Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Overlijden-van-Giuseppe-Dalla-Torre-Ere-Commandeur-Generaal-van-de-Orde-eminent
        Overlijden van Giuseppe Dalla Torre, Ere Commandeur-Generaal van de Orde, (...)

Overlijden van Giuseppe Dalla Torre, Ere Commandeur-Generaal van de Orde, eminent jurist en universitair

Op 3 december 2020 werd Professor en Graaf Giuseppe Dalle Torre del Tempio di Sanguinetto, Ere Commendeur-Generaal en “Ridder de collier” van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, uit de genegenheid van zijn familie weggenomen, in volle achting van alle verantwoordelijken van de Orde die hem hebben gekend en hem zeer nabij waren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 januari 2021
  • réagir
  • 0 stem

Hij was zowel inzake intellectuele bekwaamheid, spiritualiteit en moraliteit een man van formaat. In 1991 werd hij tot ridder geslagen en al die tijd heeft hij de Orde met opperste toewijding en generositeit gediend, dit in de verschillende taken die hij op zich heeft genomen. Dit was in de eerste plaats zeker het geval als lid van het Grootmeesterschap en later als Commandeur-Generaal (2011-2017).

Wij vergeten geenszins dat hij ook rector is geweest van de Vrije Universiteit Santa Maria Assunta (1991-2014) en voorzitter van het Staatstribunaal van het Vaticaan (1997-2019). Toen Paus Franciscus in kennis werd gesteld van het heengaan van de geachte professor, heeft hij meteen zijn “spirituele nabijheid” aan zijn echtgenote Nicolette en hun dochter Paola overgemaakt. Hij sprak tevens zijn diepe dankbaarheid uit voor de christelijke en professionele kwaliteiten van de overledene.

Tijdens de uitvaartplechtigheid voegde Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid, hier ook nog zijn persoonlijke rouwbetuiging aan toe. De plechtigheid werd opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek aan het altaar van de Heilige Stoel, in aanwezigheid van de Grootmeester van de Orde, Kardinaal Filoni, van de Commandeur-Generaal van de Orde, Professor Agostino Borromeo, en van de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti de Modrone.

In zijn doorleefd en gepassioneerde homilie beschreef Kardinaal Pietro Parolin zijn “vriend Giuseppe” als een goede, nederige en wijze man, een “echte volgeling van Christus”. “Wij betuigen hem alle eer en verzekeren zijn familie onze warme genegenheid en onze nabijheid in het gebed.” Kardinaal Filoni, Grootmeester van de Orde, heeft elke Ridder en elke Dame gevraagd om de zielenrust van Professor Giuseppe Dalla Torre in hun gebedsintenties op te nemen.

Source: Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem – Grand Magistère –

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter