Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Oproep-van-de-geestelijken-in-Assisi-tot-beeindiging-van-het-geweld-in-het
        Oproep van de geestelijken in Assisi tot beëindiging van het geweld in het (...)

Oproep van de geestelijken in Assisi tot beëindiging van het geweld in het Heilig Land

Verschillende religieuze en burgerlijke verantwoordelijken van de stad van Sint-Franciscus, onder wie Bisschop Mgr. Domenic Sorrentino en de bewaarder van de Basiliek van de Heilige Franciscus, Broeder Marco Moroni, hebben zich in een brief aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, aan de President van de Verenigde Staten en aan de Eerste Minister van Israël, alsook aan de Palestijnse President gericht met de vraag dat in het Land van Christus de vrede zou mogen heersen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

“Broeders, het Heilig Land staat in brand! Wij smeken u, maak een einde aan deze hel,” schrijven Mgr. Domenico Sorrentino, Bisschop van Assisi, Mevr. Stefania Proietti, Burgemeester van Assisi, Broeder Marco Moroni, bewaarder van de Pauselijke Basiliek van de Heilig Franciscus en van het gezegend klooster, alsook Broeder Massimo Travascio, bewaarder van de Cappella della Porziuncola van de Santa Maria degli Angeli.

“Wij smeken u dat u alles zou doen wat in uw macht ligt om hetgeen wat daar gebeurt en wat u ook persoonlijk meemaakt, te beëindigen,” Dat voegen de ondertekenaars hier nog aan toe.

Assisi is met Bethlehem gejumeleerd

In Jeruzalem, in Israël en in Palestina leeft op eenzelfde territorium een mozaïek van mensen. In dit land dat door miljarden mensen over heel de wereld als een Heilig Land wordt beschouwd, kan men niet blijven bloed vergieten, onschuldig bloed van burgers, van vrouwen en van kinderen. Deze oproep komt vanuit Assisi, de stad van de Heilig Clara van de Heilige Franciscus, de stad die steeds heeft gepoogd om de dialoog tussen Israël en Palestina te bevorderen en die sedert 1989 met Bethlehem is gejumeleerd. Het is tevens de stad waar Paus Franciscus op 3 oktober 2020 zijn Encycliek Fratelli Tutti heeft ondertekend. Deze stad herinnert aan de leerstelling die ons door de Heilige Franciscus zijn nagelaten waarin hij stelt “dat wij allen mensen zijn, met zijn allen menselijke wezens zijn, broeders en zusters van mekaar.” “In Israël en in Palestina, in Jeruzalem en in de Gazastrook zijn er alleen maar mensen; mannen, vrouwen en kinderen, en om dié reden hebben ze allen dezelfde rechten.”

“Ze hebben allen hetzelfde recht op leven. Niemand onder hen mag ten gevolge van blind en schandaleus geweld, zoals we dit nu beleven, om het leven komen. (…) Niemand van hen is schuldig aan de oude littekens. U moet de slachting van al die onschuldige mensen stoppen!” zo betogen de religieuzen van Assisi vol verontwaardiging.

Franciscus, de heilige van de vrede en de dialoog

De ondertekenaars van de brief voegen hier nog aan toe dat “de stad van de Heilige Franciscus, de Heilige van de Vrede en de Dialoog, de stad van de boodschap van Paus Franciscus, dié stad kan niet onverschillig blijven tegenover zoveel lijden dat door de oorlog in het Heilig Land wordt teweeg gebracht, een oorlog die het land compleet doet opbranden.” We kunnen het lezen in Fratelli Tutti “indien we een integrale ontwikkeling van alle mensen betrachten, dan moeten we onvermoeibaar doorgaan met onze belofte te realiseren om oorlogen tussen naties en volkeren te vermijden.”

Deze brief vraagt ook aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties “om de onbetwiste rechtsstaat en het niet aflatende gebruik van onderhandelingen, alsook de arbitrage zoals deze in het Handvest van de Verenigde Naties is voorzien, te garanderen.” De brief herinnert eraan dat “de Verenigde Naties ten aanzien van de hele wereld een rol hebben. Dat zij een precieze taak moeten vervullen en een verantwoordelijkheid dragen. Dat is concreet ook het geval ten aanzien van de burgerbevolking en van de onschuldige kinderen die het leven verloren en ten aanzien van hen die dit momenteel dreigen te verliezen.”

Een schreeuw om het Heilig Land te redden

“Als internationale gemeenschap heeft u de meest ernstige plicht om alles wat binnen uw mogelijkheden ligt in het werk te stellen om het vuur tussen Hamas en Israël te stoppen,” zo verklaart Mgr. Sorrentino, samen met de burgemeester van Assisi en de bewaarders van de Franciscaner basilieken. Zij richten zich in hun hoop op dialoog en verzoening in het bijzonder tot de presidenten Reuven Rivlin, en Mahmoud Abbas, alsook tot de Eerste Minister Netanyahu.

“Wij richten deze oproep in alle ernst tot u. Wordt ware vredestichters! Wij smeken u om alles te doen wat in uw macht ligt om het geweld te stoppen! Vandaag verheft zich vanuit Assisi een schreeuw voor de redding van het Heilig Land en heel zijn bevolking, en dit boven elke opdeling volgens godsdienst of cultuur uit. Dat Jeruzalem de Serafijnse stad van dialoog en van vrede mag zijn. Dat is niet zomaar onze aspiratie maar deze van de hele wereld. Geen oorlog meer, alleen nog de vrede is heilig!”

Bron : Vatican News

Foto : Fotoarchief lds

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter