Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ontmoeting-met-Mgr-Ortega-de-nieuwe-Apostolische-Nuntius-in-Irak-en-Jordanie
        Ontmoeting met Mgr. Ortega, de nieuwe Apostolische Nuntius in Irak en (...)

Ontmoeting met Mgr. Ortega, de nieuwe Apostolische Nuntius in Irak en Jordanië

AMMAN – Paus Franciscus heeft Mgr. Alberto Ortega Martin aangesteld tot apostolische nuntius voor Jordanië en Irak. Deze Spanjaard werd in 1962 in Madrid geboren en werkte in het kader van diplomatieke vertegenwoordigingen in Nicaragua, Zuid-Afrika en Libanon. Sedert enkele jaren was hij werkzaam in de schoot van het Staatssecretariaat waar hij zich vooral bezig hield met dossiers over het Midden-Oosten. Hij werd even ondervraagd voor de website van Latijns Patriarchaat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 november 2015
  • réagir
  • 1 stem

In welke geestesgesteldheid begint u aan uw nieuwe zending ?

Ik begin deze zending met heel veel erkentelijkheid ten aanzien van de Heilige Vader omwille van deze aanstelling en mijn bijzondere dank voor het vertrouwen dat hij in mij stelt. Ik ben mij bewust van mijn kleinheid om deze zending op mij te nemen, maar ik blijf vol vertrouwen in de Heer. Elke roeping is een teken van medeleven vanwege God en is niet zozeer het resultaat van de eigen capaciteiten of kwaliteiten. Het gaat alleen om medeleven. God rekent op ons om zaken te doen, maar in werkelijkheid is het Hij zelf die het doet. Ik heb dus een groot vertrouwen in de Heer en in het gebed en tevens een groot verlangen om de christenen en al-len die in Jordanië en Irak leven te helpen. Ik zal veel van deze christenen leren. Zij zijn immers schitterende getuigen van het geloof. Velen onder hen hebben alles in de naam van Christus verlaten en dat moet ik nog leren. Er is nood aan een grote gemeenschap om ons te steunen. De ene moet de andere steunen.

U bent de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in twee landen, Irak en Jordanie¨. Deze verschillen in werkelijkheid heel sterk van elkaar. Wat zal het wezenlijke uitmaken van uw missie?

De missie van een nuntius is dubbel: het betreft ten eerste een diplomatische zending met contacten met de burgerlijke overheden om de vrede aan te moedigen. Omdat de situatie verschillend is, moeten wij ons aanpassen en er valt heel wat te doen. In Jordanië bijvoorbeeld worden de christenen gewaardeerd. De relatie met de politieke overheden is zeer goed. Er is bo-vendien ook nog een specifieke missie ten aanzien van de vluchtelingen.

Tegelijk staat de samenhang onder de religies onder spanning. In die context dienen alle initiatieven en alle mensen die de situatie in het voordeel van de vrede willen veranderen, aangemoedigd te worden.

De tweede missie behelst de ondersteuning van de lokale Kerk. De Kerk moet de gemeenschap bevorderen en de christenen onder hen aanmoedigen, onder andere door het contact met de priesters en de bisschoppen te begunstigen. Mijn zending bestaat er dus in hen te steunen en in die landen aanwezig te zijn, als toonbeeld van de vriendschap van de paus, zijn bezorgdheid en zijn liefde voor de christenen en de lokale gemeenschappen.

Welke boodschap wil je meegeven aan de christenen die momenteel moeilijke momenten beleven ?

De boodschap bestaat erin hen te zeggen dat ze niet alleen staan. Als vertegenwoordiger van de Paus moet ik hen vooral meedelen dat de Heilige Vader en heel de Kerk achter hen staan. Het is nodig om alle Kerken van alle landen aan te moedigen present te tekenen en de christenen met alle mogelijke middelen te vergezellen, te helpen en te steunen. Zij hebben ons veel te leren, wij hebben de plicht hun getuigenis veilig te stellen. Het is heel belangrijk hen mee te delen dat wij precies op hen rekenen.

Ook moeten wij de burgerlijke autoriteiten aan hun verantwoordelijkheid herinneren. Zij moeten het mogelijk maken dat de christenen naar hun oorspronkelijke gronden kunnen terugke-ren. Het is een recht, dat heeft niets met naastenliefde te maken. Ze moeten tevens al het mogelijke in het werk stellen om hen goede levensomstandigheden aan te bieden, hen werkgele-genheid en een huis te bezorgen. Zoals alle andere burgers moeten ook zij kunnen bijdragen tot het welzijn van hun land.

Interview door Calixte des Lauriers voor www.lpj.org.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter