Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Overwegingen-van-Mgr-Pizzaballa-over-de-bescherming-van-de-kinderjaren-en-het
        Overwegingen van Mgr. Pizzaballa over de bescherming van de kinderjaren en (...)

Overwegingen van Mgr. Pizzaballa over de bescherming van de kinderjaren en het bezoek van de Paus aan Abu Dhabi

KEULEN – Op 11 februari 2019 hadden onze collega’s van DOMRADIO.DE een interview met Mgr. Pierbattista Pizzaballa, dit naar aanleiding van zijn doorreis door Duitsland. Hij had ondermeer over de geplande top voor de bescherming tegen kindermisbruik. Deze gaat tussen 21 en 24 februari in Rome door. Hij ging tevens ook in op de situatie van de christenen in het Heilig Land en gaf zijn kijk op het recent bezoek van Paus Franciscus aan Abu Dhabi.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 februari 2019
  • réagir
  • 0 stem

In de loop van de volgende week verzamelen alle verantwoordelijken van de bisschoppenconferenties wereldwijd in het Vaticaan waar zij zich zullen buigen over het kindermisbruik dat door religieuzen is gepleegd. U neemt als Vice-Voorzitter van de Conferentie van Latijnse bisschoppen van de Arabische regio’s aan deze ontmoeting deel. Wat verwacht u van deze ontmoeting?

Ik denk dat de verwachtingen te hoog gespannen zijn. Een dergelijke vergadering kan niet in een eindbeslissing resulteren. Meer nog, de problemen en de dynamiek van de westerse landen verschilt in grote mate van deze in het Midden-Oosten, in Afrika of in Azië. Zo kennen wij in het Midden-Oosten in onze Kerken bijvoorbeeld niet echt het specifiek probleem van het kindermisbruik. De burgerlijke wetgeving voorziet immers voor dergelijke misdrijven de doodstraf en de strafwet treedt vaak heel streng op. Het is dus essentieel om steeds de onderscheiden lokale situaties voor ogen te houden.

Welk resultaat verwacht u van deze bijeenkomst?

Ik reken erop duidelijke boodschappen te ontvangen en een klare kijk te krijgen op de vraag hoe de Kerk het probleem zal aanpakken. Nadien is het aan de verschillende bisschoppenconferenties om op een geëigende manier een antwoord te formuleren.

In welke mate bestaat het probleem van kindermisbruik in het Midden-Oosten?

Gedurende twaalf jaar was ik Custode en aldus verantwoordelijk voor de Franciscanen in het Heilig Land. Momenteel ben ik er reeds twee en een half jaar bisschop. In al die tijd werd ik niet één keer met het probleem van kindermisbruik geconfronteerd. Er stellen zich wel problemen inzake seksualiteit, maar dan in een totaal andere context. Het is belangrijk om op dergelijke gevallen voorbereid te zijn. We kennen wellicht niet dit specifiek probleem, maar we hebben wel een behoorlijk aantal scholen en instituten waar we maatregelen moeten nemen om in de toekomst dergelijke problemen te voorkomen. Het feit dat wij er nog niet mee geconfronteerd werden, betekent niet dat dit probleem in ons land niet zou bestaan. Ik ben er zeker van dat het bestaat en wij moeten er ons op voorbereiden en er desgevallend gepast op reageren.

Kan u even ingaan op de situatie van de christenen in het Heilig Land in het algemeen. Hoe zou u deze omschrijven?

Cijfermatig zijn we veruit in de minderheid en in het Midden-Oosten genieten minderheden zelden van alle rechten. Ons verlangen is dan ook om gelijkberechtigde burgers te worden. In werkelijkheid vertegenwoordigen we amper 1% van de bevolking van Israël en de Palestijnse gebieden. In de totaliteit van de regio’s zijn onze problemen zeer uiteenlopend. In Israël betreft het probleem hoofdzakelijk de kwestie van onze rechten als christen gemeenschap. In de Palestijnse gebieden zijn dan weer de economische, sociale en politieke problemen veel groter. Met de overheid hebben wij geen problemen, maar de problemen situeren zich eerder inzake de levensomstandigheden van elke dag. Wij maken geen deel uit van een van de grote leefgemeenschappen zoals de Joden en de moslims en daarom is het ook bijzonder moeilijk om ook voor ons dezelfde rechten en kansen veilig te stellen.

Zijn de christenen in het Heilig Land vrij om hun geloof te belijden? Hebben zij nog met aanvallen of wandaden af te rekenen?

Wij kunnen ons vrij uitdrukken. Er bestaat immers culturele vrijheid wat evenwel niet overeenkomt met godsdienstvrijheid. Onze situatie verschilt bijvoorbeeld van deze van de christenen in Egypte, in Syrië of in Irak. Het aantal christenen vermindert, zij het langzaam maar zeker.

Wat is het grootste probleem van de christenen in het Heilig Land?

Als christenen vormen wij geen derde onafhankelijke etnische groep. De Arabische christenen zijn bijvoorbeeld Palestijnen. De christenen die in Israël leven hebben het, net als de andere Palestijnen, bijvoorbeeld moeilijk om als evenwaardige burgers beschouwd te worden. In de Palestijnse gebieden worden zij als gevolg van het Israëlisch-Palestijns conflict, dan weer met de politieke problemen geconfronteerd. Het ontbreekt hen daar compleet aan kansen en ze hebben met een grote werkloosheid af te rekenen.

Welke rol spelen de katholieken in het Heilig Land?

Zij hebben daar een heel belangrijke rol. Natuurlijk ligt onze geschiedenis als katholieken in het Heilig Land moeilijk. Het is immers een geschiedenis vol conflicten met de andere godsdiensten, net zoals dit in Europa het geval is. Maar in wezen gaat het om machtsconflicten die eigenlijk niets met de godsdienst op zich te maken hebben. De belangrijkste spanningen betreffen vandaag steeds meer de Orthodoxe Kerk en niet zozeer de katholiek Kerk. Als katholieken bestaat onze opdracht er vooral in om met alle geloofsgemeenschappen goede relaties te onderhouden. Wij streven ernaar om de contacten langs beide zijden steeds verder te verbeteren en ik kan zeggen dat dit het voorbije decennium steeds meer is gelukt. Dit is zeker het geval sedert het begin van de oorlog in Syrië. Zowel in Syrië als in Irak werden veel christenen gedood, gewoonweg omdat zij een kruis droegen.

Welke betekenis heeft volgens u het bezoek van de Paus aan Abu Dhabi?

Dit bezoek is héél belangrijk. Voor ons katholieken is dit een van de talrijke bezoeken van de Paus. In het Midden-Oosten daarentegen krijgt dit bezoek een aparte plaats omdat het zich in het hart van de moslimwereld afspeelt. De moslims erkennen dat de Paus een heel speciale plaats bekleedt binnen de wereld van de christenen. Het feit dat hij naar hen toekomt en dat hij over de noodzaak van onderlinge broederschap spreekt, heeft een heel sterke impact op heel de islamitische gemeenschap en op de mentaliteit van de mensen in het Midden-Oosten. Zo is bijvoorbeeld de overeenkomst die hij met Imam d’Al-Azhar heeft ondertekend van bijzonder groot belang want deze laatste wordt binnen de islamwereld als een heel belangrijke autoriteit erkend. Ik denk dat dit bezoek noodzakelijk was en dat dit de relaties tussen christenen en moslims radicaal heeft veranderd.

Heeft er u iets heel bijzonder getroffen?

Ik onderscheid twee belangrijke momenten. Vooreerst was daar de omarming tussen de Paus en Imam d’Al-Azhar. Alle inwoners van het Midden-Oosten zaten aan hun televisietoestel en aan hun telefoontoestel gekluisterd om het moment te beleven dat in feite niemand ook maar had verwacht.
Het tweede moment was de H. Mis in het stadion. Voor het eerst droeg een Paus in de Arabische Emiraten in het openbaar een mis op en dat dan nog voor 14.000 mensen. Dit betekende dus duidelijk een publieke erkenning van de christen aanwezigheid in de kern van het Arabisch schiereiland.
Ik zag mensen van alle ritussen en uit alle taalgroepen verenigd en zij waren vol vreugde hun geloof openlijk te kunnen belijden. Het was aangrijpend te zien hoe moslimmannen en vrouwen voor de mensenmassa water aandroegen en de aanwezigen hielpen om een prachtige viering te beleven.

Bron: DOMRADIO.de

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter