Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Onthou-de-leerschool-Maak-uw-keuze-SPGM-09
        Onthou de leerschool – Maak uw keuze – SPGM 09

Onthou de leerschool – Maak uw keuze – SPGM 09


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

Al verschilt de besmettingsgraad weliswaar van land tot land, toch is er in wezen geen enkele regio die door de COVID-19 pandemie gespaard is gebleven. Duizenden doden, miljoenen besmette en zieke mensen, miljarden aan economische en financiële schade… Het lijkt wel een pestepidemie die ons allen treft en die de hele wereld – zowel organisaties als individuen – onder een gemeenschappelijke noemer heeft geplaatst, deze van de angst!

De bescherming van de gezondheid werd bekommernis nummer één. Het doorbreken van het dagelijkse leven was hiervan het eerste resultaat en kreeg een crisis in de werkgelegenheid als groot gevolg. Onze kijk op de dingen, op ons gevoel van veiligheid en op onze levensnoodzakelijke perspectieven was aan een grondige revisie toe.

Het Heilig Land, dat in de religieuze bedevaarten en het toerisme het levenssap vindt voor het economisch voortbestaan van duizenden gezinnen, werd eveneens zeer zwaar getroffen.

De Ridderorde van het Heilig Graf heeft de steun aan de moederkerk van Jeruzalem, aan de scholen die onder patriarchaal bestuur vallen en aan de caritatieve en sociale initiatieven als wezenlijk objectief. Daarom trekt ze zich dan ook ten volle de ondersteuning van deze nieuw ontstane noden aan. Daartoe heeft het een nieuw fonds opgericht om bijkomende en buitengewone gelden in te zamelen.

Bovenop dit belangrijk initiatief willen wij aan alle leden van de Orde – en niet enkel aan hen – de bedenking voorleggen even stil te staan bij de vraag welke leerschool valt er uit deze nieuwe onvoorzien en tevens niet te voorziene situatie te trekken? Met deze vraag sluiten wij perfect aan bij de bedenking die ook Paus Franciscus en tal van andere internationale instellingen reeds eerder hebben geformuleerd.

Wij dragen allemaal een verantwoordelijkheid. Zo moet de wereld van de internationale financiën voor zichzelf uitmaken aan welke kant ze wil staan: aan de kant van de mensen of aan de kant van de macht en van haar eigen bastion. Wij van onze kant willen de mensen op de eerste plaats stellen en wij willen ons leven hier zo nodig voor heroriënteren. Het moet prioritair om de mens gaan, om zijn werk, zijn gezondheid, zijn gezin, zijn levenskwaliteit en alles wat zijn toekomst aangaat.

Zorg dragen van mensen is een wezenlijk onderdeel van de gave van het christelijk geloof en dit vormt dus een wezenlijke opdracht die wij moeten vervullen.

Fernando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter