Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Op-weg-naar-de-berg-Karmel
      Op weg naar de berg Karmel!

Op weg naar de berg Karmel!

HAÏFA – Ieder jaar heeft er in de Paastijd een plechtige processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel plaats. In de Schrift wordt reeds de schoonheid van de berg Karmel uitvoerig geprezen. Het is daar waar de profeet Elia de zuiverheid van het geloof van Israël in de levende God heeft verdedigd. Het is tevens op deze plaats dat in het begin van de XIIIde eeuw de Orde van de Karmel officieel het levenslicht zag.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

De processie was een initiatief van de kerkgemeenschap van de Sint-Jozefparochie om zich met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naar de kerk van de Heilige Elia op de berg Karmel te begeven. Scoutsgroepen vanuit alle regio’s geleidden de processie samen met een groep jonge meisjes. Deze laatste waren in de traditionele Palestijnse klederdracht gekleed en droegen het beeld van de Heilige Maagd. Het beeld van de Heilige Maagd van de Karmel stond bovenop een kar die door de deelnemers werd getrokken.

Bij de aankomst aan de kerk van de Heilige Elia ging de Latijnse patriarch voor in het gebed. Hij hield er een aangrijpende toespraak over de bijzondere rol van de Heilige Maagd in het leven van de christenen. In zijn voorbede smeekte hij dat de vrede over het land en de hele wereld zou neerdalen.

Een van de monniken verklaarde dat de oorsprong van deze processie zowat 80 jaar geleden dient te worden gesitueerd. Hij vertelde dat bij het einde van de Eerste Wereldoorlog het Turkse leger de karmelietessen beval hun klooster op de berg Karmel te verlaten. Ze kregen hiervoor slechts drie uur de tijd. Hierop verplaatsten zij het 300-jaar oude beeld van de Heilige Maagd naar de kerk van de Heilige Jozef in het centrum van de stad. Aan het einde van de oorlog besloten de kloosterlingen als dank een processie met gezangen ter ere van de Heilige Maagd te houden. Zij wilden aldus hun dank voor hun terugkeer naar het klooster alsook voor de bescherming van de stad en zijn inwoners betuigen.

Het beeld van de Heilige Maagd dat in de processie wordt meegedragen, is een authentieke replica van het origineel beeld dat op een veilige plaats in de kerk wordt bewaard. Deze replica werd door de monnik Luigi Bougi gebeeldhouwd.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter