Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paasboodschap-van-P-Francesco-Patton-ofm-Custode-van-het-Heilig-Land
      Paasboodschap van P. Francesco Patton, ofm, Custode van het Heilig (...)

Paasboodschap van P. Francesco Patton, ofm, Custode van het Heilig Land

VIDEO – Hier volgt de boodschap van de Custode van het Heilig Land die hij naar aanleiding van het Feest van de Verrijzenis heeft uitgesproken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken:
Klik HIER

Zalig zij die geloven zonder gezien te hebben: Jh 20, 29.

Wij bevinden ons in het Cenakel op de Berg Sion. Dit is de plaats waar Jezus samen met Zijn leerlingen zijn laatste avondmaal heeft genuttigd. Hier schonk Hij hen het Sacrament van de Eucharistie en van het Priesterschap. Hier legde Hij hun tevens het gebod van de broederliefde en dienstbaarheid op en gaf Hij hen via de voetwassing een sprekend voorbeeld.

Het is ook op deze plaats dat Jezus op de avond van Pasen aan zijn apostelen verscheen. De vergrendelde deuren konden de verrezen Heer niet verhinderen om binnen te komen. Jezus manifesteerde zich aan deze kleine beangstigde en door de dood geschokte groep door middel van woorden, daden en belangrijke tekens. Vandaag, 2000 jaar later zijn diezelfde woorden, daden en tekens ook voor ons nog steeds van bijzonder belang.

Deze woorden en daden vormen een eenheid en bevatten het geschenk maar tegelijk ook de zending van vrede en verzoening. “De Vrede zij met u! Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook u.” Na zo gesproken te hebben, blies Hij Zijn adem over hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest. Wiens zonden gij zult vergeven, hen zijn ze vergeven en aan wie gij deze niet zult vergeven, zullen ze niet vergeven zijn.”

Jezus gaf hen de vrede, Jezus gaf hen de Heilige Geest. Jezus vertrouwde hen een zending toe, die in de eerste plaats een zending van verzoening, van vergeving en van vrede was. Deze missie maakt het ook ons mogelijk om als nieuwe mensen opnieuw geboren te worden. Deze nieuwe verzoenende mensheid wordt door de gave van de Heilige Geest tot stand gebracht.

Jezus stelde tegelijk ook een teken dat Hij acht dagen later nog eens zou herhalen om zo Thomas op zijn weg naar het geloof te helpen. Dit teken was de wonden van de spijkers in de handen en de voeten en de wonde van de lans in zijn zijde.

Jezus is verrezen, Hij heeft de dood overwonnen, maar in zijn verrezen lichaam draagt hij nog de merktekens van de spijkers en de lans. Dit wil zeggen: Hij draagt nog steeds – en Hij zal die altijd blijven dragen – de tekens, de wonden en de littekens die aantonen hoever Hij in Zijn Liefde voor ons is gegaan. Op het punt om voor ons te sterven, was zijn zelfgave volkomen.

Deze tekens, deze wonden, de littekens herinneren er ons aan dat de Verrijzenis geenszins het kruis in de persoonlijke geschiedenis van Jezus heeft uitgewist. Zo heeft de Verrijzenis evenmin het kruis in de geschiedenis van de Kerk of in ons eigen leven uitgewist. De Verrijzenis heeft dit kruis wel in een nieuw licht geplaatst, namelijk in het Licht van het Paasgebeuren.

Vanuit deze heel speciale plaats wil ik mij tot elk van u richten om u mede in naam van de broeders van de Custode van het Heilig Land mijn oprechte Paaswensen toe te sturen.

Moge de verrezen Heer vanop deze plaats verder gaan met de Heilige Geest over ons uit te storten. Het was op deze plaats dat Jezus op de avond van de eerste christelijke Paasdag aan Zijn leerlingen verscheen. Maar ook wij zijn en blijven vandaag nog die bange en vaak gebrekkige gelovigen.

Op deze plaats heeft Christus aan zijn apostelen de zending van vrede, vergiffenis en verzoening toevertrouwd. Vanop deze plaats wint deze zending ook voor heel de Kerk steeds aan kracht en zal zij zich blijvend over de hele wereld verspreiden.

Moge de verrezen Christus aan ieder van ons de genade en de moede verlenen om mannen en vrouwen van vrede en verzoening te zijn, hetzij hier in het Heilig Land, hetzij op alle plaatsen en in alle omstandigheden waar ook ter wereld waar de zonde geweld, conflicten, onbegrip en verdeeldheid opwekt.

Mogen wij elk op een persoonlijke wijze deze genade, deze intense en innerlijke vreugde ervaren. Het is de verrezen Jezus die deze genade als antwoord op het moeizaam geloof van Thomas heeft geschonken: “Je gelooft omdat je mij hebt gezien. Zalig zij die geloven zonder dat zij gezien hebben.”

Zalig Paasfeest aan ieder van u en aan heel uw familie.

P. Francesco Patton, ofm
Custode van het Heilig Land
Pasen 2019

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter