Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Onteigening-van-Kerken-de-bedreiging-duurt-voort
        Onteigening van Kerken: de bedreiging duurt voort

Onteigening van Kerken: de bedreiging duurt voort

JERUZALEM – Onder druk van de Kerken in Jeruzalem is Benjamin Netanyahu tussengekomen om het onderzoek af te remmen naar een wetsvoorstel dat het de staat zou mogelijk maken om gronden aan te slaan die door de Kerken worden verkocht. Maar uitstel betekent ook in dit geval geen afstel.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 november 2018
  • réagir
  • 0 stem

Het was een bewogen weekend in het Heilig Land. Een wetsvoorstel van Ayelet Shaked, Minister van Justitie van Israël, zou het de Hebreeuwse Overheid mogelijk maken om gronden in Israël die door de Kerken in het Heilig Land aan private bouwpromotoren worden verkocht, te confisqueren. Dit wetsvoorstel moest op zondag 21 oktober op de dagorde van de Knesset (het Israëlisch parlement) staan. De Grieks-Orthodoxe Kerk, de Franciscanen en de Armeense Kerk in het Heilig Land werden door dit onverwacht parlementair initiatief gealarmeerd en hebben er in naam van 13 christen gemeenschappen bij de Israëlische Eerste Minister heftig tegen gereageerd. Ze hebben zo felle druk uitgeoefend om “dit wetsvoorstel voor eens en voor altijd af te voeren”. Dit kan men lezen in een brief die op 19 oktober aan het adres van Premier Benjamin Netanyahu werd verstuurd en die het AFP (Agence France Presse) in handen wist te krijgen. Ook de Times of Israël wist te melden dat er “door de groep van de Hellenic-Israël Alliance vrijdag sterke druk op de Eerste Minister werd uitgeoefend”. De Hellenic-Israël Alliance is een drukkingsgroep van Amerikaanse senatoren die zowat vijf jaar geleden tot stand kwam en die tot doel heeft om de banden tussen de Grieken, de Cyprioten en Israël te bevorderen.

Geconfronteerd met deze boosheid is Benjamin Netanyahu tussengekomen ten einde het debat over deze wet binnen de werkgroep die binnen de Knesset met de goedkeuring is belast, met één week uit te stellen. “Ook al werd de mogelijkheid dat de tekst in de toekomst nog eens op de agenda zou worden geplaatst, niet uitgesloten,” zo wist de Times of Israël te melden. De Grieks-Orthodoxe patriarch meldde zondagochtend wel op zijn Facebook-account in het Arabisch dat Benjamin Netanyahu had aangekondigd dat hij het wetsvoorstel zou laten intrekken. Maar op het moment dat dit artikel werd geschreven was er nog geen enkele officiële verklaring verschenen die deze mededeling bevestigde. De dreiging is zodoende zeker nog niet weggenomen.

Het wetsvoorstel wordt gepatroneerd door Rachel Azaria, vertegenwoordigster van de centrumpartij Kulanu en kwam tot stand nadat was bekend geraakt dat het Grieks-Orthodox Patriarchaat gronden die het in Jeruzalem in bezit had, aan anonieme investeerders verkocht had. Het Israëlisch parlementslid had daarom de ambitie om enkele honderden bewoners van wijken zoals Rehavia, Talbieh en Nayota in Jeruzalem tegen de speculaties van immobiliënbedrijven te beschermen. Deze leefden op gronden die tot voor kort eigendom waren van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Deze Kerk is na de Autorité des terres d’Israël de tweede belangrijkste grondeigenaar in Israël en verhuurt zijn terreinen volgens pachtovereenkomsten die in de jaren 1950 tussen de Kerk en de Israëlische Staat via het Joods Nationaal Fonds werden afgesloten. Deze contracten bepalen dat bij het einde van de pachtovereenkomst de gronden terug aan de Kerk zouden komen. De bewoners verwachten evenwel dat deze pachtovereenkomsten permanent zouden verlengd worden. Ze leven evenwel voortaan met de vraag of de pachtovereenkomsten na de verkoop aan immobiliënmaatschappijen na de vervaldatum nog wel opnieuw zullen verlengd worden. De bewoners van deze huizen vrezen immers dat de private bouwpromotoren na de aankoop van de terreinen de vrijheid zullen krijgen om met hun gronden te doen wat ze willen. Zouden zij tot hogere huurprijzen verplicht worden, misschien uit hun woning verdreven worden of zouden de huizen mogelijks afgebroken worden… Omwille van al deze redenen wenst Rachel Azaria dat de Israëlische Staat deze eigendommen naar zich toe haalt en de investeerders zou schadeloos stellen.

Een aanslag op het recht tot verkoop en dus op het eigendomsrecht

Maar sedert het neerleggen van de wettekst in de Knesset in juli 2017 weigeren de christen Kerken zich aan dit Caudijnse juk te onderwerpen want zij zien in dit wetsvoorstel een aanslag op hun verkoop- en eigendomsrecht.

Het schrijven van 19 oktober dat door Theofilus III, de Grieks-Orthodoxe Patriarch, door Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, alsook door Nourhan Manougian, Patriarch van de Armeense Kerk van Jeruzalem werd ondertekend, is niet hun eerste drukkingsmiddel terzake. De christen Kerken van het Heilig Land reageren letterlijk als door een angel gestoken en kunnen geenszins appreciatie opbrengen voor het feit dat zij zich bedrogen weten dat dit wetsvoorstel opnieuw in de parlementaire wandelgangen opduikt, een wetsvoorstel dat zij reeds eerder als volkomen vernederend hadden bestempeld. Nochtans had de Israëlische regering in februari l.l. aangekondigd het onderzoek naar dit wetsvoorstel op te schorten. Dit gebeurde nadat zelfs de Basiliek van het Heilig Graf door de Kerken van Jeruzalem een tijdlang als vorm van protest werd gesloten.

In juni kwam het wetsvoorstel – zij het in een wat gecamoufleerde versie – nog maar eens op de proppen. Hierin werd wel elke verwijzing naar de Kerken achterwege gelaten en werd het ietwat sober betiteld als . Maar de Kerken waren evenmin bij de pakken blijven neerzitten en hadden in een schrijven aan de Eerste Minister duidelijk gemaakt dat zij zo nodig de wet zouden blijven bestrijden. De drie christelijke kerkleiders van Jeruzalem die samen het Heilig Graf beheren bekritiseerden dit “schandalig wetsvoorstel”. Of nog, “het is een systematische aanval tegen de christenen in het Heilig Land zonder voorgaande”. Het is een tekst die het mogelijk maakt om “de meest elementaire rechten te schenden en het delicaat netwerk van onderlinge relaties te schaden”. Dit netwerk tussen de lokale christen gemeenschappen en de Hebreeuwse Staat kwam de voorbije decennia slechts met veel moeite tot stand. Kortweg, de wet betekent een bedreiging voor het status quo tussen de staat en de niet-Joodse instellingen. Uiteindelijk had, volgens het AFP, Benjamin Netanyahu toegegeven en in een brief van juni l.l. “de intrekking van deze wet gegarandeerd”. Maar de bedreiging was blijkbaar niet helemaal van de kaart verdwenen.

Ter herinnering, het wetsvoorstel dat in februari op de proppen kwam, ging hand in hand met de onrust omtrent het probleem van de arnona, een Israëlische verblijfsbelasting. Het stadsbestuur van Jeruzalem wou hiermee deze taks ook op de bezittingen van de Kerken toepassen omdat zij de activiteiten van de Kerken ook als “commerciële aangelegenheden” (zoals dit voor hotels, restaurants, souvenirwinkels…) beschouwt. De plaatsen voor de eredienst en de scholen vielen evenwel buiten deze belastingsaanslag. Er valt hierbij op te merken dat de Kerken reeds van in de Ottomaanse tijd steeds van dergelijke belastingen vrijgesteld bleven.

Als gevolg van de reactie van de Kerken op beide punten had de Regering Netanyahu aangekondigd dat er een overleg met Tzachi Hanegbi, Minister van Regionale Samenwerking, zou komen. Deze heeft pas op 13 september voor het eerst de religieuze verantwoordelijken ontmoet. Hij verklaarde toen dat de behandeling van deze punten op dat moment geenszins nog actueel was. Dit was te lezen in de Times of Israël in haar editie van 22 oktober.

Christophe Lafontaine voor terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter