Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paasboodschap-van-de-Grootmeester-2020
        Paasboodschap van de Grootmeester – 2020

Paasboodschap van de Grootmeester – 2020

Het lege graf is geen goddeloze ruimte. De stilte betekent niet dat Hij afwezig is


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 15 april 2020
  • réagir
  • 0 stem

Samen met het dagelijks beluisteren van het Woord van God heeft de vastentijd ons op weg naar Pasen gezet. Maar dit jaar was het wel een uitzonderlijke vastentijd. De besmetting met het Covid-19 virus, en de daaropvolgende pandemie heeft heel de wereld en de wereldorganisatie op zijn kop gezet. Misschien heeft deze bijzondere tijd toch wel een aantal mensen aan het denken gezet. Misschien was dit ook wel eens een aanleiding om zich ook over ons bestaan te bezinnen,(wie is dat nu, de mens???); of over het Godsmysterie (God, waar ben Je eigenlijk???); of over onze relatie tot onze Heer (God, wie ben ik voor u???). En niemand zal wellicht meteen geïnteresseerd zijn om op al deze vragen een filosofisch of antropologisch antwoord te krijgen.

De Heilige Schrift vertelt ons dat de Schepper de levensadem in de neusgaten van de mens heeft geblazen. “Zo werd hij (ādām, la terre) een levend wezen” (Gen 2, 7). Maar door menselijk onbegrip en het zich verwijderen van God, moest “de HEER eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen spreken” (Heb 1, 1). Maar dat scheen evenwel niet te volstaan want schrik en pijn zijn de mens doorheen de tijden blijven kwellen en brachten hem niet zelden weer tot geloof. In de stilte van het afwezige antwoord dat we graag wilden horen, manifesteerde zich vaak een afwezige God. Daartegenover staat dat Jezus door zijn Menswording voor eens en voor altijd het meest volledige antwoord van God is geworden. Het Lege Graf, de plaats waar alles wel scheen te verdwijnen, vertegenwoordigt in werkelijkheid niet de leegte die God hier heeft achtergelaten, maar het vormt als het ware de moederschoot waaruit een totaal nieuw leven zou geboren worden, een leven dat helemaal anders is dan alles wat eerder al bestond.

De mensheid is door het lijden en door het kwaad zwaar gewond geraakt. Ze lijkt als het ware onverbiddelijk en compleet overweldigd te zijn. Door hoeveel kwalen, door hoeveel oorlog, door hoeveel persoonlijke gewelddaden wordt de wereld niet getroffen. En precies in die wereld wordt Pasen een nieuwe profetie en wordt de relatie tussen God en de mens, tussen God en Zijn schepping opnieuw tot leven gewekt. “Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet over het kind van haar schoot erbarmen? En zelfs als die het zou vergeten; Ik vergeet u noot! Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven.” (Js 49, 15-16). Ziehier wat de Pasen van Jezus voor ons betekent!

Dierbare broeders en zusters, in de verwondering en in de verbazing van Maria Magdalena, van de vrouwen, van Petrus en Johannes bij het Lege Graf worden wij mee uitgenodigd om de aankondiging van de engel te beluisteren: “U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier; Hij is tot leven gewekt (...) u zal Hem zien” (Mt 28, 5-7).

Ik wil dezelfde boodschap aan iedereen opnieuw verkondigen en ze door elk lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem laten beluisteren. Tegelijk wens ik dat het mysterie van de Verrezen Jezus een grote vreugde mag voortbrengen; dat ze vrede en een nieuwe geest mag tot stand brengen. Mogen wij allen, samen met Maria, de Moeder van Jezus, en met alle vrouwen en mannen die Jezus zagen sterven en die Hem begraven hebben, nu van Zijn Verrijzenis getuigen zijn.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter