Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten-van-Abu-Dis-Cisjordanie
        Onze-Lieve-Vrouw van Smarten van Abu Dis (Cisjordanië)

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten van Abu Dis (Cisjordanië)

Het "Home Notre-Dame des Douleurs" (Tehuis Onze-Lieve-Vrouw van Smarten) in Abu Dis (in de buitenwijken van Jeruzalem) is sedert 1957 een opvangtehuis voor arme en eenzame ouderlingen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 5 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Voorstelling

Het "Home Notre-Dame des Douleurs" onthaalt Palestijnse ouderlingen, zowel mannen als vrouwen, van alle geloofsovertuigingen, alsook priesters en religieuzen uit het patriarchaat.

Het tehuis werd in 1957 door de Congregatie van de Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten gesticht. Het moederhuis van deze congregatie bevindt zich in Tarbes (Frankrijk). Zusters van deze kloostergemeenschap zijn de drijvende kracht en genieten daarbij de hulp van een ploeg lokale medewerkers en vrijwilligers van alle nationaliteiten.

Sedert de oprichting werden er steeds arme en vereenzaamde mensen opgevangen om er verzorging en gezelschap te krijgen, dit zowel op humanitair als op spiritueel vlak, in volle respect voor hun levensovertuiging.

Lokalisatie

Het Tehuis ligt in Abud Dis, ten oosten van Jeruzalem, zowat 4 km van de oude stad verwijderd, in de richting van Jericho.
De veiligheidsmuur die Israël liet bouwen loopt net naast het tehuis en beroert rechtstreeks het leven van haar bewoners die voor het merendeel uit Cisjordanië afkomstig zijn. Hun familieleden hebben dan ook heel veel moeite om bij hen op bezoek te komen, zodat het leven in deze wijk wel een einde lijkt te hebben genomen. Dit staat in groot contrast met de levendigheid die deze wijk kenmerkte vóór de muur werd opgetrokken. De oudere mensen hadden destijds de gewoonte hun boodschappen in Bethanië te doen, maar deze stad is voor hen nu volkomen onbereikbaar geworden.

Oproep tot vrijwilligerswerk

Een van de eigenheden van het tehuis bestaat erin om (voornamelijk) Franstalige vrijwilligers in te schakelen, die zich willen aansluiten bij de missie van de gemeenschap bij het vergezellen van oudere mensen en deel te nemen aan het leven in het tehuis. Het gaat wel om perioden van minimaal één en maximaal twee maanden.

De vrijwilligers hebben alle leeftijden maar zijn overwegend jonge professionele verzorgenden of studenten. Afhankelijk van hun mogelijkheden worden zij ingeschakeld voor verzorgingstaken, opmaak van de bedden, hulp bij de vaat, distributie van of hulp bij de bereiding van de maaltijden, hulp bij wandelingen in het gebouw, in het park of in de wijk, dit afhankelijk van hun graad van mobiliteit, alsook begeleiding van mensen in een rolstoel. Er wordt ook handenarbeid verricht en medewerking aan leesateliers, videovertoningen, gezelschapspelen en kleine fysieke oefeningen met ballen en ballonnen…

Acties van de Landscommanderij

De Landscommanderij onderhoudt van begin af aan persoonlijke banden met de gemeenschap. Kinderen van leden of leden van de commanderij zelf hebben ooit als vrijwilliger gefungeerd of bieden nog steeds hun diensten als vrijwilliger aan. Alle Belgische pelgrims brengen een bezoek aan het tehuis waar ze de gelegenheid hebben aan te sluiten bij de eucharistievieringen of bij momenten van ontspanning en samenzijn met de bewoners.

De Belgische Landscommanderij komt financieel tussenbeide in de algemene uitgaven van het tehuis maar eveneens in de uitgaven voor specifieke ondersteuning, dit op vraag van de zusters (zoals voor rolstoelen, bedden, toegangsbruggen, luiers…)

Contact

Het Tehuis heeft een eigen geactualiseerde internetsite. Men kan er ondermeer enkele video’s met getuigenissen of sfeerbeelden bekijken maar eveneens een fotoalbum raadplegen.
Het tehuis onderhoudt levendige contacten met haar weldoeners en vrienden door middel van haar contactblad “Entre Ciel et Terre” dat men hier kan downloaden.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter