Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Orthodox-Paasfeest-de-ritus-van-het-heilig-vuur-in-het-Heilig-Graf-door-een
        Orthodox Paasfeest:de ritus van het heilig vuur in het Heilig Graf door een (...)

Orthodox Paasfeest:de ritus van het heilig vuur in het Heilig Graf door een Franciscaan bekeken

Op Stille Zaterdag herhaalt zich bij de Kerken die de Juliaanse kalender volgen de jaarlijkse ceremonie van het Heilig Vuur. Dan vertrekt bij het Lege Graf van Christus het licht dat zich van kaars naar kaars naar alle orthodoxe kerken van over de hele wereld verspreidt.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 4 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

Dit jaar liggen er vier weken tussen het Paasfeest van de Oosterse Kerken die de Juliaanse kalender volgen en het Paasfeest van de Latijns katholieken en de prostestanten. Deze laatsten volgen immers de Grégoriaanse kalender. De laatste keer dat alle christenen ter wereld de overwinning van Christus op de dood op dezelfde dag hebben gevierd, was op 16 april 2017. Het volgend gemeenschappelijk Paasfeest valt op 20 april 2025. Dit is tegelijk, het jubileumjaar 1.700 jaar na het eerste Oecumenisch Concilie van Nicea.

Ondertussen herhaalde zich op 1 mei, dit was op Stille Zaterdag voor de Oosterse Kerken, in de Basiliek van het Heilig Graf de ritus van het Heilig Vuur. Dit is het hoogtepunt van het Paastriduüm voor de Orthodoxe gelovigen, waar ook ter wereld. Deze ritus voltrekt zich reeds tenminste gedurende de laatste zes eeuwen op dezelfde wijze en wellicht gaat deze zelfs tot in de tijd van de Kerk van Constantijn in de vierde eeuw terug. In de paasperiode van 2020 diende de ritus nog in de beslotenheid van een tiental religieuzen te gebeuren, maar dank zij de vaccinatiecampagne kon het gebeuren nu weer in aanwezigheid van de gelovigen plaats vinden. Maar ook nu bleef dit nog beperkt tot de gelovigen uit het Heilig Land, vermits de bedevaarten als gevolg van de pandemie nog niet zijn hervat.

Een spectaculaire ritus

Normaal biedt dit evenement een spektakel dat met niets kan vergeleken worden. Tienduizenden mensen, waaronder ontelbare pelgrims, vullen de wirwar van straatjes en stegen van de Oude Stad met sfeer van vurige en overtuigde godsdienstige ijver. Kopten, Grieken, alsook Syrische en Armeense christenen trekken gewapend met kaarsen en kruisbeelden door de straten van de stad en leggen een engelengeduld aan de dag in de hoop om toch maar in de Basiliek van het Heilig Graf (of de Basiliek van de Verrijzenis) te geraken en zo het “mirakel” mee te zullen kunnen beleven.

Volgens de traditie die reeds uit de Oudheid stamt, betreedt de Grieks-Orthodoxe Patriarch de luifel waarbinnen zich het Graf van Jezus bevindt en begint daar te bidden. Dan steekt de Patriarch de kaarsen aan waarop er een schitterend licht oprijst. Vervolgens verlaat hij de luifel zodat de vlam van de Verrijzenis onder de gelovigen kan afgekondigd worden en van kaars tot kaar wordt doorgegeven. Daarop ontploft als het ware de op mekaar gepakte menigte in één grote schreeuw van vreugde terwijl de kaarsen koortsachtig worden aangestoken. Eerst is de basiliek nog in volle duister gehuld en het volgende moment baadt ze in een schitterende zee van licht. Op het geluid van de klokken verspreid het kaarslicht zich vanuit het Lege Graf naar alle uithoeken van de Oude Stad. Vandaar raakt het verder verspreid, doorheen heel Israël en de Palestijnse gebieden.

Een nachtelijk liturgisch leven

“Wat mij in deze ritus zo bijzonder bevalt,” vertelt de Franciscaanse minderbroeder Giuseppe Maria Gaffurini, huidige Adjunct Commissaris Generaal van het Heilig Land en geestelijke begeleider van de bedevaarders, “is het feit dat de vlam onmiddellijk ook naar de luchthaven in Tel Aviv wordt overgebracht en vandaar met chartervluchten naar alle belangrijkste orthodoxe kerken ter wereld wordt verstuurd. Het bijzondere is dat men in al deze orthodoxe kerken geduldig op de komst van het Heilig Vuur uit het Heilig Graf wacht alvorens men de Paaswake aanvat.” Pater Giuseppe is 63 jaar en was ooit Cisterciënzer monnik. Hij fungeerde 35 jaar als prior en kwam in 2011 tijdens een sabbatjaar naar het Heilig Graf. Hij zou er niet meer weggaan en er van dan af aan als priester en voorzanger fungeren. Hij beschrijft zichzelf als “verliefd op het sacrale karakter van deze plaats en op het intense liturgische leven dat zich hier om 23u30 afspeelt.”

“Alle christen geloofsovertuigingen ontwaken om 23u30 en laten de klokken en bellen in de basiliek volgens een vooraf afgesproken volgorde luiden. Eerst de klokken van de Orthodoxen, vervolgens deze van de Latijnen en tenslotte deze van de Armeniërs. “Dan kan de bewieroking beginnen,” zo vertelt hij. “De orthodoxe diakens bewieroken centimeter na centimeter alle Heilige plaatsen van de basiliek. En tenslotte kunnen wij, de Latijnse Franciscanen, om middernacht ons nachtofficie beginnen. Het gebeurt ook wel eens dat men op het voorplein van de basiliek getuige kan zijn van de devotie van de Orthodoxe pelgrims die zich midden in de nacht onder leiding van hun pope naar de basiliek begeven om er aan de goddelijke liturgie te participeren. Noch enige nachtelijke kou, noch de warme nachtwind, noch hevige regen… niets kan hun devotie aan het wankelen brengen. Wanneer wij met de franciscaanse broeders om 1u of om half twee onze viering beëindigen, begint deze van de Orthodoxen die twee uur duurt. Pas daarna begint deze van de Armeense christenen. Het nachtelijk leven in de Basiliek van het Heilig Graf is bijzonder rijk en de viering van de Verrijzenis van de Heer in al zijn aspecten is gewaarborgd.”

Bron : Vatican News

Foto : Fotoarchief lds

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter