Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Oproep-voor-de-collecte-van-Goede-Vrijdag-ten-voordele-van-Terra-Sancta
      Oproep voor de collecte van Goede Vrijdag ten voordele van Terra (...)

Oproep voor de collecte van Goede Vrijdag ten voordele van Terra Sancta

ROME/JERUZALEM – Naar jaarlijkse gewoonte stuurde Kardinaal Leonardo Sandri, Prefect van de Congregatie voor Oosterse Kerken te Rome, naar alle bisschoppen over de hele wereld een oproep voor de collecte voor Terra Sancta op Goede Vrijdag.https://www.cmc-terrasanta.com/fr/m...


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

De uitbouw van de Kerk in het Heilig Land, met zijn cultusplaatsen en zijn “levende stenen” is een verantwoordelijkheid voor elke christen Kerk ter wereld.

Om de video te bekijken
Klik HIER

P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

“De eerste die het voorstel lanceerde om ten voordele van de Kerk in Jeruzalem een collecte te organiseren, was de Heilige Apostel Paulus. Dit gebeurde zowat 2000 jaar geleden en dat was natuurlijk niet naar aanleiding van Goede Vrijdag. Op die manier wou hij de band uitdrukken die bestond tussen de Kerk van Jeruzalem en de Kerken overal ter wereld.”

Z. Em. Kardinaal LEONARDO SANDRI
Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken

“Het is zeer belangrijk om de plaatsen van Jezus te ondersteunen omdat dit een fundamentele betrachting is van de ziel van elke christen. Wanneer we de heilige plaatsen plaatsen betreden dan kunnen wij nog steeds Jezus’ stem beluisteren in de echo van de geografische werkelijkheid die door Jezus zelf eens werd beleefd. Maar het is tevens belangrijk de werken van het Heilig Land te ondersteunen omdat dit niet enkel een plaats is met een verzameling van antieke stenen, maar vooral omdat het een plaats is die bewoond wordt door de “levende stenen” in onze leefgemeenschappen.”

P. RAMZI SIDAWI, ofm
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Onze eerste en belangrijkste uitdaging is het onderhoud en het in stand houden van de heiligdommen. Sommige hebben nood aan een uitgebreid onderhoud en dat kost ons heel veel moeite, energie en geldmiddelen.”

In zijn brief herinnert de kardinaal heel in het bijzonder aan twee kerken, met name de Geboortekerk in Bethlehem en de Basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem. Beide maakten recent het voorwerp uit van restauratiewerken en konden op de vrijgevigheid van vele donateurs rekenen. Maar het dringend karakter van de restauratiewerken ligt hiermee nog niet achter de rug.

P. RAMZI SIDAWI, ofm
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Het tweede belangrijke argument voor de collecte is nog steeds dit van de “levende stenen” in het Heilig Land. Dat zijn onze parochies en onze scholen. Deze hebben voortdurend grote noden die veel middelen opeisen.”

Daarbij komt dan nog eens het onthaal van de pelgrims, het in stand houden van de studiecentra en het vele werk in dienst van de armen. Dit alles vraagt vanwege de katholieke gemeenschap in het Heilig Land een veelvoudige reactie en dit in de multiculturele, politieke en socio-culturele context met zijn vele gezichten, organisaties en religieuze families.

Een bedevaart naar het Heilig Land is dan ook het middel bij uitstek om dit alles te leren kennen en te ondersteunen. Het is tevens de beste manier om zijn geloof grondig te verdiepen.

In zijn brief haalt de kardinaal een heel bijzondere herinnering aan, deze van de kleine christen gemeenschap in het Midden-Oosten die niet ophoudt het geloof van de Irakese, Syrische, Jordaanse en Libanese vluchtelingen te blijven ondersteunen. De ogen van al deze mensen kijken ons vragend aan over hun beproefde leven dat ons moet inspireren en over de zin van ons bestaan als christenen die hen niet in de steek kunnen laten.

P. RAMZI SIDAWI, ofm
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“De Custode heeft beslist om in het Midden-Oosten te blijven en de broeders hebben ervoor gekozen om de mensen nabij te zijn. Dat is onze missie. Wij kunnen ons volk en onze parochies in Syrië niet in de steek laten.”

Z. Em. Kardinaal LEONARDO SANDRI
Prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken

“Dit alles staat ons klaar voor de ogen en wij lijden eronder om dit alles te zien. Maar iedereen moet zichzelf de vraag stellen: Wat kan ik zélf doen? Welnu, uw bijdrage in de collecte van Goede Vrijdag maakt het ons mogelijk om aan de noden van onze broeders tegemoet te komen.”

P. RAMZI SIDAWI, ofm
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Mijn oproep aan allen is dan ook een oproep van solidariteit onder alle christenen ter wereld, nu, op dit moment dat wij werkelijk nood hebben om de aanwezigheid van de christenen in het Midden-Oosten te steunen.”

P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

“Wanneer Paulus voor het eerst voorstelde om geld in te zamelen, deed hij een prachtige uitspraak : “De Heer bemint allen die met vreugde geven, Welnu, geef in de mate van uw mogelijkheden, uw overtuiging en de grootte van uw hart.” Uw bereidheid tot delen, uw gift is vandaag essentieel om de Kerk in het Heilig Land te helpen overleven. Uw gift is essentieel opdat de Kerk haar pastorale en sociale zending zou kunnen verderzetten.”

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter