Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Oproep-van-het-Vaticaan-aan-Jeruzalem-naar-een-Cultuur-van-Ontmoeten
        Oproep van het Vaticaan aan Jeruzalem: naar een Cultuur van (...)

Oproep van het Vaticaan aan Jeruzalem: naar een Cultuur van Ontmoeten

ROME/JERUZALEM– Op 4 juli richtte Paus Franciscus zich vanuit het Vaticaan via een videoboodschap rechtstreeks tot 75 jongeren (Joden, moslims en christenen) van over de hele wereld. Deze waren tussen 3 en 5 juli in Jeruzalem samen in het teken van de vrede. Het werd een oproep tot openheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 september 2017
  • réagir
  • 0 stem

Deze tussenkomst van de Paus werd algemeen verwacht. Ze vormde de afronding van “de derde internationale ontmoeting van jongeren en universitairen in het teken van de vrede”. Deze ontmoeting had plaats in Jeruzalem. Het congres werd gepatroneerd door het Vaticaan en georganiseerd door de Pauselijke Stichting Scholas Occurentes. Centraal stond het thema van de “Cultuur van de Ontmoeting” als bouwsteen van vrede in het milieu van scholen en universiteiten. In een videoboodschap (u kan deze bekijken door HIER te klikken) drukte de Paus (in het Spaans, voorzien van Engelstalige onderschriften) zijn spijt uit over het feit dat “de wereld zich bevreesd toont voor de diversiteit”. Hij wees erop dat “precies als gevolg van deze angst muren worden opgetrokken die de werkelijkheid in een nachtmerrie herscheppen. Deze nachtmerrie leert de mensen met een vijandbeeld te leven.”.

Vanuit het gegeven dat iedereen recht op bestaan heeft, sprak de Paus zijn wens uit op een hoopvolle omgeving waarin jongeren kunnen dromen en waarin hun dromen groeikansen krijgen en zich steeds verder vermenigvuldigen. Die dromen moeten een nieuwe manier van leven mogelijk maken.

Deze interreligieuze ontmoeting bracht tussen 3 en 5 juli een 75-tal jongeren samen. Onder hen waren er niet alleen Israëli en Palestijnen, maar eveneens Argentijnen, Mexicanen, Fransen, Congolezen, Kenianen… Allen kwamen samen in de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ze wisten zich daar omringd door professoren en religieuze leiders. Door jongeren als basisbouwstenen te nemen wou de ontmoeting - die plaats had in de stad die zelfs de vrede in haar naam draagt – onder meer de dialoog tussen Israëli en Palestijnen een nieuwe start bezorgen. “Want”, aldus de Paus, “het zijn precies zij die de wereld zullen veranderen”. “Dit gebeuren is heel belangrijk want het verdedigt de vrede en de verdraagzaamheid tussen de religies. Onze generatie heeft het tot plicht om het samenleven te bevorderen. Ze moet de strijd opnemen tegen elke vorm van extremisme – welke religie hiervan ook ten grondslag ligt – om uiteindelijk de vrede onder alle volkeren te bewerkstelligen.” Dit verklaarde José Maria Del Corral, Algemeen Directeur van de Pontificale Stichting Scholas aan i24NEWS. Deze Stichting werd door Paus Franciscus kort na zijn pauskeuze in Argentinië in het leven geroepen. Ze bepleit overal ter wereld een opvoeding tot de cultuur van de ontmoeting, dit onder meer via cultuur, sport en technologie.

Het driedaags congres werd door de vertegenwoordigers van de drie grote monotheïstische godsdiensten ingeleid met een gebed voor vrede en broederlijkheid. Na een tijd van workshops, uiteenzettingen, uitwisselingen en momenten van verpozing zijn de deelnemers pas naar hun woonplaats teruggekeerd nadat zij de herinnering aan hun uitwisselingen in de takken van een olijfboom hadden achtergelaten. Deze hebben ze daar in naam van Paus Franciscus geplant.

Christophe Lafontaine voor Terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter