Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ontzilt-zeewater-als-redding-voor-het-Meer-van-Tiberias
        Ontzilt zeewater als redding voor het Meer van Tiberias

Ontzilt zeewater als redding voor het Meer van Tiberias

TIBERIAS – Een première met pit: op 10 juni 2018 heeft de Israëlische regering een noodplan goedgekeurd om vanaf 2019 het Meer van Tiberias met ontzilt zeewater aan te vullen. Het Meer van Tiberias, ook gekend onder de naam “Meer van Galilea” vormt de belangrijkste reserve aan drinkbaar water in de Joodse staat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 27 juni 2018
  • réagir
  • 0 stem

Als gevolg van vijf opeenvolgende jaren van uitzonderlijke droogte beleeft Israël een ware watercrisis. Volgens de Israëlische autoriteit die met de drinkwatervoorziening is belast doet, dergelijke toestand zich zowat om de 100 jaar eens voor. Zowel de klimaatverandering als de demografische groei werken deze watercrisis in de hand. De Time of Israël vermeldt dat “het grondwater een tekort vertoont van 2,5 miljard m³ in vergelijking met de jaren dat er geen tekort te betreuren viel.” Dit komt overeen met het watervolume in maar liefst een miljoen olympische zwembaden!

De belangrijkste reserve aan drinkwater van het land, met name het Meer van Tiberias in Galilea, bevindt zich momenteel op een gevaarlijk laag niveau. Dat stelt het Israëlisch journaal on-line. Het waterpeil van het meer bevindt zich thans op 213,46 m. onder zeeniveau, dit is vijftig cm onder de gevaarszone van de laagste rode lijn. Het meer dat zich over 160 km² uitstrekt leverde tot voor een tiental jaar nog 400 miljoen m³ water per jaar. Momenteel wordt het oppompen van water beperkt tot 30 à 40 miljoen m³ per jaar.

Om de exploitatie van het Meer van Tiberias te bestendigen en zo de nood aan drinkwater van de bevolking en de landbouw te kunnen beantwoorden, heeft het kabinet van Benjamin Netanyahou beslist een urgentieplan op te stellen. Dit plan heeft een kostenplaatje van 105 miljoen shekel en beoogt het herstel van het waterniveau in het meer en de verbetering van de waterkwaliteit. Want naarmate het waterpeil als gevolg van het oppompen en de verdamping daalt, des te meer dreigt de watervervuiling toe te nemen.

De eerste doelstelling van het plan van de regering bestaat erin om het Meer van Tiberias rechtstreeks van ontzilt water te voorzien. Daartoe wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met het netwerk van de nationale watervoorziening. Op die wijze zou er vanaf 2019 gedurende vier jaar elk jaar weer opnieuw tot 100 miljoen m³ ontzilt water naar het meer gebracht worden. “Wij zullen het meer omtoveren tot een reservoir van drinkbaar water, hetgeen in het verleden nooit eerder is vertoond,” verklaarde Benjamin Netanyahou.

Om dit te realiseren wordt in de bouw van twee nieuwe fabrieken voor ontzilting van zeewater voorzien. Een komt in het westen van Galilea en een in Nahal Sorel, in het zuiden van het land. Yuval Steinitz, Minister van Energie en belast met het beheer van de watervoorziening, heeft dit reeds in januari laatstleden aangekondigd. De hoeveelheid aan ontzilt water zou op die manier tegen 2030 zowat moeten verdubbeld zijn. 1,1 miljard m³ aan ontzilt water zou zo jaarlijks moeten opgepompt worden. Vijf fabrieken die momenteel in Israël in gebruik zijn, slagen er nu reeds in om de helft daarvan te produceren. Zo valt op te merken dat driekwart van het drinkwater dat door de Israëlische gezinnen wordt verbruikt, door de ontziltingsfabrieken wordt geproduceerd.

Het plan voorziet overigens ook in het herstellen van het debiet in zeven waterwegen in het noorden van Israël. Het debiet in de rivieren is uitzonderlijk laag geworden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat talrijke leefgemeenschappen ten noorden van het meer van Tiberias niet eens op het openbaar waterleidingnet zijn aangesloten en zodoende voor hun watervoorziening op deze waterwegen zijn aangewezen. Dit speelt dan ook weer in het nadeel van de watertoevoer in het meer vermits op die wijze ook nog eens 150 miljoen m³ naar die particuliere watervoorziening wordt afgeleid. Het programma dat door de regering werd goedgekeurd, geeft aan de dienst van het waterbeheer de opdracht om het plan tegen eind 2018 te ontwikkelen en zo heel het land op ontzilt water aan te sluiten.

Een grotere watertoevoer in de rivieren en in het Meer van Tiberias zal het voor de dienst van het waterbeheer ook mogelijk maken om de watertoevoer van de Jordaan naar de Dode Zee te verbeteren. Dit waterpeil daalt nu jaarlijks nog met ongeveer 1,1 m per jaar. Zoals i24News stelt, zijn de stroom en de zee twee toeristische sites en pelgrimsplaatsen die onder geen beding mogen verwaarloosd worden.

Een “gezouten” rekening

Niettegenstaande de talrijke voordelen van dit noodplan, dienen toch ook een tweetal nadelen van het plan te worden aangestipt. Dit betreft zowel op financieel gebied als op het vlak van de gezondheid. Het is inderdaad zo dat ontzilting een van de duurste en tevens meest verontreinigende oplossingen in de drinkwatervoorziening is. Anders gezegd: is het geen “gepeperde” rekening, dan is ze alvast flink gezouten. Een ander probleem ligt in het feit dat ontzilt zout een groot gebrek aan magnesium vertoont. Dit is een belangrijk mineraal dat wezenlijk is voor hart en bloedvaten. Deze oplossing stelt ons bovendien ook nog voor een nieuw probleem: wat zal men met al de zoutextracten aanvangen?

Naast de oplossing via ontzilting bestaan er ook nog ander initiatieven die even noodzakelijk zijn om het privaat en publiek verbruik (bijvoorbeeld in de tuinen) van drinkwater te verminderen. Zo heeft het Waterbeheer een campagne gelanceerd onder de slogan “Israël droogt uit” om er de Israëlische bevolking aan te herinneren geen drinkwater te verspillen en hun drinkwaterverbruik aan te passen. Bij het lanceren van deze campagne verklaarde de Minister van Energie: “We beschermen het niet enkel om iets te drinken te hebben en ons te kunnen wassen, maar ook om de Israëlische landbouw te redden en de natuurlijke rijkdom van Israël te behouden, met name de rivieren en het Meer van Tiberias.”

Christophe Lafontaine voor TerraSanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter