Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Origineel-Partnerschap-tussen-de-Stichting-Real-Madrid-en-het-Latijns
        Origineel Partnerschap tussen de Stichting Real Madrid en het Latijns (...)

Origineel Partnerschap tussen de Stichting Real Madrid en het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

JERUZALEM – Op 26 april ondertekenden de Stichting Real Madrid en het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem een akkoord met als doel vorming te geven aan de trainers van de scholen van het Latijns Patriarchaat. Men hoopt hiermee de positieve waarden uit de sport bij de leerlingen te promoten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 0 stem

De Stichting Real Madrid definieert zichzelf als een instrument waarmee Real Madrid zijn aanwezigheid in de samenleving gestalte geeft en humanitaire en culturele acties ontplooit. Zowel in Spanje als in het buitenland wil de Stichting waarden bevorderen die inherent met de sport verbonden zijn, dit als opvoedkundig instrument dat bijdraagt tot de algemene ontplooiing van iedereen die aan sport doet. Verder wenst zij via de promotie en de verspreiding van de sportieve waarden een factor van sociale integratie te zijn ten voordele van mensen die gemarginaliseerd worden.

In het kader van haar bewustmakingsproject biedt de Stichting Real Madrid hulp in regio’s die het gevaar lopen met sociale uitsluiting en conflicten geconfronteerd te worden. Verder zet de Stichting socio-sportieve programma’s op het getouw die het leerlingen over de hele wereld mogelijk maken om door gevormde trainers begeleid te worden. Hiertoe organiseert de Stichting voetbal- en basketbalprogramma’s. In vier scholen van het Patriarchaat heeft ze zo in de leergang van de twee laatste jaren een programma op stapel gezet. Als gevolg van de uitbreiding van het partnerschap met het Patriarchaat heeft de Stichting beslist het programma tot negen andere scholen in Palestina, Israël en Jordanië uit te breiden. De scholen die van dit nieuw programma zullen kunnen genieten, zijn: Beit Jala, Beit Sahour, Jaffa Nazareth, Reineh, Ramallah, Zababdeh, Madaba en twee scholen in Gaza.

Het is ook belangrijk om nog even te herinneren aan de reeds jarenlange steun vanwege de Spaanse Stichting “Promoción Social de la Cultura” binnen het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem. Deze organisatie werkt samen met de Stichting Real Madrid.
Naar aanleiding van haar bezoek aan het Heilig Land gaf de Stichting gedurende drie dagen opleiding aan alle sportleraars die in de betrokken scholen werkzaam zijn. Deze vorming had plaats in de infrastructuur van de UNRWA IN Qalandia. De delegatie bezocht tevens de scholen in Beit Jala en in Beit Sahour, twee scholen waar het programma reeds loopt. Daarna begaven zij zich naar het seminarie van Beit Jala en naar de drukkerij van het Latijns Patriarchaat. Tenslotte brachten zij een bezoek aan het Administratief Bureau van de Scholen van het Patriarchaat in Israël en Palestina, alsook aan enkele sociale en humanitaire projecten van het Patriarchaat.

De ondertekening van het akkoord vormt een belangrijke fase die de betrokkenheid aantoont van de Stichting Real Madrid in het hart van de socio-sportieve programma’s van de scholen van het Heilig Land. De bekrachtiging en de uitbreiding van dit partnerschap met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem draagt bij tot de opvoedkundige zending van de Stichting ten aanzien van de hier aanwezige gemeenschappen.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem.
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter