, geven aan dat het einde van de crisis nog niet nabij is. Het toerisme zal niet vóór juni 2021 beginnen te herleven. In het beste geval zal het wachten zijn tot in september alvorens het toerisme op zowat 25% van het niveau van 2019 zal zijn teruggekeerd. Maar dat zal wellicht wel volstaan om de sector te redden, maar het is afwachten. Wij zitten op een moeilijk moment, maar ik blijf optimistisch. Het toerisme kan niet sterven.

Bron: Terre Sainte.net – 12 oktober 2020

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter