Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/O-glorievol-Kruis-van-Christus-onze-enige-hoop
      “O glorievol Kruis van Christus, onze enige hoop…”

“O glorievol Kruis van Christus, onze enige hoop…”

HEILIG GRAF – De Franciscanen van de Custode van het Heilig Land hebben op 7 mei in de Basiliek van het Heilig Graf het feest gevierd van de Kruisvinding.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

De Franciscanen van de Custode van het Heilig Land hebben in de Basiliek van het Heilig Graf de ontdekking van het Heilig Kruis gevierd. Deze plechtige devotie gaat terug op het jaar 327, het jaar waarin de Heilige Helena, moeder van Keizer Constantijn, in deze grot het Heilig Kruis ontdekte waaraan Jezus ooit werd gekruisigd. Van deze devotie getuigden door de eeuwen heen reeds tal van heiligen, waaronder de Heilige Rufin, de Heilige Ambrosius, Egeria, de eerste bedevaartster naar het Heilig Land, de historicus Socrates en nog tal van anderen.

27 treden voeren ons in de basiliek naar de kapel van de Armeniërs waar men een voorstelling vindt van het tafereel van de ontdekking van het Heilig Kruis. 21 treden neerwaarts leiden naar de eigenlijke grot.

Hier werden eerst de vespers gehouden, waarbij de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ten volle werden gerespecteerd. Tijdens de nacht had een half uur na middernacht de wake van het feest van de Kruisvinding plaats.

Op 7 mei werd de plechtige mis geconcelebreerd. Voorganger was Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, in concelebratie met de Custodiale Vicaris, Fr. Dobromir Jasztal, alsook met Fr. Salvador Rosas, bewaarder van het klooster van de Franciscanen in het Heilig Graf, Fr. Ibrahim Faltas en de hele Franciscaanse gemeenschap.

“Dit jaar,” stelde de Custode in zijn homilie, “kreeg het feest van de Kruisvinding en de bijhorende lezingen wel een bijzondere betekenis als gevolg van de verschrikkelijke corona-pandemie die zowat de hele wereld geselt.”

Op het einde van de mis trok de traditionele processie na drie rondgangen om de luifel van het Heilig Graf en een laatste rondgang langs de steen van de balseming, naar de plaats van de Verrijzenis. Men ging hierbij onder de Calvarie door waar de aanwezigen met het Heilig Kruis werden gezegend.

In het Heilig Graf en in alle heiligdommen waar Franciscaanse gemeenschappen leven wordt er constant voor heel de mensheid gebeden.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land.
“Onze communauteiten in het Heilig Graf, bij de Basiliek van de Geboorte in Bethlehem en in Nazareth, maar eveneens bij alle andere heiligdommen, verhogen het ritme van hun gemeenschappelijk gebed. Wij bidden heel intens voor de zieken, voor zij die in de hospitalen werkzaam zijn en voor allen die niet steeds even gemakkelijke beslissingen moeten nemen.”

Fr. Francesco Patton wou nog even op een bepaald aspect wat verder doorbomen, met name de passage over de ervaring van de genezing en de heilservaring.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land.
“De ervaring van de genezing is een zeer belangrijke zaak. We beseffen dit goed wanneer we ziek zijn. Hét verlangen is dan het verlangen om te genezen. Maar de ervaring van de genezing in christelijk perspectief volstaat niet. Ze is als het ware een soort verwijzing naar een diepere werkelijkheid, een verwijzing naar het Heil.
Het is zich rekenschap geven van het feit dat het leven reeds in de handen van God ligt, het is zich rekenschap geven van het feit dat het leven van God reeds in mijn bestaan en in mijn persoon is ingebed. Ik weet mij in een diepere relatie met Jezus verenigd. Zijn Geest woont in mij, heel de Drie-eenheid woont in mij. Dát is de ervaring van het Heil, de ervaring van een leven met God dat nu reeds is begonnen en dat op een dag doorheen de paaservaring van de dood ten volle zal gedeeld worden en voor altijd zal verbonden zijn met het leven van God zelf.”

In de buurt van de luifel boven het Heilig Graf, bij het altaar van Maria-Magdalena en in de kapel van de verschijning van de Ma agd Maria, zongen de paters: “Gegroet o Kruis, onze enige hoop, dat ons de Paasvreugde schenkt.” En Fr. Francesco Patton bad met hen allen een gebed dat door de Heilige Johannes Paulus II werd geschreven:

“O triomfantelijk Kruis van Christus
inspireer ons om onze taak
van de evangelisatie verder te zetten!

O glorierijk Kruis van Christus,
geef ons de kracht
om het Evangelie van het Heil te verkondigen en te beleven!

O zegevierend Kruis van Christus
onze enige hoop,
leidt ons naar de vreugde
en naar de vrede van de Verrijzenis
en het eeuwig leven!

Amen

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter