Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ontheiliging-van-de-kerk-van-de-Transfiguratie
        Ontheiliging van de kerk van de Transfiguratie

Ontheiliging van de kerk van de Transfiguratie

COMMUNIQUE – Op maandag 24 oktober 2016 werd de kerk van de Gedaanteverwisseling van Jezus op de Berg Tabor in Galilea het slachtoffer van een inbraak. De daders bleven onbekend. De dieven hebben het tabernakel vernield en de aanwezige heilige hosties, het Lichaam van Christus, ontheiligd. De hosties werden zo maar over de vloer uitgestrooid. De ciborie werd geroofd nadat ze eerst werd geledigd en de heilige hosties werden rondgestrooid. Enkele beelden in de kerk werden eveneens zwaar beschadigd, de offerblokken werden opengebroken en de inhoud ervan werd meegenomen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2016
  • réagir
  • 0 stem

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, in vereniging met alle Kerken en de Custode van het Heilig Land, veroordeelt deze ontheiliging als een schandelijke daad en een daad van geweld tegen de Heilige Plaatsen. Wij vragen tegelijk ook aan de politie een ernstig onderzoek in te stellen en deze zaak grondig ter harte te nemen, zodat de schuldigen snel zullen gevat worden.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter