Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Op-tocht-naar-Emmaus-in-het-voetspoor-van-Christus-en-zijn-leerlingen
        Op tocht naar Emmaüs, in het voetspoor van Christus en zijn leerlingen

Op tocht naar Emmaüs, in het voetspoor van Christus en zijn leerlingen

EMMAUS – Op maandag 22 april, de dag na de Verrijzenis, stapten een zeventigtal personen de dertigkilometer lange voettocht van Jeruzalem naar Emmaüs Nicopolis. Zij volgden zo de weg die de “twee leerlingen van Emmaüs ooit hebben afgelegd alvorens zij Christus hebben ontmoet.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 mei 2019
  • réagir
  • 0 stem

De tocht begon ‘s morgens vroeg om 6 uur aan het Cenakel. Vrijwilligers en bedevaarders vanuit alle hoeken van het Heilig Land engageerden zich om deze weg af te leggen die doorheen het landschap kronkelt tot aan de archeologische site van Nicopolis, in de buurt van de abdij van Latroun.

Deze site wordt door velen erkend als de plaats die in de Bijbel met de naam “Emmaüs” wordt aangeduid en waarheen de twee pelgrims destijds vanuit Jeruzalem trokken. Zij waren toen ook meteen de eerste twee getuigen van de Verrijzenis van Christus.

Omtrent de historische locatie van de plaats “Emmaüs” wordt evenwel nog steeds een geanimeerd debat gevoerd. De handschriften van het evangelie volgens Lucas vermelden voor het traject Jeruzalem-Emmaüs twee verschillende afstanden: de ene keer 160 stadiën en de andere keer 60 stadiën. Indien men zich baseert op de traditie van de kerkvaders, op de kaart van het Heilig Land in de kerk van Madaba, op de naam zelf, op de geschiedenis van de stad of op het relatieve ochtenduur waarop de leerlingen Jeruzalem hadden verlaten, dan is de eerste versie wel degelijk de meest waarschijnlijke. Dit komt overeen met de locatie van Emmaüs Nicopolis, in de nabijheid van de abdij van Latroun. De stad die zich evenwel op 60 stadiën van Jeruzalem bevindt, komt dan eerder met Abu Gosh overeen. Deze laatste hypothese wordt eerder door bepaalde groepen van bedevaarders aangehangen die deze stad erkennen als bestemming van de weg die Jezus met zijn leerlingen is gegaan. Er is ook nog een derde hypothese, met name deze van de Franciscanen die denken dat de locatie van de stad Emmaüs overeenkomt met deze van de Palestijnse stad Qubeibeh.

In de XIXde eeuw kreeg de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus, stichtster van de Karmel in Bethlehem, een visioen waarin Nicopolis als plaats waar het gebroken brood werd gedeeld, aangeduid. Daarop besloten de toenmalige Karmelitessen om dit terrein aan te kopen waarop nadien tal van opgravingen zijn gebeurd. Deze brachten de restanten van een stad uit Christus’ tijd aan de oppervlakte, hetgeen de visioenen van de jonge Karmelites nog kracht bijzette.

Na een kleine acht uur stappen – met inbegrip van een lange pauze in Abu Gosh – bereikten de pelgrims de Heilige plaats.

In de ruïnes van de Byzantijnse basiliek, die destijds door de Kruisvaarders werd gebouwd, ging Mgr. Pizzaballa voor in een H. Mis die in het Arabisch en in het Engels werd opgedragen. Ook Mgr. Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris van Jeruzalem, was hierbij aanwezig. De oecumenische gemeenschap “New Life” uit Nazareth stond in voor de liturgische animatie. Ongeveer tweehonderd mensen woonden de dienst bij, waaronder zeventig bedevaarders, een honderdtal Palestijnen uit Nazareth, alsook heel wat religieuzen zoals de paters van Bètharram en de gemeenschap van de Zaligspreking.

In zijn homilie riep Mgr. Pizzaballa de gelovigen op om voor de christenen in Sri Lanka te bidden die op Pasen het slachtoffer waren enkele tragische aanslagen. “De christenen kennen heel wat moeilijke momenten van groot lijden die hen niet zelden zelfs het leven kosten. Christus die gedurende zijn leven zoveel lijden moest doorstaan, stapt met ons mee. De Eucharistie is onze kracht. Wij hebben de moed om aan de hele wereld te vertellen dat Christus verrezen is.”

De plechtigheid werd besloten met een kleine receptie in het onthaalcentrum van de bedevaarders waar de aanwezigen van een moment van broederlijkheid konden genieten.

Irénée Julien-Laferrière voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter