Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Overblijfselen-van-de-oude-kathedraal-in-Gaza-ontdekt
        Overblijfselen van de oude kathedraal in Gaza ontdekt

Overblijfselen van de oude kathedraal in Gaza ontdekt

GAZA - Tijdens funderingswerken voor een nieuw commercieel centrum hebben arbeiders op 2 april de restanten teruggevonden van een Byzantijnse kerk uit de IVde en Vde eeuw. De Latijnse Patriarch deed een oproep bij de UNESCO, bij het Palestijns Ministerie voor Toerisme en Oudheidkundigheden en bij allen die bezorgd zijn om het vrijwaren van archeologische sites in de Gazastrook ten einde deze archeologische vindplaats, die integraal deel uitmaakt van de geschiedenis en het verleden van Palestina, veilig te stellen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 april 2016
  • réagir
  • 0 stem

Op zaterdag 2 april ontdekten arbeiders enkele marmeren zuilen met Korinthische kapitelen en een steen van 90cm groot. Daarin stond een omcirkeld Grieks kruis gegraveerd: “onze eerste indruk was, dat wij hier met overblijfselen van een kathedraal of van een kerk uit de Byzantijnse periode te maken hadden,” verklaarde M. Jamal Abou Rida, algemeen directeur van het Palestijns Ministerie van Oudheidkunde, naar aanleiding van deze vondst. Volgens de eerste verwachtingen dateren de overblijfselen uit de periode tussen de IVde en de VIIde eeuw.

Ondanks deze ontdekkingen werden de werken voor de bouw van het commercieel centrum gewoon verder gezet, hetgeen heel wat kritiek bij archeologen en Palestijnse christenen tot gevolg had. In een interview dat door WAFA News Agency werd uitgezonden, onderstreepte Mevr. Hiam Al-Bitar, directrice van de Musea en Oudheidkunde van het Ministerie van toerisme, dat hier alle politieke breuklijnen dienden opzij te worden geschoven en dat alle communicatie tussen de verschillende partijen moest voorrang krijgen. In het belang van Palestina is het de dwingende plicht de geschiedenis van dit land te vrijwaren. Zij richtte een oproep tot de UNESCO om te helpen de overblijfselen van deze Byzantijnse kerk en van andere archeologisch sites in de Gazastrook te bewaren. Mevr. Hiam Al-Bitar nodigde tenslotte de École française Bilblique et Archéologique van Jeruzalem uit om de verschillende archeologische sites in Gaza te komen bestuderen.

Andere archeologische vindplaatsen in Gaza worden eveneens bedreigd

Gaza is de geboorteplaats van de Heilige Hilarion, de pater-stichter van het Palestijns kloosterwezen. Hij bouwde in 329 na Chr. ergens tussen Maimaus en Gaza het eerste klooster in Palestina. Heden is deze plaats gekend onder de naam Tell Im-Amar. Ze ligt ten zuidwesten van het vluchtelingenkamp Nusaiyrat. Het klooster prijkt op de mozaïekenkaart van Madaba.

Als gevolg van het ontbreken van de nodige financiële middelen dreigt het klooster te verdwijnen. Dhr. René Helter, archeoloog aan de École française Bilblique et Archéologique in Jeruzalem, werd door de kritieke toestand waarin het klooster zich bevindt, gealarmeerd. Hij onderlijnt dat het een dwingende plicht is dit onverwijld te restaureren alvorens het definitef verloren zou gaan. Het klooster werd in 2012 op de lijst van “World Monuments Fund” geplaatst. Deze lijst bevat de 100 meest bedreigde historische plaatsen ter wereld. Het klooster staat eveneens op de voorlopige lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO.

De Gazastrook telt een tiental kloosters die uit de Byzantijnse periode dateren. Verschillende sites werden doorheen de eeuwen door de inwoners van Gaza als “steengroeve” voor hun woningbouw gebruikt. De rampzalige conservatie van dit patrimonium is voor archeologen een regelrechte uitdaging om goedschiks kwaadschiks de verschillende vestigingsplaatsen van de kloosters in Gaza terug te vinden.

Saher Kawas voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter